موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آنزیمهای قارچی
Fungal Enzymes
نام کتاب:

دانلود کتاب آنزیمهای قارچی

Fungal Enzymes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Maria de Lourdes T. M. Polizeli and Mahendra Rai
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قارچ شناسی پزشکی
Fundamental Medical Mycology
نام کتاب:

دانلود کتاب قارچ شناسی پزشکی

Fundamental Medical Mycology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » قارچ شناسی
نویسنده: Errol Reiss , H. Jean Shadomy and G. Marshall Lyon
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غذاهای کاربردی و بیماری قلبی عروقی
Functional Foods and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب غذاهای کاربردی و بیماری قلبی عروقی

Functional Foods and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Mohammed H. Moghadasian and N.A. Michael Eskin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روزن داران و کاربرد های آنها
Foraminifera and their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب روزن داران و کاربرد های آنها

Foraminifera and their Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Robert Wynn Jones
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسمومیت غذایی: ظهور و بروز، منابع باکتریایی و اثرات سوء بر سلامت
Food Poisoning: Outbreaks, Bacterial Sources and Adverse Health Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب مسمومیت غذایی: ظهور و بروز، منابع باکتریایی و اثرات سوء بر سلامت

Food Poisoning: Outbreaks, Bacterial Sources and Adverse Health Effects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Paresh C. Ray
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  استفاده و تصفیه فاضلاب مواد غذایی و کشاورزی
Food and Agricultural Wastewater Utilization and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده و تصفیه فاضلاب مواد غذایی و کشاورزی

Food and Agricultural Wastewater Utilization and Treatment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Sean X. Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگرهای زیستی فلورسنت بر اساس پروتئین، : روش ها و پروتکل ها
Fluorescent Protein-Based Biosensors: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگرهای زیستی فلورسنت بر اساس پروتئین، : روش ها و پروتکل ها

Fluorescent Protein-Based Biosensors: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Jin Zhang , Qiang Ni and Robert H Newman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی ژنومیک شخصی
Exploring Personal Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی ژنومیک شخصی

Exploring Personal Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Joel T. Dudley and Konrad J. Karczewski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی انسان شناسی زیستی
Exploring Biological Anthropology: The Essentials
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی انسان شناسی زیستی

Exploring Biological Anthropology: The Essentials
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Craig Stanford , John S. Allen and Susan C. Anton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 67.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2007 برای علوم و  آمار زیستی : راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2007 for Biological and Life Sciences Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2007 برای علوم و آمار زیستی : راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2007 for Biological and Life Sciences Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Thomas J. Quirk , Meghan H. Quirk and Howard F. Horton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات تغذیه و مکمل های ورزشی
Essentials of Sports Nutrition and Supplements
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات تغذیه و مکمل های ورزشی

Essentials of Sports Nutrition and Supplements
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jose Antonio , Douglas Kalman , Jeffrey R. Stout , Mike Greenwood , Darryn Willoughby and G. Gregory Haff
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 93.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی ضروری برای جراحان
Essential Immunology for Surgeons
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی ضروری برای جراحان

Essential Immunology for Surgeons
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Oleg Eremin and Herb Sewell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های سوخت آنزیمی: از اصول تا کاربردها
Enzymatic Fuel Cells: From Fundamentals to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های سوخت آنزیمی: از اصول تا کاربردها

Enzymatic Fuel Cells: From Fundamentals to Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Heather R. Luckarift , Plamen B. Atanassov and Glenn R. Johnson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمایز جنسی زیست محیطی در ماهی
Environmental Sex Differentiation in Fish
نام کتاب:

دانلود کتاب تمایز جنسی زیست محیطی در ماهی

Environmental Sex Differentiation in Fish
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: T. J. Pandian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امولسیوفایرها در صنایع غذایی
Emulsifiers in Food Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب امولسیوفایرها در صنایع غذایی

Emulsifiers in Food Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Viggo Norn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانفورماتیک: تاثیر تعیین مقدار دقیق در پروتئوم و تجزیه و تحلیل ژنتیکی و پژوهش
Bioinformatics: The Impact of Accurate Quantification on Proteomic and Genetic Analysis and Research
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک: تاثیر تعیین مقدار دقیق در پروتئوم و تجزیه و تحلیل ژنتیکی و پژوهش

Bioinformatics: The Impact of Accurate Quantification on Proteomic and Genetic Analysis and Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Yu Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای زیستی: در طب، کشف دارو، بهداشت محیط
Biomarkers: In Medicine, Drug Discovery, and Environmental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای زیستی: در طب، کشف دارو، بهداشت محیط

Biomarkers: In Medicine, Drug Discovery, and Environmental Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Vishal S. Vaidya and Joseph V. Bonventre
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک باکتریایی: سازمان ژنوم و ابزار بیان ژن
Bacterial Genomics: Genome Organization and Gene Expression Tools
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک باکتریایی: سازمان ژنوم و ابزار بیان ژن

Bacterial Genomics: Genome Organization and Gene Expression Tools
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Aswin Sai Narain Seshasayee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی بالینی و تشخیص مولکولی
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی بالینی و تشخیص مولکولی

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Carl A. Burtis , Edward R. Ashwood and David E. Bruns
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 57.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز سیستم های کمپلکس های پروتئینی مرتبط با کروماتین در سرطان
Systems Analysis of Chromatin-Related Protein Complexes in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز سیستم های کمپلکس های پروتئینی مرتبط با کروماتین در سرطان

Systems Analysis of Chromatin-Related Protein Complexes in Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Andrew Emili , Jack Greenblatt and Shoshana Wodak
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر