موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش های سنتتیک برای مولکولهای فعال زیستی
Synthetic Methods for Biologically Active Molecules: Exploring the Potential of Bioreductions
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های سنتتیک برای مولکولهای فعال زیستی

Synthetic Methods for Biologically Active Molecules: Exploring the Potential of Bioreductions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Elisabetta Brenna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت آموزش کنترل کیفیت: راهنمای آموزشی جامع برای API، در دست اجرا دارویی و بیوتکنولوژی آزمایشگاه
Quality Control Training Manual: Comprehensive Training Guide for API, Finished Pharmaceutical and Biotechnologies Laboratories
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت آموزش کنترل کیفیت: راهنمای آموزشی جامع برای API، در دست اجرا دارویی و بیوتکنولوژی آزمایشگاه

Quality Control Training Manual: Comprehensive Training Guide for API, Finished Pharmaceutical and Biotechnologies Laboratories
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Syed Imtiaz Haider and Erfan Asif Syed
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیتوپاتولوژی در گیاهان
Phytopathology in Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب فیتوپاتولوژی در گیاهان

Phytopathology in Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Philip Stewart and Sabine Globig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوک اورئوس
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت به متیسیلین در استافیلوکوک اورئوس

Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Yinduo Ji
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شامپانزه ها: 50 سال تحقیق
Mahale Chimpanzees: 50 Years of Research
نام کتاب:

دانلود کتاب شامپانزه ها: 50 سال تحقیق

Mahale Chimpanzees: 50 Years of Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michio Nakamura , Kazuhiko Hosaka , Noriko Itoh and Koichiro Zamma
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیاهان فعال زیستی و و غنی سازی مواد غذایی: استخراج و فرمولاسیون
Herbal Bioactives and Food Fortification: Extraction and Formulation
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان فعال زیستی و و غنی سازی مواد غذایی: استخراج و فرمولاسیون

Herbal Bioactives and Food Fortification: Extraction and Formulation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: D. Suresh Kumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای داینین
Handbook of Dynein
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای داینین

Handbook of Dynein
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Keiko Hirose and Linda A. Amos
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی دستگاه گوارش: بیماری ها و روش های بالینی
GI Epidemiology: Diseases and Clinical Methodology
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی دستگاه گوارش: بیماری ها و روش های بالینی

GI Epidemiology: Diseases and Clinical Methodology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Nicholas J. Talley , G. Richard Locke , Paul Moayyedi , Joseph J. West , Alexander C. Ford , Yuri A. Saito
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روغن های ضروری
Essential Oils: A Handbook for Aromatherapy Practice Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روغن های ضروری

Essential Oils: A Handbook for Aromatherapy Practice Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jennifer Peace Rhind
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های مرجانی
Diseases of Coral
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های مرجانی

Diseases of Coral
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Cheryl M. Woodley , Craig A. Downs , Andrew W. Bruckner , James W. Porter and Sylvia B. Galloway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی اندام های محیطی لنفاوی
Developmental Biology of Peripheral Lymphoid Organs
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی اندام های محیطی لنفاوی

Developmental Biology of Peripheral Lymphoid Organs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Peter Balogh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاستگاه گونه های داروین: تفسیر مدرن
Darwin's On the Origin of Species: A Modern Rendition
نام کتاب:

دانلود کتاب خاستگاه گونه های داروین: تفسیر مدرن

Darwin's On the Origin of Species: A Modern Rendition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Daniel Duzdevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انواع مرجان ها در آب سرد: زیست شناسی و زمین شناسی در زیستگاه مرجان ها در اعماق دریا
Cold-Water Corals: The Biology and Geology of Deep-Sea Coral Habitats
نام کتاب:

دانلود کتاب انواع مرجان ها در آب سرد: زیست شناسی و زمین شناسی در زیستگاه مرجان ها در اعماق دریا

Cold-Water Corals: The Biology and Geology of Deep-Sea Coral Habitats
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: J. Murray Roberts , Andrew Wheeler , André Freiwald and Stephen Cairns
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئوترونیک: توسعه الکترونیک مبتنی بر پروتئین
Proteotronics: Development of Protein-Based Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئوترونیک: توسعه الکترونیک مبتنی بر پروتئین

Proteotronics: Development of Protein-Based Electronics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Eleonora Alfinito , Jeremy Pousset and Lino Reggiani
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص ضد سرطان میوه ها و سبزیجات: یک بررسی علمی
Anticancer Properties of Fruits and Vegetables: A Scientific Review
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص ضد سرطان میوه ها و سبزیجات: یک بررسی علمی

Anticancer Properties of Fruits and Vegetables: A Scientific Review
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ajaikumar B Kunnumakkara
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی استفاده از زمین یکپارچه برای کشاورزی پایدار و توسعه روستایی
Integrated Land Use Planning for Sustainable Agriculture and Rural Development
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی استفاده از زمین یکپارچه برای کشاورزی پایدار و توسعه روستایی

Integrated Land Use Planning for Sustainable Agriculture and Rural Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: M. V. Rao , V. Suresh Babu , Suman Chandra , G. Ravindra Chary
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ژنتیک
Genetics Essentials: Concepts and Connections
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ژنتیک

Genetics Essentials: Concepts and Connections
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Benjamin A. Pierce
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوسنتز هتروسیکل ها
Biosynthesis of Heterocycles: From Isolation to Gene Cluster
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوسنتز هتروسیکل ها

Biosynthesis of Heterocycles: From Isolation to Gene Cluster
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Patrizia Diana and Girolamo Cirrincione
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پروتئین های دامنه لایه زونا پلوسیدا
A Guide to Zona Pellucida Domain Proteins
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پروتئین های دامنه لایه زونا پلوسیدا

A Guide to Zona Pellucida Domain Proteins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Eveline S. Litscher and Paul M. Wassarman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته
Toward a Unified Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته

Toward a Unified Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy F. H. Allen and Thomas W. Hoekstra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر