موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل جریان تزریق نمونه دریایی
Flow Injection Analysis of Marine Samples
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل جریان تزریق نمونه دریایی

Flow Injection Analysis of Marine Samples
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: M. C. Yebra-biurrun
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فرومون های ماهی و نشانه های مرتبط
Fish Pheromones and Related Cues
نام کتاب:

دانلود کتاب فرومون های ماهی و نشانه های مرتبط

Fish Pheromones and Related Cues
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: P. W. Sorensen and Brian D. Wisenden
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل
Evolution
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل

Evolution
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Thom Holmes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
Environmental & Natural Resource Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

Environmental & Natural Resource Economics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Tom Tietenberg and Lynne Lewis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایره المعارف مکمل های غذایی
Encyclopedia of Dietary Supplements
نام کتاب:

دانلود کتاب دایره المعارف مکمل های غذایی

Encyclopedia of Dietary Supplements
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Paul M. Coates , Joseph M. Betz , Marc R. Blackman , Gordon M. Cragg , Mark Levine , Joel Moss and Jeffrey D. White
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های در حال ظهور پردازش لبنیات: فرصت ها برای صنایع لبنی
Emerging Dairy Processing Technologies: Opportunities for the Dairy Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های در حال ظهور پردازش لبنیات: فرصت ها برای صنایع لبنی

Emerging Dairy Processing Technologies: Opportunities for the Dairy Industry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Nivedita Datta and Peggy M. Tomasula
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی زیستی
Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی زیستی

Ecological Biochemistry: Environmental and Interspecies Interactions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gerd-Joachim Krauss and Dietrich H. Nies
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمیم DNA
DNA Repair
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمیم DNA

DNA Repair
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Fritz Eckstein and David M.J. Lilley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب DNA و ترمیم
DNA Damage and Repair: Advances from Phage to Humans
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب DNA و ترمیم

DNA Damage and Repair: Advances from Phage to Humans
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jac A. Nickoloff and Merl F. Hoekstra
سال انتشار: 2001
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DNA
DNA Cloning and Assembly Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب DNA

DNA Cloning and Assembly Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Natalie Hyde
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلونینگ و روش های سر هم بندی DNA
DNA Cloning and Assembly Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب کلونینگ و روش های سر هم بندی DNA

DNA Cloning and Assembly Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Svein Valla and Rahmi Lale
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های ترمیم DNA
Diseases of DNA Repair
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های ترمیم DNA

Diseases of DNA Repair
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Shamim Ahmad
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد مغذی، مواد افزودنی و سلامت ماهی
Dietary Nutrients, Additives and Fish Health
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد مغذی، مواد افزودنی و سلامت ماهی

Dietary Nutrients, Additives and Fish Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Cheng-Sheng Lee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف و تشخیص پاتوژن های گیاهی
Detection and Diagnostics of Plant Pathogens
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف و تشخیص پاتوژن های گیاهی

Detection and Diagnostics of Plant Pathogens
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Maria Lodovica Gullino and Peter J. M. Bonants
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 2: آسیا و اروپا
Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 2: Asia and Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 2: آسیا و اروپا

Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 2: Asia and Europe
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jameel M. Al-Khayri , S.Mohan Jain and Dennis V Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 1: آفریقا و آمریکا
Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 1: Africa and the Americas
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 1: آفریقا و آمریکا

Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 1: Africa and the Americas
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jameel M. Al-Khayri , S.Mohan Jain and Dennis V Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CRISPR: روش ها و پروتکل ها
CRISPR: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب CRISPR: روش ها و پروتکل ها

CRISPR: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Magnus Lundgren , Emmanuelle Charpentier and Peter C. Fineran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی زیستی محاسباتی
Computational Bioengineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی زیستی محاسباتی

Computational Bioengineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Guigen Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی جدید برای قرن 21
A New Biology for the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی جدید برای قرن 21

A New Biology for the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Committee on a New Biology for the 21st Century
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: اصول و کاربردها: اکولوژی میکروبی
Environmental Microbiology: Fundamentals and Applications: Microbial Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: اصول و کاربردها: اکولوژی میکروبی

Environmental Microbiology: Fundamentals and Applications: Microbial Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Jean-Claude Bertrand, Pierre Caumette , Philippe Lebaron , Robert Matheron , Philippe Normand and Télesphore Sime-Ngando
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر