موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات: روشهای مصنوعی اثبات شده، جلد 3
Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Volume 3
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات: روشهای مصنوعی اثبات شده، جلد 3

Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Volume 3
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: René Roy and Sébastien Vidal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلکالوئیدها: بیوسنتز، نقش زیستی و مزایای بهداشت و درمان
Alkaloids: Biosynthesis, Biological Roles and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب آلکالوئیدها: بیوسنتز، نقش زیستی و مزایای بهداشت و درمان

Alkaloids: Biosynthesis, Biological Roles and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Eduardo Sobarzo-sanchez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی: چشم اندازها و کاربرد ها
Biotechnology: Prospects and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی: چشم اندازها و کاربرد ها

Biotechnology: Prospects and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: R.K. Salar , S.K. Gahlawat , P. Siwach and J.S. Duhan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التهاب و ایمنی در سرطان
Inflammation and Immunity in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب التهاب و ایمنی در سرطان

Inflammation and Immunity in Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Tsukasa Seya , Misako Matsumoto , Keiko Udaka and Noriyuki Sato
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی
Antimicrobial Resistance: Beyond the Breakpoint
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی

Antimicrobial Resistance: Beyond the Breakpoint
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: J.T. Weber , B.W.J. Mahy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  باکتری ها در آگروبیولوژی: مدیریت مواد مغذی گیاهی
Bacteria in Agrobiology: Plant Nutrient Management
نام کتاب:

دانلود کتاب باکتری ها در آگروبیولوژی: مدیریت مواد مغذی گیاهی

Bacteria in Agrobiology: Plant Nutrient Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Dinesh K. Maheshwari
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده استفاده از جنگل شمال اروپا: چشم انداز جهانی
The Future Use of Nordic Forests: A Global Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده استفاده از جنگل شمال اروپا: چشم انداز جهانی

The Future Use of Nordic Forests: A Global Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Erik Westholm , Karin Beland Lindahl and Florian Kraxner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های تصویربرداری سلولی: روش ها و پروتکل ها
Cell Imaging Techniques: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های تصویربرداری سلولی: روش ها و پروتکل ها

Cell Imaging Techniques: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Douglas Taatjes and Jürgen Roth
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ها، تمرین، و پروتکل های تست شناخت جوندگان
The Maze Book: Theories, Practice, and Protocols for Testing Rodent Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ها، تمرین، و پروتکل های تست شناخت جوندگان

The Maze Book: Theories, Practice, and Protocols for Testing Rodent Cognition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Heather A. Bimonte-Nelson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک: آناتومی، بیوشیمی، و بیوتکنولوژی
Algae: Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک: آناتومی، بیوشیمی، و بیوتکنولوژی

Algae: Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Laura Barsanti and Paolo Gualtieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی سرطان:  ایمونو تراپی سرطان برای تومورهای ارگان خاص
Cancer Immunology: Cancer Immunotherapy for Organ-Specific Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی سرطان: ایمونو تراپی سرطان برای تومورهای ارگان خاص

Cancer Immunology: Cancer Immunotherapy for Organ-Specific Tumors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Nima Rezaei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری شبکه محاسباتی: مبانی نظری و کاربردها
Computational Network Theory: Theoretical Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری شبکه محاسباتی: مبانی نظری و کاربردها

Computational Network Theory: Theoretical Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Matthias Dehmer , Frank Emmert-Streib and Stefan Pickl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخراج سبز از محصولات طبیعی: نظریه و عمل
Green Extraction of Natural Products: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب استخراج سبز از محصولات طبیعی: نظریه و عمل

Green Extraction of Natural Products: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Farid Chemat and Jochen Strube
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک تصادفی برای زیست شناسی سیستم ها
Stochastic Dynamics for Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک تصادفی برای زیست شناسی سیستم ها

Stochastic Dynamics for Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Christian Mazza and Michel Benaim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی برتون برای علوم بهداشتی
Burton's Microbiology for the Health Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی برتون برای علوم بهداشتی

Burton's Microbiology for the Health Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Paul Engelkirk
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 145.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی تغذیه برای بیماران بدحال: راهنمای عمل
Nutrition Support for the Critically Ill Patient: A Guide to Practice, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی تغذیه برای بیماران بدحال: راهنمای عمل

Nutrition Support for the Critically Ill Patient: A Guide to Practice, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Gail A. Cresci
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های محاسباتی و بصری برای بیوانفورماتیک ساختاری با استفاده از تخیل
Computational and Visualization Techniques for Structural Bioinformatics Using Chimera
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های محاسباتی و بصری برای بیوانفورماتیک ساختاری با استفاده از تخیل

Computational and Visualization Techniques for Structural Bioinformatics Using Chimera
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Forbes J. Burkowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک غیر خطی اکوسیستم ها
Nonlinear Physics of Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک غیر خطی اکوسیستم ها

Nonlinear Physics of Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Ehud Meron
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  متالوپروتئین ها: تئوری، محاسبات و آزمایشات
Metalloproteins: Theory, Calculations, and Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب متالوپروتئین ها: تئوری، محاسبات و آزمایشات

Metalloproteins: Theory, Calculations, and Experiments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Art E. Cho and William A. Goddard III
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اکولوژی جمعیت
Introduction to Population Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اکولوژی جمعیت

Introduction to Population Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larry L. Rockwood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر