موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب چرایی مسائل زندگی: پنجاه اکوسیستم قلب و ذهن
Why Life Matters: Fifty Ecosystems of the Heart and Mind
نام کتاب:

دانلود کتاب چرایی مسائل زندگی: پنجاه اکوسیستم قلب و ذهن

Why Life Matters: Fifty Ecosystems of the Heart and Mind
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Michael Charles Tobias and Jane Gray Morrison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئین های آب پنیر: خواص عملکردی، تولید و مزایای سلامتی
Whey Proteins: Functional Properties, Production and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئین های آب پنیر: خواص عملکردی، تولید و مزایای سلامتی

Whey Proteins: Functional Properties, Production and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Michelle Wyatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هپاتیت های ویروسی در کودکان
Viral Hepatitis in Children: Unique Features and Opportunities
نام کتاب:

دانلود کتاب هپاتیت های ویروسی در کودکان

Viral Hepatitis in Children: Unique Features and Opportunities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Maureen M. Jonas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فسیل مهره داران
Vertebrate Palaeontology
نام کتاب:

دانلود کتاب فسیل مهره داران

Vertebrate Palaeontology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michael Benton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 63.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزش و اقتصاد منابع دریایی
Value and Economy of Marine Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزش و اقتصاد منابع دریایی

Value and Economy of Marine Resources
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Patrick Prouzet and André Monaco
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آینده تجارت غذا: واقعیات، اثرات و اقدامات
The Future of Food Business : The Facts, The Impacts and The Acts, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده تجارت غذا: واقعیات، اثرات و اقدامات

The Future of Food Business : The Facts, The Impacts and The Acts, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Marcos Fava Neves
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صخره های مرجانی: از کشف تا زوال
The Coral Reef Era: From Discovery to Decline
نام کتاب:

دانلود کتاب صخره های مرجانی: از کشف تا زوال

The Coral Reef Era: From Discovery to Decline
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: James Bowen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیزیک فتوسنتز
The Biophysics of Photosynthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک فتوسنتز

The Biophysics of Photosynthesis
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: John Golbeck and Art van der Est
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیودیزل
The Biodiesel Handbook, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیودیزل

The Biodiesel Handbook, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Gerhard Knothe and Jon Van Gerpen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت چربی و آدیپوکینها در سلامت و بیماری
Adipose Tissue and Adipokines in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت چربی و آدیپوکینها در سلامت و بیماری

Adipose Tissue and Adipokines in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Giamila Fantuzzi and Theodore Mazzone
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی مولکولی سلول
Molecular Biology of the Cell
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی مولکولی سلول

Molecular Biology of the Cell
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Bruce Alberts , Alexander Johnson , Julian Lewis , David Morgan , Martin Raff , Keith Roberts and Peter Walter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 68.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA و بیماری قلبی عروقی
MicroRNAs and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA و بیماری قلبی عروقی

MicroRNAs and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Zhiguo Wang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای محیط ها برای میکروبیولوژی بالینی و بهداشت عمومی
Handbook of Media for Clinical and Public Health Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای محیط ها برای میکروبیولوژی بالینی و بهداشت عمومی

Handbook of Media for Clinical and Public Health Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ronald M. Atlas and James W. Snyder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه
Postharvest Biology and Technology for Preserving Fruit Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب بیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه

Postharvest Biology and Technology for Preserving Fruit Quality
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Daniel Valero and Maria Serrano
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکستریموفیل؛ منابع پایدار و مفاهیم بیوتکنولوژیکی
Extremophiles: Sustainable Resources and Biotechnological Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب اکستریموفیل؛ منابع پایدار و مفاهیم بیوتکنولوژیکی

Extremophiles: Sustainable Resources and Biotechnological Implications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Om V. Singh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماکیان خالص؛ زندگی عالی با مرغ‌ها‌، بوقلمون‌ها و اردک‌های موروثی
Pure Poultry: Living Well with Heritage Chickens, Turkeys and Ducks
نام کتاب:

دانلود کتاب ماکیان خالص؛ زندگی عالی با مرغ‌ها‌، بوقلمون‌ها و اردک‌های موروثی

Pure Poultry: Living Well with Heritage Chickens, Turkeys and Ducks
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Victoria Redhed Miller
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی میکروبیولوژی تشخیصی
Color Atlas Of Diagnostic Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی میکروبیولوژی تشخیصی

Color Atlas Of Diagnostic Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Luis M. De la Maza, Marie T. Pezzlo and Ellen Jo Baron
سال انتشار: 1997
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قطعه زمین کوچک، برداشت بزرگ
Small Plot, Big Harvest
نام کتاب:

دانلود کتاب قطعه زمین کوچک، برداشت بزرگ

Small Plot, Big Harvest
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: DK Publishing
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 45.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اهمیت زمین؛ دایره‌المعارف اکولوژی
Earth Matters: An Encyclopedia of Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اهمیت زمین؛ دایره‌المعارف اکولوژی

Earth Matters: An Encyclopedia of Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: David Rothschild
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازگشت به دریا : زندگی و تکاملی پستانداران دریایی
Return to the Sea: The Life and Evolutionary Times of Marine Mammals
نام کتاب:

دانلود کتاب بازگشت به دریا : زندگی و تکاملی پستانداران دریایی

Return to the Sea: The Life and Evolutionary Times of Marine Mammals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Annalisa Berta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر