موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اطلس عوامل موثر ایمنی ضد تومور
Atlas Effectors of Anti-Tumor Immunity
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عوامل موثر ایمنی ضد تومور

Atlas Effectors of Anti-Tumor Immunity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Mikhail V. Kiselevsky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش آستروویروس: ایده های ضروری، اثرات هر روزه، جهت گیری های آینده
Astrovirus Research: Essential Ideas, Everyday Impacts, Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش آستروویروس: ایده های ضروری، اثرات هر روزه، جهت گیری های آینده

Astrovirus Research: Essential Ideas, Everyday Impacts, Future Directions
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Stacey Schultz-Cherry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و شمارش: الگوریتم ها برای نمودارهای زیستی
Analysis and Enumeration: Algorithms for Biological Graphs
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و شمارش: الگوریتم ها برای نمودارهای زیستی

Analysis and Enumeration: Algorithms for Biological Graphs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Andrea Marino
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسنامه همراه ActivEpi: مکملی برای استفاده با ActivEpi CD-ROM
ActivEpi Companion Textbook: A supplement for use with the ActivEpi CD-ROM
نام کتاب:

دانلود کتاب درسنامه همراه ActivEpi: مکملی برای استفاده با ActivEpi CD-ROM

ActivEpi Companion Textbook: A supplement for use with the ActivEpi CD-ROM
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: David G. Kleinbaum , Kevin M. Sullivan and Nancy D. Barker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد سیستمهای تئوری به سیستم ها و زیست شناسی مصنوعی II: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های سلولی
A Systems Theoretic Approach to Systems and Synthetic Biology II: Analysis and Design of Cellular Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد سیستمهای تئوری به سیستم ها و زیست شناسی مصنوعی II: تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های سلولی

A Systems Theoretic Approach to Systems and Synthetic Biology II: Analysis and Design of Cellular Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Vishwesh Kulkarni , Guy-Bart Stan and Karthik Raman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گل های وحشی منطقه تپه های ماسه
A Field Guide to Wildflowers of the Sandhills Region: North Carolina, South Carolina, and Georgia
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گل های وحشی منطقه تپه های ماسه

A Field Guide to Wildflowers of the Sandhills Region: North Carolina, South Carolina, and Georgia
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: BRUCE A. SORRIE
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسید آمینه کی لیت در تغذیه انسان و دام
Amino Acid Chelation in Human and Animal Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب اسید آمینه کی لیت در تغذیه انسان و دام

Amino Acid Chelation in Human and Animal Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: H. DeWayne Ashmead
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلژینات: زیست شناسی و کاربردها
Alginates: Biology and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آلژینات: زیست شناسی و کاربردها

Alginates: Biology and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Bernd H. A. Rehm
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها
Coronaviruses: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب کروناویروس: روش ها و پروتکل ها

Coronaviruses: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Helena Jane Maier , Erica Bickerton and Paul Britton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پخت و پز با میکروگرین ها
Cooking with Microgreens: The Grow-Your-Own Superfood
نام کتاب:

دانلود کتاب پخت و پز با میکروگرین ها

Cooking with Microgreens: The Grow-Your-Own Superfood
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Sal Gilbertie and Larry Sheehan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پخت و پز با روغن نارگیل جلد. 1
Cooking With Coconut Oil Vol. 1 - 50 Coconut Oil Recipes Promoting Health, Wellness, & Beauty
نام کتاب:

دانلود کتاب پخت و پز با روغن نارگیل جلد. 1

Cooking With Coconut Oil Vol. 1 - 50 Coconut Oil Recipes Promoting Health, Wellness, & Beauty
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Samantha Sterling
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتید شناسی محاسباتی
Computational Peptidology
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتید شناسی محاسباتی

Computational Peptidology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Peng Zhou and Jian Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های محاسباتی در زیست شناسی مصنوعی
Computational Methods in Synthetic Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های محاسباتی در زیست شناسی مصنوعی

Computational Methods in Synthetic Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Mario Andrea Marchisio
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های هوش محاسباتی برای ژنومیک مقایسه ای
Computational Intelligence Techniques for Comparative Genomic
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های هوش محاسباتی برای ژنومیک مقایسه ای

Computational Intelligence Techniques for Comparative Genomic
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Naresh Babu Muppalaneni and Vinit Kumar Gunjan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح خاک شور ساحلی و بهره برداری بر اساس جنگلداری در چین
Coastal Saline Soil Rehabilitation and Utilization Based on Forestry Approaches in China
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح خاک شور ساحلی و بهره برداری بر اساس جنگلداری در چین

Coastal Saline Soil Rehabilitation and Utilization Based on Forestry Approaches in China
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Jianfeng Zhang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی
Clinical Epidemiology: Practice and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی

Clinical Epidemiology: Practice and Methods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Patrick S. Parfrey and Brendan J. Barrett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی بالینی
Clinical Chemistry: Diagnostic Standards of Care
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی بالینی

Clinical Chemistry: Diagnostic Standards of Care
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: James Nichols, Carol Rauch and Michael Laposata
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوانفورماتیک بالینی
Clinical Bioinformatics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوانفورماتیک بالینی

Clinical Bioinformatics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Ronald J. A. Trent
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی بالینی: مصور رنگی
Clinical Biochemistry: An Illustrated Colour Text
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی بالینی: مصور رنگی

Clinical Biochemistry: An Illustrated Colour Text
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Allan Gaw , Michael J. Murphy and Rajeev Srivastava
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک آب و هوا در علوم باغبانی، جلد اول: اصول و کاربردها
Climate Dynamics in Horticultural Science, Volume One: The Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک آب و هوا در علوم باغبانی، جلد اول: اصول و کاربردها

Climate Dynamics in Horticultural Science, Volume One: The Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » باغبانی
نویسنده: M. L. Choudhary , V. B. Patel , Mohammed Wasim Siddiqui and S. Sheraz Mahdl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر