موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تغییر آب و هوا و اکوسیستم های ساحلی
Climate Change and Coastal Ecosystems: Long-Term Effects of Climate and Nutrient Loading on Trophic Organisation
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییر آب و هوا و اکوسیستم های ساحلی

Climate Change and Coastal Ecosystems: Long-Term Effects of Climate and Nutrient Loading on Trophic Organisation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Robert J. Livingston
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم و تکنولوژی شکلات
Chocolate Science and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب علم و تکنولوژی شکلات

Chocolate Science and Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Emmanuel Ohene Afoakwa
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی انرژی پایدار
Chemistry of Sustainable Energy
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی انرژی پایدار

Chemistry of Sustainable Energy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Nancy E. Carpenter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول و مکانیک ماتریکس
Cell and Matrix Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول و مکانیک ماتریکس

Cell and Matrix Mechanics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Roland Kaunas and Assaf Zemel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماری سلیاک: راهنمای زندگی با عدم تحمل گلوتن
Celiac Disease: A Guide to Living with Gluten Intolerance
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری سلیاک: راهنمای زندگی با عدم تحمل گلوتن

Celiac Disease: A Guide to Living with Gluten Intolerance
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Sylvia Llewelyn Bower, Mary Kay Sharrett and Steve Plogsted
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنومیک و پروتئومیک سرطان: روش ها و پروتکل ها
Cancer Genomics and Proteomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنومیک و پروتئومیک سرطان: روش ها و پروتکل ها

Cancer Genomics and Proteomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Narendra Wajapeyee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک سرطان
Cancer Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک سرطان

Cancer Genetics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Boris Pasche
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی کمبریج
Cambridge IGCSE Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی کمبریج

Cambridge IGCSE Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: D. G. Mackean and Dave Hayward
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  48 دستور تهیه قهوه: دستور قهوه برای از دست دادن وزن و احساس خوب
Butter Coffee Recipes: 48 Delicious Paleo Friendly Butter Coffee Recipes To Lose Weight & Feel Great!
نام کتاب:

دانلود کتاب 48 دستور تهیه قهوه: دستور قهوه برای از دست دادن وزن و احساس خوب

Butter Coffee Recipes: 48 Delicious Paleo Friendly Butter Coffee Recipes To Lose Weight & Feel Great!
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Sam Wharf
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیونیک با مثال ها: 250 سناریو از کلاسیک تا زمان های مدرن
Bionics by Examples: 250 Scenarios from Classical to Modern Times
نام کتاب:

دانلود کتاب بیونیک با مثال ها: 250 سناریو از کلاسیک تا زمان های مدرن

Bionics by Examples: 250 Scenarios from Classical to Modern Times
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Werner Nachtigall and Alfred Wisser
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوتکنولوژی و بیوفورنسیک: روند های جدید
Biotechnology and Bioforensics: New Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی و بیوفورنسیک: روند های جدید

Biotechnology and Bioforensics: New Trends
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Amit Kumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه های فرهنگ‌ لغت اکودیزاین (طراحی محیط زیست): مرجع مصور
Dictionary of Ecodesign: An Illustrated Reference
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه های فرهنگ‌ لغت اکودیزاین (طراحی محیط زیست): مرجع مصور

Dictionary of Ecodesign: An Illustrated Reference
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Ken Yeang and Lillian Woo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آب: گذشته، حال، و آینده حیاتی‌ترین منبع دنیا جهان
Water 4.0: The Past, Present, and Future of the World's Most Vital Resource
نام کتاب:

دانلود کتاب آب: گذشته، حال، و آینده حیاتی‌ترین منبع دنیا جهان

Water 4.0: The Past, Present, and Future of the World's Most Vital Resource
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: David Sedlak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دومین رشد: نوید بازسازی جنگل های استوایی در عصر جنگل زدایی
Second Growth: The Promise of Tropical Forest Regeneration in an Age of Deforestation
نام کتاب:

دانلود کتاب دومین رشد: نوید بازسازی جنگل های استوایی در عصر جنگل زدایی

Second Growth: The Promise of Tropical Forest Regeneration in an Age of Deforestation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Robin L. Chazdon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژی در تنوع زیستی
Biotechnological Applications of Biodiversity
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژی در تنوع زیستی

Biotechnological Applications of Biodiversity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Joydeep Mukherjee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار زیستی و اپیدمیولوژی: مبادی اولیه برای بهداشت و پزشکی حرفه ای
Biostatistics and Epidemiology: A Primer for Health and Biomedical Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار زیستی و اپیدمیولوژی: مبادی اولیه برای بهداشت و پزشکی حرفه ای

Biostatistics and Epidemiology: A Primer for Health and Biomedical Professionals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Sylvia Wassertheil-Smoller and Jordan Smoller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی
Paniker's Textbook of Medical Parasitology
نام کتاب:

دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی

Paniker's Textbook of Medical Parasitology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: C. K. Jayaram, Paniker andGhosh Sougata
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلوریک اسید: خواص آنتی اکسیدان، استفاده و مزایای بالقوه سلامت
Ferulic Acid: Antioxidant Properties, Uses and Potential Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب فلوریک اسید: خواص آنتی اکسیدان، استفاده و مزایای بالقوه سلامت

Ferulic Acid: Antioxidant Properties, Uses and Potential Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Bryce Warren
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریت آتش سوزی: توسعه و استفاده از مدل مصرف سرکوب
Economics of Wildfire Management: The Development and Application of Suppression Expenditure Models
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریت آتش سوزی: توسعه و استفاده از مدل مصرف سرکوب

Economics of Wildfire Management: The Development and Application of Suppression Expenditure Models
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Michael S. Hand , Krista M. Gebert , Jingjing Liang , David E. Calkin , Matthew P. Thompson and Mo Zhou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد محیط زیست: توسعه پایدار در عمل
Ecological Economics: Sustainability in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد محیط زیست: توسعه پایدار در عمل

Ecological Economics: Sustainability in Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Stanislav E. Shmelev
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 81.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر