موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب حکومت های زیست محیطی: نقش قانون ارزیابی مجدد در عملکرد حفاظت از اکوسیستم
Ecological Governance: Reappraising Law's Role in Protecting Ecosystem Functionality
نام کتاب:

دانلود کتاب حکومت های زیست محیطی: نقش قانون ارزیابی مجدد در عملکرد حفاظت از اکوسیستم

Ecological Governance: Reappraising Law's Role in Protecting Ecosystem Functionality
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Olivia Woolley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افسانه ها و واقعیت های ابولا به زبان ساده
Ebola Myths and Facts For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب افسانه ها و واقعیت های ابولا به زبان ساده

Ebola Myths and Facts For Dummies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Edward K. Chapnick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی پویا در اقتصاد محیط زیست
Dynamic Optimization in Environmental Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی پویا در اقتصاد محیط زیست

Dynamic Optimization in Environmental Economics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Elke Moser , Willi Semmler , Gernot Tragler and Vladimir M. Veliov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی صنعتی پایین دست: بازیابی و تصفیه
Downstream Industrial Biotechnology: Recovery and Purification
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی صنعتی پایین دست: بازیابی و تصفیه

Downstream Industrial Biotechnology: Recovery and Purification
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Michael C. Flickinger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشریح تعاملات تنظیم اثر متقابل RNA و پروتئین
Dissecting Regulatory Interactions of RNA and Protein: Combining Computation and High-throughput Experiments in Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب تشریح تعاملات تنظیم اثر متقابل RNA و پروتئین

Dissecting Regulatory Interactions of RNA and Protein: Combining Computation and High-throughput Experiments in Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Marvin Jens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دفع و مدیریت مواد زائد جامد: عوامل بیماری زا و بیماری ها
Disposal and Management of Solid Waste: Pathogens and Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب دفع و مدیریت مواد زائد جامد: عوامل بیماری زا و بیماری ها

Disposal and Management of Solid Waste: Pathogens and Diseases
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Eliot Epstein
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراکندگی، جنبش فردی و فضایی محیط زیست: یک دیدگاه ریاضی
Dispersal, Individual Movement and Spatial Ecology: A Mathematical Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب پراکندگی، جنبش فردی و فضایی محیط زیست: یک دیدگاه ریاضی

Dispersal, Individual Movement and Spatial Ecology: A Mathematical Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mark A. Lewis , Philip Maini and Sergei V. Petrovskii
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات دیجیتال در حرفه پزشکی
Digital Communication in Medical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات دیجیتال در حرفه پزشکی

Digital Communication in Medical Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Nancy B. Finn and William F. Bria
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه تشخیصی دهنده اسکن گرماسنجی:کاربرد ها در تکنولوژی چربی و روغن
Differential Scanning Calorimetry: Applications in Fat and Oil Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه تشخیصی دهنده اسکن گرماسنجی:کاربرد ها در تکنولوژی چربی و روغن

Differential Scanning Calorimetry: Applications in Fat and Oil Technology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Emma Chiavaro
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رژیم غذایی صرع: اجرای عملی درمان کتوژنیک
Dietary Treatment of Epilepsy: Practical Implementation of Ketogenic Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم غذایی صرع: اجرای عملی درمان کتوژنیک

Dietary Treatment of Epilepsy: Practical Implementation of Ketogenic Therapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Elizabeth Neal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل دیکتیوســـتلیوم دیسکوئیدوم
Dictyostelium discoideum Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل دیکتیوســـتلیوم دیسکوئیدوم

Dictyostelium discoideum Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ludwig Eichinger and Francisco Rivero
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیکتیوستلیدها: تکامل، ژنومیک و زیست شناسی سلولی
Dictyostelids: Evolution, Genomics and Cell Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب دیکتیوستلیدها: تکامل، ژنومیک و زیست شناسی سلولی

Dictyostelids: Evolution, Genomics and Cell Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Maria Romeralo , Sandra Baldauf and Ricardo Escalante
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی توصیفی: پایه  تحقیقات تنوع زیستی
Descriptive Taxonomy: The Foundation of Biodiversity Research
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی توصیفی: پایه تحقیقات تنوع زیستی

Descriptive Taxonomy: The Foundation of Biodiversity Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mark F. Watson , Chris Lyal and Colin Pendry
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم حشره شناسی قانونی
The Science of Forensic Entomology
نام کتاب:

دانلود کتاب علم حشره شناسی قانونی

The Science of Forensic Entomology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: David B. Rivers and Gregory A. Dahlem
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داده کاوی برای ژئوانفورماتیک: روش ها و کاربرد ها
Data Mining for Geoinformatics: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب داده کاوی برای ژئوانفورماتیک: روش ها و کاربرد ها

Data Mining for Geoinformatics: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Guido Cervone , Jessica Lin and Nigel Waters
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی های زیستی سیتوکین: روش  و پروتکل ها
Cytokine Bioassays: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی های زیستی سیتوکین: روش و پروتکل ها

Cytokine Bioassays: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ivana Vancurova
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکلهای سیتوکروم P450
Cytochrome P450 Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکلهای سیتوکروم P450

Cytochrome P450 Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ian R. Phillips , Elizabeth A. Shephard and Paul R. Ortiz de Montellano
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و مکانیک جریان خون: قسمت اول: زیست شناسی
Biology and Mechanics of Blood Flows: Part I: Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و مکانیک جریان خون: قسمت اول: زیست شناسی

Biology and Mechanics of Blood Flows: Part I: Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Marc Thiriet
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوشیمی انتقال و تنظیم سیگنال
Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی انتقال و تنظیم سیگنال

Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gerhard Krauss
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنالدهی cAMP: روش ها و پروتکل ها
cAMP Signaling: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنالدهی cAMP: روش ها و پروتکل ها

cAMP Signaling: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Manuela Zaccolo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر