موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سیستم های بیولوژیکی، تنوع زیستی و ثبات جوامع گیاهی
Biological Systems, Biodiversity, and Stability of Plant Communities
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های بیولوژیکی، تنوع زیستی و ثبات جوامع گیاهی

Biological Systems, Biodiversity, and Stability of Plant Communities
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larissa I. Weisfeld , Anatoly I. Opalko , Nina A. Bome and Sarra A. Bekuzarova
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی و مدیریت کواگای تهاجمی و صدف گورخری در غرب ایالات متحده
Biology and Management of Invasive Quagga and Zebra Mussels in the Western United States
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی و مدیریت کواگای تهاجمی و صدف گورخری در غرب ایالات متحده

Biology and Management of Invasive Quagga and Zebra Mussels in the Western United States
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Wai Hing Wong and Shawn L. Gerstenberger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اگرواکولوژی: سیستم های غذایی پایدار محیط زیست
Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب اگرواکولوژی: سیستم های غذایی پایدار محیط زیست

Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Stephen R. Gliessman and Eric W Engles
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در سیستم های زیست شناسی
Advances in Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در سیستم های زیست شناسی

Advances in Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Igor I. Goryanin and Andrew B. Goryachev
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بامبو: گیاه و استفاده از آن
Bamboo: The Plant and its Uses
نام کتاب:

دانلود کتاب بامبو: گیاه و استفاده از آن

Bamboo: The Plant and its Uses
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Walter Liese and Michael Köhl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشت سلولی جانوری
Animal Cell Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب کشت سلولی جانوری

Animal Cell Culture
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Mohamed Al-Rubeai
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امور نظارتی FDA
FDA Regulatory Affairs
نام کتاب:

دانلود کتاب امور نظارتی FDA

FDA Regulatory Affairs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: David Mantus and Douglas J. Pisano
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی چاقی، پاتوژنز و درمان: یک رویکرد چند رشته
Obesity Epidemiology, Pathogenesis, and Treatment: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی چاقی، پاتوژنز و درمان: یک رویکرد چند رشته

Obesity Epidemiology, Pathogenesis, and Treatment: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Rexford S. Ahima
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب HPV
HPV
نام کتاب:

دانلود کتاب HPV

HPV
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Peggy J. Parks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال دهی نوکلئوتید حلقوی
Cyclic Nucleotide Signaling
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال دهی نوکلئوتید حلقوی

Cyclic Nucleotide Signaling
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Xiaodong Cheng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار تحلیلی برای ارزیابی ایمنی شیمیایی گوشت و مرغ
Analytical Tools for Assessing the Chemical Safety of Meat and Poultry
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار تحلیلی برای ارزیابی ایمنی شیمیایی گوشت و مرغ

Analytical Tools for Assessing the Chemical Safety of Meat and Poultry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Fidel Toldrá and Milagro Reig
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های پیشرفته در میکروبیولوژی تشخیصی
Advanced Techniques in Diagnostic Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های پیشرفته در میکروبیولوژی تشخیصی

Advanced Techniques in Diagnostic Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Yi-Wei Tang and Charles W. Stratton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال عفونت: جنبه های ایمونولوژیک و استراتژی ضد میکروبی
Biomaterials Associated Infection: Immunological Aspects and Antimicrobial Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال عفونت: جنبه های ایمونولوژیک و استراتژی ضد میکروبی

Biomaterials Associated Infection: Immunological Aspects and Antimicrobial Strategies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fintan Moriarty , Sebastian A.J. Zaat and Henk J. Busscher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای مدیریت آفات
Advanced Technologies for Managing Insect Pests
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای مدیریت آفات

Advanced Technologies for Managing Insect Pests
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Isaac Ishaaya , Subba Reddy Palli and A. Rami Horowitz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و ارتباطات
The Routledge Handbook of Environment and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و ارتباطات

The Routledge Handbook of Environment and Communication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Anders Hansen and Robert Cox
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و پزشکی بالینی
Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و پزشکی بالینی

Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Jorn Olsen , Naomi Greene , Rodolfo Saracci and Dimitrios Trichopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجی گری و تعامل
Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجی گری و تعامل

Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Tyler VanderWeele
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DNA: روایت ژنومیک
The Drama of DNA: Narrative Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب DNA: روایت ژنومیک

The Drama of DNA: Narrative Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Karen H. Rothenberg and Lynn Wein Bush
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات باکتریایی در مواد غذایی
Bacterial Communication in Foods
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات باکتریایی در مواد غذایی

Bacterial Communication in Foods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Marco Gobbetti and Raffaella Di Cagno
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی: مفاهیم و تحقیقات
Biology: Concepts and Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی: مفاهیم و تحقیقات

Biology: Concepts and Investigations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Mariëlle Hoefnagels
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 303.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر