موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کلونینگ و روش های سر هم بندی DNA
DNA Cloning and Assembly Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب کلونینگ و روش های سر هم بندی DNA

DNA Cloning and Assembly Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Svein Valla and Rahmi Lale
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های ترمیم DNA
Diseases of DNA Repair
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های ترمیم DNA

Diseases of DNA Repair
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Shamim Ahmad
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد مغذی، مواد افزودنی و سلامت ماهی
Dietary Nutrients, Additives and Fish Health
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد مغذی، مواد افزودنی و سلامت ماهی

Dietary Nutrients, Additives and Fish Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Cheng-Sheng Lee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف و تشخیص پاتوژن های گیاهی
Detection and Diagnostics of Plant Pathogens
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف و تشخیص پاتوژن های گیاهی

Detection and Diagnostics of Plant Pathogens
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Maria Lodovica Gullino and Peter J. M. Bonants
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 2: آسیا و اروپا
Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 2: Asia and Europe
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 2: آسیا و اروپا

Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 2: Asia and Europe
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jameel M. Al-Khayri , S.Mohan Jain and Dennis V Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 1: آفریقا و آمریکا
Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 1: Africa and the Americas
نام کتاب:

دانلود کتاب منابع ژنتیکی نخل خرما و بهره برداری: جلد 1: آفریقا و آمریکا

Date Palm Genetic Resources and Utilization: Volume 1: Africa and the Americas
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Jameel M. Al-Khayri , S.Mohan Jain and Dennis V Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CRISPR: روش ها و پروتکل ها
CRISPR: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب CRISPR: روش ها و پروتکل ها

CRISPR: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Magnus Lundgren , Emmanuelle Charpentier and Peter C. Fineran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی زیستی محاسباتی
Computational Bioengineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی زیستی محاسباتی

Computational Bioengineering
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Guigen Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی جدید برای قرن 21
A New Biology for the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی جدید برای قرن 21

A New Biology for the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Committee on a New Biology for the 21st Century
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: اصول و کاربردها: اکولوژی میکروبی
Environmental Microbiology: Fundamentals and Applications: Microbial Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی محیط زیست: اصول و کاربردها: اکولوژی میکروبی

Environmental Microbiology: Fundamentals and Applications: Microbial Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Jean-Claude Bertrand, Pierre Caumette , Philippe Lebaron , Robert Matheron , Philippe Normand and Télesphore Sime-Ngando
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس ساختار سلول گیاهی
Atlas of Plant Cell Structure
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس ساختار سلول گیاهی

Atlas of Plant Cell Structure
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Tetsuko Noguchi , Shigeyuki Kawano , Hirokazu Tsukaya and Sachihiro Matsunaga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل ماتریکس خارج سلولی
Evolution of Extracellular Matrix
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل ماتریکس خارج سلولی

Evolution of Extracellular Matrix
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Fred W. Keeley and Robert Mecham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های فلورسنت برای مطالعه غشا های زیستی
Fluorescent Methods to Study Biological Membranes
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های فلورسنت برای مطالعه غشا های زیستی

Fluorescent Methods to Study Biological Membranes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Yves Mely and Guy Duportail
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کورینه باکتریوم گلوتامیکوم: بیولوژی و بیوتکنولوژی
Corynebacterium glutamicum: Biology and Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب کورینه باکتریوم گلوتامیکوم: بیولوژی و بیوتکنولوژی

Corynebacterium glutamicum: Biology and Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Nami Tatsumi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنزیم های باکتریایی فیبرینولیتیک با فعالیت ترومبولیتیک
Fibrinolytic Bacterial Enzymes with Thrombolytic Activity
نام کتاب:

دانلود کتاب آنزیم های باکتریایی فیبرینولیتیک با فعالیت ترومبولیتیک

Fibrinolytic Bacterial Enzymes with Thrombolytic Activity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Essam Kotb
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تتنش ترکیبی در گیاهان: جنبه های فیزیولوژیکی، مولکولی، و بیوشیمیایی
Combined Stresses in Plants: Physiological, Molecular, and Biochemical Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب تتنش ترکیبی در گیاهان: جنبه های فیزیولوژیکی، مولکولی، و بیوشیمیایی

Combined Stresses in Plants: Physiological, Molecular, and Biochemical Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ramamurthy Mahalingam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هترواپیتاکسی GaP در Si100 : محک زنی سیگنال های سطحی زمانی که GaP روی Si در محیط های CVD رشد می کند
GaP Heteroepitaxy on Si(100): Benchmarking Surface Signals when Growing GaP on Si in CVD Ambients
نام کتاب:

دانلود کتاب هترواپیتاکسی GaP در Si100 : محک زنی سیگنال های سطحی زمانی که GaP روی Si در محیط های CVD رشد می کند

GaP Heteroepitaxy on Si(100): Benchmarking Surface Signals when Growing GaP on Si in CVD Ambients
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Henning Döscher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی سمیت ژنی: روش ها و پروتکل ها
Genotoxicity Assessment: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی سمیت ژنی: روش ها و پروتکل ها

Genotoxicity Assessment: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Alok Dhawan and Mahima Bajpayee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک تکاملی: روش های محاسباتی و آماری – جلد 2
Evolutionary Genomics: Statistical and Computational Methods, Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک تکاملی: روش های محاسباتی و آماری – جلد 2

Evolutionary Genomics: Statistical and Computational Methods, Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Maria Anisimova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ها  و پروتکل های اسکلت سلولی (سیتو اسکلتون)
Cytoskeleton Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ها و پروتکل های اسکلت سلولی (سیتو اسکلتون)

Cytoskeleton Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ray H. Gavin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر