موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب افینیتی کروماتوگرافی (کروماتوگرافی میل ترکیبی): روش ها و پروتکل ها
Affinity Chromatography: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب افینیتی کروماتوگرافی (کروماتوگرافی میل ترکیبی): روش ها و پروتکل ها

Affinity Chromatography: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Senta Reichelt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی رشدی تکاملی
Advances in Evolutionary Developmental Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی رشدی تکاملی

Advances in Evolutionary Developmental Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: J. Todd Streelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های پیشرفته در استرس اکسیداتیو III
Advanced Protocols in Oxidative Stress III
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های پیشرفته در استرس اکسیداتیو III

Advanced Protocols in Oxidative Stress III
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Donald Armstrong
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ مصور میکروبیولوژی
Illustrated Dictionary of Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ مصور میکروبیولوژی

Illustrated Dictionary of Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kiran Kapoor
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 39.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل‌سازی هضم و کاربرد مواد مغذی در حیوانات مزرعه
Modelling Nutrient Digestion and Utilisation in Farm Animals
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل‌سازی هضم و کاربرد مواد مغذی در حیوانات مزرعه

Modelling Nutrient Digestion and Utilisation in Farm Animals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: D. Sauvant , J. Van Milgen , P. Faverdin and N. Friggens
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علاقمندان به پرورش زنبور عسل: مراقبت و نگهداری از زنبور عسل
Honey Bee Hobbyist: The Care and Keeping of Bees
نام کتاب:

دانلود کتاب علاقمندان به پرورش زنبور عسل: مراقبت و نگهداری از زنبور عسل

Honey Bee Hobbyist: The Care and Keeping of Bees
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Norman Gary
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 58.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چاقی: راهنمای چاقی - جلد 1: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، و فیزیوپاتولوژی، چاپ سوم
Handbook of Obesity: Handbook of Obesity -Volume 1: Epidemiology, Etiology, and Physiopathology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چاقی: راهنمای چاقی - جلد 1: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، و فیزیوپاتولوژی، چاپ سوم

Handbook of Obesity: Handbook of Obesity -Volume 1: Epidemiology, Etiology, and Physiopathology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: George A. Bray , Claude Bouchard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سرگرمی هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب)
Hobby Hydroponics, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سرگرمی هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب)

Hobby Hydroponics, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Howard M. Resh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم جغرافیا
Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم جغرافیا

Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Robert G. Bailey
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معطوف کردن عشق آشپزی به پول سازی
Turning Your Love For Cooking Into A Money Maker: Food Fanatic
نام کتاب:

دانلود کتاب معطوف کردن عشق آشپزی به پول سازی

Turning Your Love For Cooking Into A Money Maker: Food Fanatic
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jason Bozzuto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  لانه های زنبور عسل: ترکیب، ساختار، عملکرد
Honeybee Nests: Composition, Structure, Function
نام کتاب:

دانلود کتاب لانه های زنبور عسل: ترکیب، ساختار، عملکرد

Honeybee Nests: Composition, Structure, Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: H.R. Hepburn , C.W.W. Pirk and O. Duangphakdee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توان بالا تجزیه و تحلیل برای ایمنی مواد غذایی
High Throughput Analysis for Food Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب توان بالا تجزیه و تحلیل برای ایمنی مواد غذایی

High Throughput Analysis for Food Safety
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Perry G. Wang , Mark F. Vitha and Jack F. Kay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس هرپس سیمپلکس: روش ها و پروتکل ها
Herpes Simplex Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس هرپس سیمپلکس: روش ها و پروتکل ها

Herpes Simplex Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Russell J. Diefenbach and Cornel Fraefel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنش گرما و بهره وری حیوانات
Heat Stress and Animal Productivity
نام کتاب:

دانلود کتاب تنش گرما و بهره وری حیوانات

Heat Stress and Animal Productivity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Anjali Aggarwal and Ramesh Upadhyay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط های کشت میکروبی
Handbook of Microbiological Media, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط های کشت میکروبی

Handbook of Microbiological Media, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ronald M. Atlas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویتامین D در سلامت انسان: پیشگیری، درمان و سمیت
Handbook of Vitamin D in Human Health: Prevention, Treatment and Toxicity
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتامین D در سلامت انسان: پیشگیری، درمان و سمیت

Handbook of Vitamin D in Human Health: Prevention, Treatment and Toxicity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تغذیه و پیری
Handbook of Clinical Nutrition and Aging
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تغذیه و پیری

Handbook of Clinical Nutrition and Aging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Connie W. Bales , Julie L. Locher and Edward Saltzman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت گوشت
Gracey's Meat Hygiene
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت گوشت

Gracey's Meat Hygiene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: David S. Collins and Robert J. Huey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حاکمیت پیوند (رابطه داخلی): آب، خاک و منابع زباله با توجه به تغییر جهانی
Governing the Nexus: Water, Soil and Waste Resources Considering Global Change
نام کتاب:

دانلود کتاب حاکمیت پیوند (رابطه داخلی): آب، خاک و منابع زباله با توجه به تغییر جهانی

Governing the Nexus: Water, Soil and Waste Resources Considering Global Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Mathew Kurian and Reza Ardakanian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلیکوزیل-ترانسفراز: روش ها و پروتکل ها
Glycosyltransferases: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوزیل-ترانسفراز: روش ها و پروتکل ها

Glycosyltransferases: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Inka Brockhausen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر