موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیونیک با مثال ها: 250 سناریو از کلاسیک تا زمان های مدرن
Bionics by Examples: 250 Scenarios from Classical to Modern Times
نام کتاب:

دانلود کتاب بیونیک با مثال ها: 250 سناریو از کلاسیک تا زمان های مدرن

Bionics by Examples: 250 Scenarios from Classical to Modern Times
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Werner Nachtigall and Alfred Wisser
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوتکنولوژی و بیوفورنسیک: روند های جدید
Biotechnology and Bioforensics: New Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی و بیوفورنسیک: روند های جدید

Biotechnology and Bioforensics: New Trends
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Amit Kumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژه نامه های فرهنگ‌ لغت اکودیزاین (طراحی محیط زیست): مرجع مصور
Dictionary of Ecodesign: An Illustrated Reference
نام کتاب:

دانلود کتاب واژه نامه های فرهنگ‌ لغت اکودیزاین (طراحی محیط زیست): مرجع مصور

Dictionary of Ecodesign: An Illustrated Reference
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Ken Yeang and Lillian Woo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آب: گذشته، حال، و آینده حیاتی‌ترین منبع دنیا جهان
Water 4.0: The Past, Present, and Future of the World's Most Vital Resource
نام کتاب:

دانلود کتاب آب: گذشته، حال، و آینده حیاتی‌ترین منبع دنیا جهان

Water 4.0: The Past, Present, and Future of the World's Most Vital Resource
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: David Sedlak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دومین رشد: نوید بازسازی جنگل های استوایی در عصر جنگل زدایی
Second Growth: The Promise of Tropical Forest Regeneration in an Age of Deforestation
نام کتاب:

دانلود کتاب دومین رشد: نوید بازسازی جنگل های استوایی در عصر جنگل زدایی

Second Growth: The Promise of Tropical Forest Regeneration in an Age of Deforestation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Robin L. Chazdon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژی در تنوع زیستی
Biotechnological Applications of Biodiversity
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژی در تنوع زیستی

Biotechnological Applications of Biodiversity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Joydeep Mukherjee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار زیستی و اپیدمیولوژی: مبادی اولیه برای بهداشت و پزشکی حرفه ای
Biostatistics and Epidemiology: A Primer for Health and Biomedical Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار زیستی و اپیدمیولوژی: مبادی اولیه برای بهداشت و پزشکی حرفه ای

Biostatistics and Epidemiology: A Primer for Health and Biomedical Professionals
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » آمار زیستی
نویسنده: Sylvia Wassertheil-Smoller and Jordan Smoller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی
Paniker's Textbook of Medical Parasitology
نام کتاب:

دانلود کتاب انگل شناسی پزشکی

Paniker's Textbook of Medical Parasitology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » انگل شناسی
نویسنده: C. K. Jayaram, Paniker andGhosh Sougata
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلوریک اسید: خواص آنتی اکسیدان، استفاده و مزایای بالقوه سلامت
Ferulic Acid: Antioxidant Properties, Uses and Potential Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب فلوریک اسید: خواص آنتی اکسیدان، استفاده و مزایای بالقوه سلامت

Ferulic Acid: Antioxidant Properties, Uses and Potential Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Bryce Warren
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد مدیریت آتش سوزی: توسعه و استفاده از مدل مصرف سرکوب
Economics of Wildfire Management: The Development and Application of Suppression Expenditure Models
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد مدیریت آتش سوزی: توسعه و استفاده از مدل مصرف سرکوب

Economics of Wildfire Management: The Development and Application of Suppression Expenditure Models
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Michael S. Hand , Krista M. Gebert , Jingjing Liang , David E. Calkin , Matthew P. Thompson and Mo Zhou
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد محیط زیست: توسعه پایدار در عمل
Ecological Economics: Sustainability in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد محیط زیست: توسعه پایدار در عمل

Ecological Economics: Sustainability in Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Stanislav E. Shmelev
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 81.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حکومت های زیست محیطی: نقش قانون ارزیابی مجدد در عملکرد حفاظت از اکوسیستم
Ecological Governance: Reappraising Law's Role in Protecting Ecosystem Functionality
نام کتاب:

دانلود کتاب حکومت های زیست محیطی: نقش قانون ارزیابی مجدد در عملکرد حفاظت از اکوسیستم

Ecological Governance: Reappraising Law's Role in Protecting Ecosystem Functionality
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Olivia Woolley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افسانه ها و واقعیت های ابولا به زبان ساده
Ebola Myths and Facts For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب افسانه ها و واقعیت های ابولا به زبان ساده

Ebola Myths and Facts For Dummies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Edward K. Chapnick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی پویا در اقتصاد محیط زیست
Dynamic Optimization in Environmental Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی پویا در اقتصاد محیط زیست

Dynamic Optimization in Environmental Economics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Elke Moser , Willi Semmler , Gernot Tragler and Vladimir M. Veliov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی صنعتی پایین دست: بازیابی و تصفیه
Downstream Industrial Biotechnology: Recovery and Purification
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی صنعتی پایین دست: بازیابی و تصفیه

Downstream Industrial Biotechnology: Recovery and Purification
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Michael C. Flickinger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشریح تعاملات تنظیم اثر متقابل RNA و پروتئین
Dissecting Regulatory Interactions of RNA and Protein: Combining Computation and High-throughput Experiments in Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب تشریح تعاملات تنظیم اثر متقابل RNA و پروتئین

Dissecting Regulatory Interactions of RNA and Protein: Combining Computation and High-throughput Experiments in Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Marvin Jens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دفع و مدیریت مواد زائد جامد: عوامل بیماری زا و بیماری ها
Disposal and Management of Solid Waste: Pathogens and Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب دفع و مدیریت مواد زائد جامد: عوامل بیماری زا و بیماری ها

Disposal and Management of Solid Waste: Pathogens and Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Eliot Epstein
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراکندگی، جنبش فردی و فضایی محیط زیست: یک دیدگاه ریاضی
Dispersal, Individual Movement and Spatial Ecology: A Mathematical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب پراکندگی، جنبش فردی و فضایی محیط زیست: یک دیدگاه ریاضی

Dispersal, Individual Movement and Spatial Ecology: A Mathematical Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mark A. Lewis , Philip Maini and Sergei V. Petrovskii
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات دیجیتال در حرفه پزشکی
Digital Communication in Medical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات دیجیتال در حرفه پزشکی

Digital Communication in Medical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Nancy B. Finn and William F. Bria
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه تشخیصی دهنده اسکن گرماسنجی:کاربرد ها در تکنولوژی چربی و روغن
Differential Scanning Calorimetry: Applications in Fat and Oil Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه تشخیصی دهنده اسکن گرماسنجی:کاربرد ها در تکنولوژی چربی و روغن

Differential Scanning Calorimetry: Applications in Fat and Oil Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Emma Chiavaro
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر