موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش ها  و پروتکل های اسکلت سلولی (سیتو اسکلتون)
Cytoskeleton Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ها و پروتکل های اسکلت سلولی (سیتو اسکلتون)

Cytoskeleton Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ray H. Gavin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد های اپی ژنتیک به پژوهش آلرژی
Epigenetic Approaches to Allergy Research
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد های اپی ژنتیک به پژوهش آلرژی

Epigenetic Approaches to Allergy Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Marién Pascual and Sergio Roa Gómez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دایناسور در انبار کاه: بازتاب در تاریخ طبیعی
Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History
نام کتاب:

دانلود کتاب دایناسور در انبار کاه: بازتاب در تاریخ طبیعی

Dinosaur in a Haystack: Reflections in Natural History
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Stephen Jay Gould
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 93.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناصر محاسباتی سیستم های زیست شناسی
Elements of Computational Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب عناصر محاسباتی سیستم های زیست شناسی

Elements of Computational Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Huma M. Lodhi and Stephen H. Muggleton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کود و مواد مغذی شیمیایی برای کشاورزی پایدار و محیط زیست
Applied Manure and Nutrient Chemistry for Sustainable Agriculture and Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب کود و مواد مغذی شیمیایی برای کشاورزی پایدار و محیط زیست

Applied Manure and Nutrient Chemistry for Sustainable Agriculture and Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Zhongqi He and Hailin Zhang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل آنتی بیوفیلم: از زمان تشخیص تا درمان و پیشگیری
Antibiofilm Agents: From Diagnosis to Treatment and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل آنتی بیوفیلم: از زمان تشخیص تا درمان و پیشگیری

Antibiofilm Agents: From Diagnosis to Treatment and Prevention
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kendra P. Rumbaugh and Iqbal Ahmad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشه آنوفل: بینش های جدیدی در ناقلین مالاریا
Anopheles mosquitoes - New insights into malaria vectors
نام کتاب:

دانلود کتاب پشه آنوفل: بینش های جدیدی در ناقلین مالاریا

Anopheles mosquitoes - New insights into malaria vectors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Sylvie Manguin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علامت دهی حیوانات و عملکرد: رویکرد یکپارچه
Animal Signaling and Function: An Integrative Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب علامت دهی حیوانات و عملکرد: رویکرد یکپارچه

Animal Signaling and Function: An Integrative Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Duncan J. Irschick , Mark Briffa and Jeffrey Podos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه حیوانات با گیاهان تراریخته
Animal Nutrition with Transgenic Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه حیوانات با گیاهان تراریخته

Animal Nutrition with Transgenic Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Gerhard Flachowsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افینیتی کروماتوگرافی (کروماتوگرافی میل ترکیبی): روش ها و پروتکل ها
Affinity Chromatography: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب افینیتی کروماتوگرافی (کروماتوگرافی میل ترکیبی): روش ها و پروتکل ها

Affinity Chromatography: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Senta Reichelt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی رشدی تکاملی
Advances in Evolutionary Developmental Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در زیست شناسی رشدی تکاملی

Advances in Evolutionary Developmental Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: J. Todd Streelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های پیشرفته در استرس اکسیداتیو III
Advanced Protocols in Oxidative Stress III
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های پیشرفته در استرس اکسیداتیو III

Advanced Protocols in Oxidative Stress III
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Donald Armstrong
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ مصور میکروبیولوژی
Illustrated Dictionary of Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ مصور میکروبیولوژی

Illustrated Dictionary of Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kiran Kapoor
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 39.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل‌سازی هضم و کاربرد مواد مغذی در حیوانات مزرعه
Modelling Nutrient Digestion and Utilisation in Farm Animals
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل‌سازی هضم و کاربرد مواد مغذی در حیوانات مزرعه

Modelling Nutrient Digestion and Utilisation in Farm Animals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: D. Sauvant , J. Van Milgen , P. Faverdin and N. Friggens
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علاقمندان به پرورش زنبور عسل: مراقبت و نگهداری از زنبور عسل
Honey Bee Hobbyist: The Care and Keeping of Bees
نام کتاب:

دانلود کتاب علاقمندان به پرورش زنبور عسل: مراقبت و نگهداری از زنبور عسل

Honey Bee Hobbyist: The Care and Keeping of Bees
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Norman Gary
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 58.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چاقی: راهنمای چاقی - جلد 1: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، و فیزیوپاتولوژی، چاپ سوم
Handbook of Obesity: Handbook of Obesity -Volume 1: Epidemiology, Etiology, and Physiopathology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چاقی: راهنمای چاقی - جلد 1: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، و فیزیوپاتولوژی، چاپ سوم

Handbook of Obesity: Handbook of Obesity -Volume 1: Epidemiology, Etiology, and Physiopathology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: George A. Bray , Claude Bouchard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سرگرمی هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب)
Hobby Hydroponics, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سرگرمی هیدروپونیک (کشت گیاهان در آب)

Hobby Hydroponics, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: Howard M. Resh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم جغرافیا
Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم جغرافیا

Ecosystem Geography: From Ecoregions to Sites
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Robert G. Bailey
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معطوف کردن عشق آشپزی به پول سازی
Turning Your Love For Cooking Into A Money Maker: Food Fanatic
نام کتاب:

دانلود کتاب معطوف کردن عشق آشپزی به پول سازی

Turning Your Love For Cooking Into A Money Maker: Food Fanatic
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jason Bozzuto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  لانه های زنبور عسل: ترکیب، ساختار، عملکرد
Honeybee Nests: Composition, Structure, Function
نام کتاب:

دانلود کتاب لانه های زنبور عسل: ترکیب، ساختار، عملکرد

Honeybee Nests: Composition, Structure, Function
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: H.R. Hepburn , C.W.W. Pirk and O. Duangphakdee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر