موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب توان بالا تجزیه و تحلیل برای ایمنی مواد غذایی
High Throughput Analysis for Food Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب توان بالا تجزیه و تحلیل برای ایمنی مواد غذایی

High Throughput Analysis for Food Safety
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Perry G. Wang , Mark F. Vitha and Jack F. Kay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس هرپس سیمپلکس: روش ها و پروتکل ها
Herpes Simplex Virus: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس هرپس سیمپلکس: روش ها و پروتکل ها

Herpes Simplex Virus: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Russell J. Diefenbach and Cornel Fraefel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنش گرما و بهره وری حیوانات
Heat Stress and Animal Productivity
نام کتاب:

دانلود کتاب تنش گرما و بهره وری حیوانات

Heat Stress and Animal Productivity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » دامپروری
نویسنده: Anjali Aggarwal and Ramesh Upadhyay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط های کشت میکروبی
Handbook of Microbiological Media, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط های کشت میکروبی

Handbook of Microbiological Media, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ronald M. Atlas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویتامین D در سلامت انسان: پیشگیری، درمان و سمیت
Handbook of Vitamin D in Human Health: Prevention, Treatment and Toxicity
نام کتاب:

دانلود کتاب ویتامین D در سلامت انسان: پیشگیری، درمان و سمیت

Handbook of Vitamin D in Human Health: Prevention, Treatment and Toxicity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Ronald Ross Watson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تغذیه و پیری
Handbook of Clinical Nutrition and Aging
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تغذیه و پیری

Handbook of Clinical Nutrition and Aging
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Connie W. Bales , Julie L. Locher and Edward Saltzman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت گوشت
Gracey's Meat Hygiene
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت گوشت

Gracey's Meat Hygiene
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: David S. Collins and Robert J. Huey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حاکمیت پیوند (رابطه داخلی): آب، خاک و منابع زباله با توجه به تغییر جهانی
Governing the Nexus: Water, Soil and Waste Resources Considering Global Change
نام کتاب:

دانلود کتاب حاکمیت پیوند (رابطه داخلی): آب، خاک و منابع زباله با توجه به تغییر جهانی

Governing the Nexus: Water, Soil and Waste Resources Considering Global Change
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Mathew Kurian and Reza Ardakanian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلیکوزیل-ترانسفراز: روش ها و پروتکل ها
Glycosyltransferases: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوزیل-ترانسفراز: روش ها و پروتکل ها

Glycosyltransferases: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Inka Brockhausen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلیکوساینس (Glycoscience): زیست شناسی و پزشکی
Glycoscience: Biology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوساینس (Glycoscience): زیست شناسی و پزشکی

Glycoscience: Biology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Naoyuk Taniguchi , Tamao Endo , Gerald W. Hart , Peter H. Seeberger , Chi-Huey Wong
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون جهانی مواد غذایی: بررسی اجمالی
Global Food Legislation: An Overview
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون جهانی مواد غذایی: بررسی اجمالی

Global Food Legislation: An Overview
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Evelyn Kirchsteiger-Meier and Tobias Baumgartner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های هیبریداسیون در جای اصلی (یا اولیه ی) خود
In Situ Hybridization Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های هیبریداسیون در جای اصلی (یا اولیه ی) خود

In Situ Hybridization Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Giselbert Hauptmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژیاردیا
Giardia: A Model Organism
نام کتاب:

دانلود کتاب ژیاردیا

Giardia: A Model Organism
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: Hugo D. Lujan and Staffan Svärd
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک: یک رویکرد مفهومی
Genetics: A Conceptual Approach, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک: یک رویکرد مفهومی

Genetics: A Conceptual Approach, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Benjamin A. Pierce
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جغرافیای ژنتیکی
Genetic Geographies: The Trouble with Ancestry
نام کتاب:

دانلود کتاب جغرافیای ژنتیکی

Genetic Geographies: The Trouble with Ancestry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Catherine Nash
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های ژنتیکی در اسپرم انسان
Genetic Damage in Human Spermatozoa
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های ژنتیکی در اسپرم انسان

Genetic Damage in Human Spermatozoa
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Elisabetta Baldi and Monica Muratori
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن ها و بیماری های شایع: ژنتیک در پزشکی مدرن
Genes and Common Diseases: Genetics in Modern Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن ها و بیماری های شایع: ژنتیک در پزشکی مدرن

Genes and Common Diseases: Genetics in Modern Medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Alan Wright and Nicolas Hastie
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژن درمانی
Gene Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب ژن درمانی

Gene Therapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Mauro Giacca
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  لیپوزوم ها، دو لایه های لیپیدی و غشاء های مدل: از تحقیق پایه تا کاربرد
Liposomes, Lipid Bilayers and Model Membranes: From Basic Research to Application
نام کتاب:

دانلود کتاب لیپوزوم ها، دو لایه های لیپیدی و غشاء های مدل: از تحقیق پایه تا کاربرد

Liposomes, Lipid Bilayers and Model Membranes: From Basic Research to Application
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Georg Pabst , Norbert Kucerka , Mu-Ping Nieh and John Katsaras
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی با اپیدرمولیز بولوزا (EB): علل، تشخیص، مراقبت و درمان چند رشته
Life with Epidermolysis Bullosa (EB): Etiology, Diagnosis, Multidisciplinary Care and Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با اپیدرمولیز بولوزا (EB): علل، تشخیص، مراقبت و درمان چند رشته

Life with Epidermolysis Bullosa (EB): Etiology, Diagnosis, Multidisciplinary Care and Therapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Jo-David Fine and Helmut Hintner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر