موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تصادف جمعیتی بر دینامیک جمعیتی
The Influence of Demographic Stochasticity on Population Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب تصادف جمعیتی بر دینامیک جمعیتی

The Influence of Demographic Stochasticity on Population Dynamics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Tommaso Biancalani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم ایمنی بدن
The Immune System, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم ایمنی بدن

The Immune System, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Peter Parham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیوم انسان (فلور میکروبی بدن)، رژیم غذایی، بهداشت
The Human Microbiome, Diet, and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیوم انسان (فلور میکروبی بدن)، رژیم غذایی، بهداشت

The Human Microbiome, Diet, and Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Food Forum , Food and Nutrition Board , Institute of Medicine , Leslie Pray , Laura Pillsbury and Emily Tomayko
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه
Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه

Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jason E. Maxwell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا و تغذیه
Soybean and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا و تغذیه

Soybean and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Hany A. El-Shemy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی پزشکی در یک نگاه
Medical Biochemistry at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی پزشکی در یک نگاه

Medical Biochemistry at a Glance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: J. G. Salway
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایعات یونی در بیوترانسفورمیشن ها و ارگانو کاتالیست ها
Ionic Liquids in Biotransformations and Organocatalysis: Solvents and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب مایعات یونی در بیوترانسفورمیشن ها و ارگانو کاتالیست ها

Ionic Liquids in Biotransformations and Organocatalysis: Solvents and Beyond
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Pablo Domínguez de María
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس مرگ و میر سرطان در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا
Atlas of Cancer Mortality in the European Union and the European Economic Area 1993-1997
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس مرگ و میر سرطان در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا

Atlas of Cancer Mortality in the European Union and the European Economic Area 1993-1997
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: P. Boyle and M. Smans
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 81.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عوامل موثر ایمنی ضد تومور
Atlas Effectors of Anti-Tumor Immunity
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عوامل موثر ایمنی ضد تومور

Atlas Effectors of Anti-Tumor Immunity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Mikhail V. Kiselevsky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش آستروویروس: ایده های ضروری، اثرات هر روزه، جهت گیری های آینده
Astrovirus Research: Essential Ideas, Everyday Impacts, Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش آستروویروس: ایده های ضروری، اثرات هر روزه، جهت گیری های آینده

Astrovirus Research: Essential Ideas, Everyday Impacts, Future Directions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Stacey Schultz-Cherry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و شمارش: الگوریتم ها برای نمودارهای زیستی
Analysis and Enumeration: Algorithms for Biological Graphs
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و شمارش: الگوریتم ها برای نمودارهای زیستی

Analysis and Enumeration: Algorithms for Biological Graphs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Andrea Marino
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسنامه همراه ActivEpi: مکملی برای استفاده با ActivEpi CD-ROM
ActivEpi Companion Textbook: A supplement for use with the ActivEpi CD-ROM
نام کتاب:

دانلود کتاب درسنامه همراه ActivEpi: مکملی برای استفاده با ActivEpi CD-ROM

ActivEpi Companion Textbook: A supplement for use with the ActivEpi CD-ROM
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: David G. Kleinbaum , Kevin M. Sullivan and Nancy D. Barker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد سیستمهای تئوری به سیستم ها و زیست شناسی مصنوعی II: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های سلولی
A Systems Theoretic Approach to Systems and Synthetic Biology II: Analysis and Design of Cellular Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد سیستمهای تئوری به سیستم ها و زیست شناسی مصنوعی II: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های سلولی

A Systems Theoretic Approach to Systems and Synthetic Biology II: Analysis and Design of Cellular Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Vishwesh Kulkarni , Guy-Bart Stan and Karthik Raman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گل های وحشی منطقه تپه های ماسه
A Field Guide to Wildflowers of the Sandhills Region: North Carolina, South Carolina, and Georgia
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گل های وحشی منطقه تپه های ماسه

A Field Guide to Wildflowers of the Sandhills Region: North Carolina, South Carolina, and Georgia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: BRUCE A. SORRIE
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسید آمینه کی لیت در تغذیه انسان و دام
Amino Acid Chelation in Human and Animal Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب اسید آمینه کی لیت در تغذیه انسان و دام

Amino Acid Chelation in Human and Animal Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: H. DeWayne Ashmead
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلژینات: زیست شناسی و کاربردها
Alginates: Biology and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آلژینات: زیست شناسی و کاربردها

Alginates: Biology and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Bernd H. A. Rehm
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها
Coronaviruses: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها

Coronaviruses: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Helena Jane Maier , Erica Bickerton and Paul Britton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پخت و پز با میکروگرین ها
Cooking with Microgreens: The Grow-Your-Own Superfood
نام کتاب:

دانلود کتاب پخت و پز با میکروگرین ها

Cooking with Microgreens: The Grow-Your-Own Superfood
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Sal Gilbertie and Larry Sheehan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پخت و پز با روغن نارگیل جلد. 1
Cooking With Coconut Oil Vol. 1 - 50 Coconut Oil Recipes Promoting Health, Wellness, & Beauty
نام کتاب:

دانلود کتاب پخت و پز با روغن نارگیل جلد. 1

Cooking With Coconut Oil Vol. 1 - 50 Coconut Oil Recipes Promoting Health, Wellness, & Beauty
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Samantha Sterling
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتید شناسی محاسباتی
Computational Peptidology
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتید شناسی محاسباتی

Computational Peptidology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Peng Zhou and Jian Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر