موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سیکل تغذیه حیات: رویکرد مبتنی بر شواهد
Life Cycle Nutrition: An Evidence-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب سیکل تغذیه حیات: رویکرد مبتنی بر شواهد

Life Cycle Nutrition: An Evidence-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Sari Edelstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب لپتوسپیرا و لپتوسپیروز
Leptospira and Leptospirosis
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب لپتوسپیرا و لپتوسپیروز

Leptospira and Leptospirosis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ben Adler
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DNA شکسته (Junk DNA):سفری در ماده تاریک از ژنوم
Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome
نام کتاب:

دانلود کتاب DNA شکسته (Junk DNA):سفری در ماده تاریک از ژنوم

Junk DNA: A Journey Through the Dark Matter of the Genome
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Nessa Carey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گزارشات JIMD ، جلد 15
JIMD Reports, Volume 15
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارشات JIMD ، جلد 15

JIMD Reports, Volume 15
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Johannes Zschocke , K. Michael Gibson , Garry Brown , Eva Morava , Verena Peters
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دسرهای بستنی
Jeni's Splendid Ice Cream Desserts
نام کتاب:

دانلود کتاب دسرهای بستنی

Jeni's Splendid Ice Cream Desserts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jeni Britton Bauer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب و گیرنده های فعال و بازدارنده ایمونوگلوبولین
Activating and Inhibitory Immunoglobulin-like Receptors
نام کتاب:

دانلود کتاب و گیرنده های فعال و بازدارنده ایمونوگلوبولین

Activating and Inhibitory Immunoglobulin-like Receptors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: M. D. Cooper , Toshiyuki Takai , J.V. Ravetch
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب راهنمای مواد غذایی خوب پدر و مادر: مدیریت اینکه بدون ایجاد یک مشکل غذایی کودکان چه بخوردند
The Good Parenting Food Guide: Managing What Children Eat Without Making Food a Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب راهنمای مواد غذایی خوب پدر و مادر: مدیریت اینکه بدون ایجاد یک مشکل غذایی کودکان چه بخوردند

The Good Parenting Food Guide: Managing What Children Eat Without Making Food a Problem
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jane Ogden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک پزشکی در عملکرد بالینی
Medical Genetics in the Clinical Practice of ORL
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک پزشکی در عملکرد بالینی

Medical Genetics in the Clinical Practice of ORL
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: R.L. Alford , V.R. Sutton and P.J. Bradley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزیره آینده: حفاظت و توسعه در سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام
Island Futures: Conservation and Development Across the Asia-Pacific Region
نام کتاب:

دانلود کتاب جزیره آینده: حفاظت و توسعه در سراسر منطقه آسیا و اقیانوس آرام

Island Futures: Conservation and Development Across the Asia-Pacific Region
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Godfrey Baldacchino and Daniel Niles
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانال های یونی: روش ها و پروتکل ها
Ion Channels: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب کانال های یونی: روش ها و پروتکل ها

Ion Channels: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Nikita Gamper
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شنوایی حشرات و ارتباطات صوتی (صدا سیگنال حیوانات و ارتباطات)
Insect Hearing and Acoustic Communication (Animal Signals and Communication)
نام کتاب:

دانلود کتاب شنوایی حشرات و ارتباطات صوتی (صدا سیگنال حیوانات و ارتباطات)

Insect Hearing and Acoustic Communication (Animal Signals and Communication)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Berthold Hedwig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غذاهای تخمیری بومی جنوب آسیا
Indigenous Fermented Foods of South Asia
نام کتاب:

دانلود کتاب غذاهای تخمیری بومی جنوب آسیا

Indigenous Fermented Foods of South Asia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: V.K. Joshi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاثیر تغییرات جهانی در کوه ها: پاسخ ها و سازگاری ها
Impact of Global Changes on Mountains: Responses and Adaptation
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر تغییرات جهانی در کوه ها: پاسخ ها و سازگاری ها

Impact of Global Changes on Mountains: Responses and Adaptation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Velma I. Grover , Axel Borsdorf , Jürgen Breuste , Prakash Chandra Tiwari and Flavia Witkowski Frangetto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونوانفورماتیک
Immunoinformatics
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونوانفورماتیک

Immunoinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Rajat K. De and Namrata Tomar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی ناباروری : تاثیر واکنش سیستم دفاعی بدن در ناباروری انسان
Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی ناباروری : تاثیر واکنش سیستم دفاعی بدن در ناباروری انسان

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Walter K.H. Krause and Rajesh K. Naz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ساده برای انتشار مرجانها و تکه تکه شدن مرجانها در آکواریوم دریایی
How to Frag Corals: A Simple Guide to Coral Propagation and Coral Fragging for the Marine Reef Aquarium Hobbyist
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ساده برای انتشار مرجانها و تکه تکه شدن مرجانها در آکواریوم دریایی

How to Frag Corals: A Simple Guide to Coral Propagation and Coral Fragging for the Marine Reef Aquarium Hobbyist
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Albert B. Ulrich III
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید سوخت زیستی و مواد شیمیایی با مایعات یونی
Production of Biofuels and Chemicals with Ionic Liquids
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید سوخت زیستی و مواد شیمیایی با مایعات یونی

Production of Biofuels and Chemicals with Ionic Liquids
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Zhen Fang , Richard L. Smith Jr. and Xinhua Qi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسید نیتریک در گیاهان: متابولیسم و نقش فیزیولوژی استرس
Nitric Oxide in Plants: Metabolism and Role in Stress Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسید نیتریک در گیاهان: متابولیسم و نقش فیزیولوژی استرس

Nitric Oxide in Plants: Metabolism and Role in Stress Physiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: M. Nasir Khan , Mohammad Mobin , Firoz Mohammad 3.8 Francisco J Corpas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه های موشی سرطان: روش ها و پروتکل ها
Mouse Models of Cancer: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه های موشی سرطان: روش ها و پروتکل ها

Mouse Models of Cancer: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Robert Eferl and Emilio Casanova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس مولکولی برای درمان سرطان های تعریف شده با ایدز
Molecular Basis for Therapy of AIDS-Defining Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس مولکولی برای درمان سرطان های تعریف شده با ایدز

Molecular Basis for Therapy of AIDS-Defining Cancers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Dirk P. Dittmer and Susan E. Krown
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر