موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رژیم غذایی صرع: اجرای عملی درمان کتوژنیک
Dietary Treatment of Epilepsy: Practical Implementation of Ketogenic Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم غذایی صرع: اجرای عملی درمان کتوژنیک

Dietary Treatment of Epilepsy: Practical Implementation of Ketogenic Therapy
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Elizabeth Neal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل دیکتیوســـتلیوم دیسکوئیدوم
Dictyostelium discoideum Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل دیکتیوســـتلیوم دیسکوئیدوم

Dictyostelium discoideum Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ludwig Eichinger and Francisco Rivero
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیکتیوستلیدها: تکامل، ژنومیک و زیست شناسی سلولی
Dictyostelids: Evolution, Genomics and Cell Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب دیکتیوستلیدها: تکامل، ژنومیک و زیست شناسی سلولی

Dictyostelids: Evolution, Genomics and Cell Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Maria Romeralo , Sandra Baldauf and Ricardo Escalante
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی توصیفی: پایه  تحقیقات تنوع زیستی
Descriptive Taxonomy: The Foundation of Biodiversity Research
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی توصیفی: پایه تحقیقات تنوع زیستی

Descriptive Taxonomy: The Foundation of Biodiversity Research
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Mark F. Watson , Chris Lyal and Colin Pendry
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم حشره شناسی قانونی
The Science of Forensic Entomology
نام کتاب:

دانلود کتاب علم حشره شناسی قانونی

The Science of Forensic Entomology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » حشره شناسی
نویسنده: David B. Rivers and Gregory A. Dahlem
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داده کاوی برای ژئوانفورماتیک: روش ها و کاربرد ها
Data Mining for Geoinformatics: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب داده کاوی برای ژئوانفورماتیک: روش ها و کاربرد ها

Data Mining for Geoinformatics: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Guido Cervone , Jessica Lin and Nigel Waters
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی های زیستی سیتوکین: روش  و پروتکل ها
Cytokine Bioassays: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی های زیستی سیتوکین: روش و پروتکل ها

Cytokine Bioassays: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ivana Vancurova
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکلهای سیتوکروم P450
Cytochrome P450 Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکلهای سیتوکروم P450

Cytochrome P450 Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ian R. Phillips , Elizabeth A. Shephard and Paul R. Ortiz de Montellano
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و مکانیک جریان خون: قسمت اول: زیست شناسی
Biology and Mechanics of Blood Flows: Part I: Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و مکانیک جریان خون: قسمت اول: زیست شناسی

Biology and Mechanics of Blood Flows: Part I: Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Marc Thiriet
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوشیمی انتقال و تنظیم سیگنال
Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی انتقال و تنظیم سیگنال

Biochemistry of Signal Transduction and Regulation
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Gerhard Krauss
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنالدهی cAMP: روش ها و پروتکل ها
cAMP Signaling: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنالدهی cAMP: روش ها و پروتکل ها

cAMP Signaling: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Manuela Zaccolo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرغزارها کشاورزی: منابع طبیعی و بهره وری محصول
Agricultural Prairies: Natural Resources and Crop Productivity
نام کتاب:

دانلود کتاب مرغزارها کشاورزی: منابع طبیعی و بهره وری محصول

Agricultural Prairies: Natural Resources and Crop Productivity
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: K. R. Krishna
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های بیولوژیکی، تنوع زیستی و ثبات جوامع گیاهی
Biological Systems, Biodiversity, and Stability of Plant Communities
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های بیولوژیکی، تنوع زیستی و ثبات جوامع گیاهی

Biological Systems, Biodiversity, and Stability of Plant Communities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larissa I. Weisfeld , Anatoly I. Opalko , Nina A. Bome and Sarra A. Bekuzarova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و مدیریت کواگای تهاجمی و صدف گورخری در غرب ایالات متحده
Biology and Management of Invasive Quagga and Zebra Mussels in the Western United States
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و مدیریت کواگای تهاجمی و صدف گورخری در غرب ایالات متحده

Biology and Management of Invasive Quagga and Zebra Mussels in the Western United States
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Wai Hing Wong and Shawn L. Gerstenberger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اگرواکولوژی: سیستم های غذایی پایدار محیط زیست
Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب اگرواکولوژی: سیستم های غذایی پایدار محیط زیست

Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Stephen R. Gliessman and Eric W Engles
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در سیستم های زیست شناسی
Advances in Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در سیستم های زیست شناسی

Advances in Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Igor I. Goryanin and Andrew B. Goryachev
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بامبو: گیاه و استفاده از آن
Bamboo: The Plant and its Uses
نام کتاب:

دانلود کتاب بامبو: گیاه و استفاده از آن

Bamboo: The Plant and its Uses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Walter Liese and Michael Köhl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشت سلولی جانوری
Animal Cell Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب کشت سلولی جانوری

Animal Cell Culture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Mohamed Al-Rubeai
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امور نظارتی FDA
FDA Regulatory Affairs
نام کتاب:

دانلود کتاب امور نظارتی FDA

FDA Regulatory Affairs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: David Mantus and Douglas J. Pisano
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی چاقی، پاتوژنز و درمان: یک رویکرد چند رشته
Obesity Epidemiology, Pathogenesis, and Treatment: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی چاقی، پاتوژنز و درمان: یک رویکرد چند رشته

Obesity Epidemiology, Pathogenesis, and Treatment: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Rexford S. Ahima
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر