موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ویروس پست دس پتیتس نشخوارکنندگان
Peste des Petits Ruminants Virus
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس پست دس پتیتس نشخوارکنندگان

Peste des Petits Ruminants Virus
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Muhammad Munir
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شخصیت و خلق و خو در پستانداران غیر انسانی
Personality and Temperament in Nonhuman Primates
نام کتاب:

دانلود کتاب شخصیت و خلق و خو در پستانداران غیر انسانی

Personality and Temperament in Nonhuman Primates
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Alexander Weiss , James E. King and Lindsay Murray
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقدامات جنگلداری برای منابع آلودگی محیط زیست کنترل در دریاچه آبخیزداری تایهو، چین
Forestry Measures for Ecologically Controlling Non-point Source Pollution in Taihu Lake Watershed, China 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اقدامات جنگلداری برای منابع آلودگی محیط زیست کنترل در دریاچه آبخیزداری تایهو، چین

Forestry Measures for Ecologically Controlling Non-point Source Pollution in Taihu Lake Watershed, China 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Jianfeng Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی مواد غذایی: مفاهیم اساسی، مسائل اخیر، و چالش های آینده
Food Safety: Basic Concepts, Recent Issues, and Future Challenges 1st ed. 2016 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی مواد غذایی: مفاهیم اساسی، مسائل اخیر، و چالش های آینده

Food Safety: Basic Concepts, Recent Issues, and Future Challenges 1st ed. 2016 Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Jinap Selamat , Shahzad Zafar Iqbal
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلاونوئیدها، التهاب و سرطان
Flavonoids, Inflammation and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب فلاونوئیدها، التهاب و سرطان

Flavonoids, Inflammation and Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Hollie Swanson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Ethnoprimatology
Ethnoprimatology: Primate Conservation in the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب Ethnoprimatology

Ethnoprimatology: Primate Conservation in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Michel T. Waller
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصب ها: یک شاهراه  خدمات اکوسیستم در اقیانوس هند غربی
Estuaries: A Lifeline of Ecosystem Services in the Western Indian Ocean
نام کتاب:

دانلود کتاب مصب ها: یک شاهراه خدمات اکوسیستم در اقیانوس هند غربی

Estuaries: A Lifeline of Ecosystem Services in the Western Indian Ocean
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Salif Diop , Peter Scheren and John Ferdinand Machiwa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  RNA های تقویت کننده (انهنسر RNA ها): روش ها و پروتکل ها
Enhancer RNAs: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب RNA های تقویت کننده (انهنسر RNA ها): روش ها و پروتکل ها

Enhancer RNAs: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Ulf Andersson Orom
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی نانو ذرات و محیط زیست
Engineered Nanoparticles and the Environment: Biophysicochemical Processes and Toxicity
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی نانو ذرات و محیط زیست

Engineered Nanoparticles and the Environment: Biophysicochemical Processes and Toxicity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Baoshan Xing , Chad D. Vecitis and Nicola Senesi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه اولیه و عوامل شیوه زندگی
Early Nutrition and Lifestyle Factors: Effects on First Trimester Placenta 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه اولیه و عوامل شیوه زندگی

Early Nutrition and Lifestyle Factors: Effects on First Trimester Placenta 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Asim K. Duttaroy and Sanjay Basak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کونژوگه ها و سنسور های DNA
DNA Conjugates and Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب کونژوگه ها و سنسور های DNA

DNA Conjugates and Sensors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Keith R Fox , Tom Brown , Stephen Neidle , David M J Lilley , Roderick E Hubbard and Marius Clore
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دامنه گیرنده دیسکویدین در سلامت و بیماری
Discoidin Domain Receptors in Health and Disease 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دامنه گیرنده دیسکویدین در سلامت و بیماری

Discoidin Domain Receptors in Health and Disease 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Rafael Fridman and Paul H. Huang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هسته کاربردی
The Functional Nucleus
نام کتاب:

دانلود کتاب هسته کاربردی

The Functional Nucleus
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: David J. Bazett-Jones and Graham Dellaire
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخ به تنش در باکتری های پاتوژن
Stress Response in Pathogenic Bacteria
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ به تنش در باکتری های پاتوژن

Stress Response in Pathogenic Bacteria
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Stephen Kidd
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ATPases نوع P: روش ها و پروتکل ها
P-Type ATPases: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ATPases نوع P: روش ها و پروتکل ها

P-Type ATPases: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Maike Bublitz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروبیوتیک و پروبیوتیک در مواد غذایی، تغذیه و سلامت
Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب پروبیوتیک و پروبیوتیک در مواد غذایی، تغذیه و سلامت

Probiotics and Prebiotics in Food, Nutrition and Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Semih Otles
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی فیزیکی از سلول
Physical Biology of the Cell
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی فیزیکی از سلول

Physical Biology of the Cell
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Rob Phillips , Jane Kondev , Julie Theriot and Hernan Garcia
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 134.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز در محیط زیست دریایی
Photosynthesis in the Marine Environment
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز در محیط زیست دریایی

Photosynthesis in the Marine Environment
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Sven Beer , Mats Björk and John Beardall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی
Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوسنتز: ژنتیک، محیط زیست و تجنبه کاملی

Photosynthesis: Genetic, Environmental and Evolutionary Aspects
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Philip Stewart and Sabine Globig
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز
Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید فتوشیمیایی واسطه در سنتز

Photochemically-Generated Intermediates in Synthesis 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Angelo Albini and Maurizio Fagnoni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر