موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اطلس ساختار سلول گیاهی
Atlas of Plant Cell Structure
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس ساختار سلول گیاهی

Atlas of Plant Cell Structure
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Tetsuko Noguchi , Shigeyuki Kawano , Hirokazu Tsukaya and Sachihiro Matsunaga
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل ماتریکس خارج سلولی
Evolution of Extracellular Matrix
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل ماتریکس خارج سلولی

Evolution of Extracellular Matrix
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Fred W. Keeley and Robert Mecham
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های فلورسنت برای مطالعه غشا های زیستی
Fluorescent Methods to Study Biological Membranes
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های فلورسنت برای مطالعه غشا های زیستی

Fluorescent Methods to Study Biological Membranes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Yves Mely and Guy Duportail
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کورینه باکتریوم گلوتامیکوم: بیولوژی و بیوتکنولوژی
Corynebacterium glutamicum: Biology and Biotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب کورینه باکتریوم گلوتامیکوم: بیولوژی و بیوتکنولوژی

Corynebacterium glutamicum: Biology and Biotechnology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Nami Tatsumi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنزیم های باکتریایی فیبرینولیتیک با فعالیت ترومبولیتیک
Fibrinolytic Bacterial Enzymes with Thrombolytic Activity
نام کتاب:

دانلود کتاب آنزیم های باکتریایی فیبرینولیتیک با فعالیت ترومبولیتیک

Fibrinolytic Bacterial Enzymes with Thrombolytic Activity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Essam Kotb
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تتنش ترکیبی در گیاهان: جنبه های فیزیولوژیکی، مولکولی، و بیوشیمیایی
Combined Stresses in Plants: Physiological, Molecular, and Biochemical Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب تتنش ترکیبی در گیاهان: جنبه های فیزیولوژیکی، مولکولی، و بیوشیمیایی

Combined Stresses in Plants: Physiological, Molecular, and Biochemical Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Ramamurthy Mahalingam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هترواپیتاکسی GaP در Si100 : محک زنی سیگنال های سطحی زمانی که GaP روی Si در محیط های CVD رشد می کند
GaP Heteroepitaxy on Si(100): Benchmarking Surface Signals when Growing GaP on Si in CVD Ambients
نام کتاب:

دانلود کتاب هترواپیتاکسی GaP در Si100 : محک زنی سیگنال های سطحی زمانی که GaP روی Si در محیط های CVD رشد می کند

GaP Heteroepitaxy on Si(100): Benchmarking Surface Signals when Growing GaP on Si in CVD Ambients
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Henning Döscher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی سمیت ژنی: روش ها و پروتکل ها
Genotoxicity Assessment: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی سمیت ژنی: روش ها و پروتکل ها

Genotoxicity Assessment: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Alok Dhawan and Mahima Bajpayee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک تکاملی: روش های محاسباتی و آماری – جلد 2
Evolutionary Genomics: Statistical and Computational Methods, Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک تکاملی: روش های محاسباتی و آماری – جلد 2

Evolutionary Genomics: Statistical and Computational Methods, Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Maria Anisimova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ها  و پروتکل های اسکلت سلولی (سیتو اسکلتون)
Cytoskeleton Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ها و پروتکل های اسکلت سلولی (سیتو اسکلتون)

Cytoskeleton Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ray H. Gavin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد های اپی ژنتیک به پژوهش آلرژی
Epigenetic Approaches to Allergy Research
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد های اپی ژنتیک به پژوهش آلرژی

Epigenetic Approaches to Allergy Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Marién Pascual and Sergio Roa Gómez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایناسور در انبار کاه: بازتاب در تاریخ طبیعی
Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History
نام کتاب:

دانلود کتاب دایناسور در انبار کاه: بازتاب در تاریخ طبیعی

Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Stephen Jay Gould
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 93.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر محاسباتی سیستم های زیست شناسی
Elements of Computational Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر محاسباتی سیستم های زیست شناسی

Elements of Computational Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Huma M. Lodhi and Stephen H. Muggleton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کود و مواد مغذی شیمیایی برای کشاورزی پایدار و محیط زیست
Applied Manure and Nutrient Chemistry for Sustainable Agriculture and Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب کود و مواد مغذی شیمیایی برای کشاورزی پایدار و محیط زیست

Applied Manure and Nutrient Chemistry for Sustainable Agriculture and Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Zhongqi He and Hailin Zhang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل آنتی بیوفیلم: از زمان تشخیص تا درمان و پیشگیری
Antibiofilm Agents: From Diagnosis to Treatment and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل آنتی بیوفیلم: از زمان تشخیص تا درمان و پیشگیری

Antibiofilm Agents: From Diagnosis to Treatment and Prevention
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kendra P. Rumbaugh and Iqbal Ahmad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشه آنوفل: بینش های جدیدی در ناقلین مالاریا
Anopheles mosquitoes - New insights into malaria vectors
نام کتاب:

دانلود کتاب پشه آنوفل: بینش های جدیدی در ناقلین مالاریا

Anopheles mosquitoes - New insights into malaria vectors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Sylvie Manguin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علامت دهی حیوانات و عملکرد: رویکرد یکپارچه
Animal Signaling and Function: An Integrative Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب علامت دهی حیوانات و عملکرد: رویکرد یکپارچه

Animal Signaling and Function: An Integrative Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Duncan J. Irschick , Mark Briffa and Jeffrey Podos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه حیوانات با گیاهان تراریخته
Animal Nutrition with Transgenic Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه حیوانات با گیاهان تراریخته

Animal Nutrition with Transgenic Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Gerhard Flachowsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افینیتی کروماتوگرافی (کروماتوگرافی میل ترکیبی): روش ها و پروتکل ها
Affinity Chromatography: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب افینیتی کروماتوگرافی (کروماتوگرافی میل ترکیبی): روش ها و پروتکل ها

Affinity Chromatography: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Senta Reichelt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی رشدی تکاملی
Advances in Evolutionary Developmental Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی رشدی تکاملی

Advances in Evolutionary Developmental Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: J. Todd Streelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر