موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ابزار تحلیلی برای ارزیابی ایمنی شیمیایی گوشت و مرغ
Analytical Tools for Assessing the Chemical Safety of Meat and Poultry
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار تحلیلی برای ارزیابی ایمنی شیمیایی گوشت و مرغ

Analytical Tools for Assessing the Chemical Safety of Meat and Poultry
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Fidel Toldrá and Milagro Reig
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های پیشرفته در میکروبیولوژی تشخیصی
Advanced Techniques in Diagnostic Microbiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های پیشرفته در میکروبیولوژی تشخیصی

Advanced Techniques in Diagnostic Microbiology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Yi-Wei Tang and Charles W. Stratton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال عفونت: جنبه های ایمونولوژیک و استراتژی ضد میکروبی
Biomaterials Associated Infection: Immunological Aspects and Antimicrobial Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال عفونت: جنبه های ایمونولوژیک و استراتژی ضد میکروبی

Biomaterials Associated Infection: Immunological Aspects and Antimicrobial Strategies
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Fintan Moriarty , Sebastian A.J. Zaat and Henk J. Busscher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای مدیریت آفات
Advanced Technologies for Managing Insect Pests
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های پیشرفته برای مدیریت آفات

Advanced Technologies for Managing Insect Pests
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » کشاورزی
نویسنده: Isaac Ishaaya , Subba Reddy Palli and A. Rami Horowitz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و ارتباطات
The Routledge Handbook of Environment and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و ارتباطات

The Routledge Handbook of Environment and Communication
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Anders Hansen and Robert Cox
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و پزشکی بالینی
Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش اپیدمیولوژی: راهنمایی برای معلمان در اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی و پزشکی بالینی

Teaching Epidemiology: A guide for teachers in epidemiology, public health and clinical medicine
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Jorn Olsen , Naomi Greene , Rodolfo Saracci and Dimitrios Trichopoulos
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجی گری و تعامل
Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح در علل نتایج: روش ها برای میانجی گری و تعامل

Explanation in Causal Inference: Methods for Mediation and Interaction
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اپیدمیولوژی
نویسنده: Tyler VanderWeele
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DNA: روایت ژنومیک
The Drama of DNA: Narrative Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب DNA: روایت ژنومیک

The Drama of DNA: Narrative Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Karen H. Rothenberg and Lynn Wein Bush
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات باکتریایی در مواد غذایی
Bacterial Communication in Foods
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات باکتریایی در مواد غذایی

Bacterial Communication in Foods
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Marco Gobbetti and Raffaella Di Cagno
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی: مفاهیم و تحقیقات
Biology: Concepts and Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی: مفاهیم و تحقیقات

Biology: Concepts and Investigations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Mariëlle Hoefnagels
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 303.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی مصور
Harpers Illustrated Biochemistry 30th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی مصور

Harpers Illustrated Biochemistry 30th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Victor Rodwell , David Bender , Kathleen M. Botham , Peter J. Kennelly and P. Anthony Weil
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 136.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خفاش ها: دنیای علم و رمز و راز
Bats: A World of Science and Mystery
نام کتاب:

دانلود کتاب خفاش ها: دنیای علم و رمز و راز

Bats: A World of Science and Mystery
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: M. Brock Fenton and Nancy B. Simmons
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 157.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی در سرطان غیر تهاجمی زنان
Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی در سرطان غیر تهاجمی زنان

Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Debmalya Barh and Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی غشاء و فرآیندهای غشایی : کاربردهای شیمیایی، دارویی، غذایی، بیوتکنولوژی
Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی غشاء و فرآیندهای غشایی : کاربردهای شیمیایی، دارویی، غذایی، بیوتکنولوژی

Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Anil K. Pabby , Syed S.H. Rizvi and Ana Maria Sastre Requena
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مواد شیمیایی از زیست توده
Introduction to Chemicals from Biomass
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مواد شیمیایی از زیست توده

Introduction to Chemicals from Biomass
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: James H. Clark and Fabien Deswarte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی و سیتولوژی حیوانات عجیب و غریب
Exotic Animal Hematology and Cytology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی و سیتولوژی حیوانات عجیب و غریب

Exotic Animal Hematology and Cytology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Terry W. Campbell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های فناوری سنگی و نظریه تکاملی
Lithic Technological Systems and Evolutionary Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های فناوری سنگی و نظریه تکاملی

Lithic Technological Systems and Evolutionary Theory
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » فسیل شناسی
نویسنده: Nathan Goodale and William Andrefsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم تنان دو کفه دریایی
Marine Bivalve Molluscs
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم تنان دو کفه دریایی

Marine Bivalve Molluscs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Elizabeth Gosling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات: روشهای مصنوعی اثبات شده، جلد 3
Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Volume 3
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات: روشهای مصنوعی اثبات شده، جلد 3

Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Volume 3
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: René Roy and Sébastien Vidal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلکالوئیدها: بیوسنتز، نقش زیستی و مزایای بهداشت و درمان
Alkaloids: Biosynthesis, Biological Roles and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب آلکالوئیدها: بیوسنتز، نقش زیستی و مزایای بهداشت و درمان

Alkaloids: Biosynthesis, Biological Roles and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Eduardo Sobarzo-sanchez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر