موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی اندام های محیطی لنفاوی
Developmental Biology of Peripheral Lymphoid Organs
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی تکوینی اندام های محیطی لنفاوی

Developmental Biology of Peripheral Lymphoid Organs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Peter Balogh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خاستگاه گونه های داروین: تفسیر مدرن
Darwin's On the Origin of Species: A Modern Rendition
نام کتاب:

دانلود کتاب خاستگاه گونه های داروین: تفسیر مدرن

Darwin's On the Origin of Species: A Modern Rendition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Daniel Duzdevich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انواع مرجان ها در آب سرد: زیست شناسی و زمین شناسی در زیستگاه مرجان ها در اعماق دریا
Cold-Water Corals: The Biology and Geology of Deep-Sea Coral Habitats
نام کتاب:

دانلود کتاب انواع مرجان ها در آب سرد: زیست شناسی و زمین شناسی در زیستگاه مرجان ها در اعماق دریا

Cold-Water Corals: The Biology and Geology of Deep-Sea Coral Habitats
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: J. Murray Roberts , Andrew Wheeler , André Freiwald and Stephen Cairns
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئوترونیک: توسعه الکترونیک مبتنی بر پروتئین
Proteotronics: Development of Protein-Based Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئوترونیک: توسعه الکترونیک مبتنی بر پروتئین

Proteotronics: Development of Protein-Based Electronics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Eleonora Alfinito , Jeremy Pousset and Lino Reggiani
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص ضد سرطان میوه ها و سبزیجات: یک بررسی علمی
Anticancer Properties of Fruits and Vegetables: A Scientific Review
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص ضد سرطان میوه ها و سبزیجات: یک بررسی علمی

Anticancer Properties of Fruits and Vegetables: A Scientific Review
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ajaikumar B Kunnumakkara
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی استفاده از زمین یکپارچه برای کشاورزی پایدار و توسعه روستایی
Integrated Land Use Planning for Sustainable Agriculture and Rural Development
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی استفاده از زمین یکپارچه برای کشاورزی پایدار و توسعه روستایی

Integrated Land Use Planning for Sustainable Agriculture and Rural Development
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: M. V. Rao , V. Suresh Babu , Suman Chandra , G. Ravindra Chary
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ژنتیک
Genetics Essentials: Concepts and Connections
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ژنتیک

Genetics Essentials: Concepts and Connections
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Benjamin A. Pierce
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوسنتز هتروسیکل ها
Biosynthesis of Heterocycles: From Isolation to Gene Cluster
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوسنتز هتروسیکل ها

Biosynthesis of Heterocycles: From Isolation to Gene Cluster
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Patrizia Diana and Girolamo Cirrincione
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پروتئین های دامنه لایه زونا پلوسیدا
A Guide to Zona Pellucida Domain Proteins
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پروتئین های دامنه لایه زونا پلوسیدا

A Guide to Zona Pellucida Domain Proteins
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Eveline S. Litscher and Paul M. Wassarman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته
Toward a Unified Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی اکولوژی پیوسته

Toward a Unified Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Timothy F. H. Allen and Thomas W. Hoekstra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی آمین در قارچ ها: توزیع آنها، متابولیسم و نقش در تمایز سلولی و مورفوژنز (قارچ شناسی)
Polyamines in Fungi: Their Distribution, Metabolism, and Role in Cell Differentiation and Morphogenesis (Mycology)
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی آمین در قارچ ها: توزیع آنها، متابولیسم و نقش در تمایز سلولی و مورفوژنز (قارچ شناسی)

Polyamines in Fungi: Their Distribution, Metabolism, and Role in Cell Differentiation and Morphogenesis (Mycology)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Laura Valdés-Santiago , José Ruiz-Herrera
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزایای سلامتی مواد غذایی تخمیرشده ونوشیدنی ها
Health Benefits of Fermented Foods and Beverages
نام کتاب:

دانلود کتاب مزایای سلامتی مواد غذایی تخمیرشده ونوشیدنی ها

Health Benefits of Fermented Foods and Beverages
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jyoti Prakash Tamang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ایمونوهیستوشیمی عملی: پرسش و پاسخ های متداول (FAQ)
Handbook of Practical Immunohistochemistry: Frequently Asked Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ایمونوهیستوشیمی عملی: پرسش و پاسخ های متداول (FAQ)

Handbook of Practical Immunohistochemistry: Frequently Asked Questions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fan Lin and Jeffrey Prichard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چاقی: راهنمای چاقی - جلد 2: کاربرد های بالینی
Handbook of Obesity, Two-Volume Set: Handbook of Obesity - Volume 2: Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب چاقی: راهنمای چاقی - جلد 2: کاربرد های بالینی

Handbook of Obesity, Two-Volume Set: Handbook of Obesity - Volume 2: Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: George A Bray and Claude Bouchard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک کلروپلاست و میتوکندری
Genomics of Chloroplasts and Mitochondria
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک کلروپلاست و میتوکندری

Genomics of Chloroplasts and Mitochondria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ralph Bock and Volker Knoop
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه برداری ژنوم و ژنومیک در انسان و غیر انسانی نخستیها
Genome Mapping and Genomics in Human and Non-Human Primates
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه برداری ژنوم و ژنومیک در انسان و غیر انسانی نخستیها

Genome Mapping and Genomics in Human and Non-Human Primates
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ravindranath Duggirala , Laura Almasy , Sarah Williams-Blangero , Solomon F.D. Paul and Chittaranjan Kole
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک و ژنومیک پاپایا
Genetics and Genomics of Papaya
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک و ژنومیک پاپایا

Genetics and Genomics of Papaya
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ray Ming and Paul H. Moore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول شیمی عمومی، آلی، و  زیستی
Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول شیمی عمومی، آلی، و زیستی

Fundamentals of General, Organic, and Biological Chemistry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: John E. McMurry , Carl A. Hoeger , Virginia E. Peterson and David S. Ballantine
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 46.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی، شمارش و استفاده به عنوان زیست شاخص ها : ویرایش دوم
Freshwater Algae: Identification, Enumeration and Use as Bioindicators
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی، شمارش و استفاده به عنوان زیست شاخص ها : ویرایش دوم

Freshwater Algae: Identification, Enumeration and Use as Bioindicators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Edward G. Bellinger and David C. Sigee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 53.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی و استفاده به عنوان زیست شاخص ها
Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک آب شیرین: شناسایی و استفاده به عنوان زیست شاخص ها

Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Edward G. Bellinger and David C. Sigee
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر