موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای محیط ها برای میکروبیولوژی بالینی و بهداشت عمومی
Handbook of Media for Clinical and Public Health Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای محیط ها برای میکروبیولوژی بالینی و بهداشت عمومی

Handbook of Media for Clinical and Public Health Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Ronald M. Atlas and James W. Snyder
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه
Postharvest Biology and Technology for Preserving Fruit Quality
نام کتاب:

دانلود کتاب بیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت برای حفظ کیفیت میوه

Postharvest Biology and Technology for Preserving Fruit Quality
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Daniel Valero and Maria Serrano
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکستریموفیل؛ منابع پایدار و مفاهیم بیوتکنولوژیکی
Extremophiles: Sustainable Resources and Biotechnological Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب اکستریموفیل؛ منابع پایدار و مفاهیم بیوتکنولوژیکی

Extremophiles: Sustainable Resources and Biotechnological Implications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Om V. Singh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماکیان خالص؛ زندگی عالی با مرغ‌ها‌، بوقلمون‌ها و اردک‌های موروثی
Pure Poultry: Living Well with Heritage Chickens, Turkeys and Ducks
نام کتاب:

دانلود کتاب ماکیان خالص؛ زندگی عالی با مرغ‌ها‌، بوقلمون‌ها و اردک‌های موروثی

Pure Poultry: Living Well with Heritage Chickens, Turkeys and Ducks
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Victoria Redhed Miller
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی میکروبیولوژی تشخیصی
Color Atlas Of Diagnostic Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی میکروبیولوژی تشخیصی

Color Atlas Of Diagnostic Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Luis M. De la Maza, Marie T. Pezzlo and Ellen Jo Baron
سال انتشار: 1997
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قطعه زمین کوچک، برداشت بزرگ
Small Plot, Big Harvest
نام کتاب:

دانلود کتاب قطعه زمین کوچک، برداشت بزرگ

Small Plot, Big Harvest
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: DK Publishing
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 45.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اهمیت زمین؛ دایره‌المعارف اکولوژی
Earth Matters: An Encyclopedia of Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب اهمیت زمین؛ دایره‌المعارف اکولوژی

Earth Matters: An Encyclopedia of Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: David Rothschild
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازگشت به دریا : زندگی و تکاملی پستانداران دریایی
Return to the Sea: The Life and Evolutionary Times of Marine Mammals
نام کتاب:

دانلود کتاب بازگشت به دریا : زندگی و تکاملی پستانداران دریایی

Return to the Sea: The Life and Evolutionary Times of Marine Mammals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Annalisa Berta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چسبندگی سیناپس ها : مولکولهای چسبندگی سلولی و نقش آنها در سیناپس و نگهداری
The Sticky Synapse: Cell Adhesion Molecules and Their Role in Synapse Formation and Maintenance
نام کتاب:

دانلود کتاب چسبندگی سیناپس ها : مولکولهای چسبندگی سلولی و نقش آنها در سیناپس و نگهداری

The Sticky Synapse: Cell Adhesion Molecules and Their Role in Synapse Formation and Maintenance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Michael Hortsch and Hisashi Umemori
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقش ژنتیک در سرطان پستان و باروری
The Role of Genetics in Breast and Reproductive Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب نقش ژنتیک در سرطان پستان و باروری

The Role of Genetics in Breast and Reproductive Cancers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Piri Welcsh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تغذیه
The Nurse Practitioner's Guide to Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تغذیه

The Nurse Practitioner's Guide to Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Lisa Hark , Kathleen Ashton and Darwin Deen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصادف جمعیتی بر دینامیک جمعیتی
The Influence of Demographic Stochasticity on Population Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب تصادف جمعیتی بر دینامیک جمعیتی

The Influence of Demographic Stochasticity on Population Dynamics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Tommaso Biancalani
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم ایمنی بدن
The Immune System, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم ایمنی بدن

The Immune System, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Peter Parham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیوم انسان (فلور میکروبی بدن)، رژیم غذایی، بهداشت
The Human Microbiome, Diet, and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیوم انسان (فلور میکروبی بدن)، رژیم غذایی، بهداشت

The Human Microbiome, Diet, and Health
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Food Forum , Food and Nutrition Board , Institute of Medicine , Leslie Pray , Laura Pillsbury and Emily Tomayko
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه
Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا: کشت، استفاده و تغذیه

Soybeans: Cultivation, Uses and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Jason E. Maxwell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سویا و تغذیه
Soybean and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب سویا و تغذیه

Soybean and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Hany A. El-Shemy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی پزشکی در یک نگاه
Medical Biochemistry at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی پزشکی در یک نگاه

Medical Biochemistry at a Glance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: J. G. Salway
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایعات یونی در بیوترانسفورمیشن ها و ارگانو کاتالیست ها
Ionic Liquids in Biotransformations and Organocatalysis: Solvents and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب مایعات یونی در بیوترانسفورمیشن ها و ارگانو کاتالیست ها

Ionic Liquids in Biotransformations and Organocatalysis: Solvents and Beyond
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Pablo Domínguez de María
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس مرگ و میر سرطان در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا
Atlas of Cancer Mortality in the European Union and the European Economic Area 1993-1997
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس مرگ و میر سرطان در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا

Atlas of Cancer Mortality in the European Union and the European Economic Area 1993-1997
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: P. Boyle and M. Smans
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 81.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عوامل موثر ایمنی ضد تومور
Atlas Effectors of Anti-Tumor Immunity
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عوامل موثر ایمنی ضد تومور

Atlas Effectors of Anti-Tumor Immunity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Mikhail V. Kiselevsky
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 52.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر