موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب زیست شناسی: مفاهیم و تحقیقات
Biology: Concepts and Investigations
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی: مفاهیم و تحقیقات

Biology: Concepts and Investigations
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Mariëlle Hoefnagels
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 303.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوشیمی مصور
Harpers Illustrated Biochemistry 30th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوشیمی مصور

Harpers Illustrated Biochemistry 30th Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Victor Rodwell , David Bender , Kathleen M. Botham , Peter J. Kennelly and P. Anthony Weil
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 136.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خفاش ها: دنیای علم و رمز و راز
Bats: A World of Science and Mystery
نام کتاب:

دانلود کتاب خفاش ها: دنیای علم و رمز و راز

Bats: A World of Science and Mystery
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: M. Brock Fenton and Nancy B. Simmons
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 157.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی در سرطان غیر تهاجمی زنان
Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای مولکولی در سرطان غیر تهاجمی زنان

Noninvasive Molecular Markers in Gynecologic Cancers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Debmalya Barh and Mehmet Gunduz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداسازی غشاء و فرآیندهای غشایی : کاربردهای شیمیایی، دارویی، غذایی، بیوتکنولوژی
Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب جداسازی غشاء و فرآیندهای غشایی : کاربردهای شیمیایی، دارویی، غذایی، بیوتکنولوژی

Handbook of Membrane Separations: Chemical, Pharmaceutical, Food, and Biotechnological Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Anil K. Pabby , Syed S.H. Rizvi and Ana Maria Sastre Requena
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مواد شیمیایی از زیست توده
Introduction to Chemicals from Biomass
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مواد شیمیایی از زیست توده

Introduction to Chemicals from Biomass
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: James H. Clark and Fabien Deswarte
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی و سیتولوژی حیوانات عجیب و غریب
Exotic Animal Hematology and Cytology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی و سیتولوژی حیوانات عجیب و غریب

Exotic Animal Hematology and Cytology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Terry W. Campbell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های فناوری سنگی و نظریه تکاملی
Lithic Technological Systems and Evolutionary Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های فناوری سنگی و نظریه تکاملی

Lithic Technological Systems and Evolutionary Theory
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » فسیل شناسی
نویسنده: Nathan Goodale and William Andrefsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم تنان دو کفه دریایی
Marine Bivalve Molluscs
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم تنان دو کفه دریایی

Marine Bivalve Molluscs
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » شیلات و آبزیان
نویسنده: Elizabeth Gosling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات: روشهای مصنوعی اثبات شده، جلد 3
Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Volume 3
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات: روشهای مصنوعی اثبات شده، جلد 3

Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Volume 3
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: René Roy and Sébastien Vidal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلکالوئیدها: بیوسنتز، نقش زیستی و مزایای بهداشت و درمان
Alkaloids: Biosynthesis, Biological Roles and Health Benefits
نام کتاب:

دانلود کتاب آلکالوئیدها: بیوسنتز، نقش زیستی و مزایای بهداشت و درمان

Alkaloids: Biosynthesis, Biological Roles and Health Benefits
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Eduardo Sobarzo-sanchez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی: چشم اندازها و کاربرد ها
Biotechnology: Prospects and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی: چشم اندازها و کاربرد ها

Biotechnology: Prospects and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: R.K. Salar , S.K. Gahlawat , P. Siwach and J.S. Duhan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التهاب و ایمنی در سرطان
Inflammation and Immunity in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب التهاب و ایمنی در سرطان

Inflammation and Immunity in Cancer
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Tsukasa Seya , Misako Matsumoto , Keiko Udaka and Noriyuki Sato
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی
Antimicrobial Resistance: Beyond the Breakpoint
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت ضد میکروبی

Antimicrobial Resistance: Beyond the Breakpoint
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: J.T. Weber , B.W.J. Mahy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  باکتری ها در آگروبیولوژی: مدیریت مواد مغذی گیاهی
Bacteria in Agrobiology: Plant Nutrient Management
نام کتاب:

دانلود کتاب باکتری ها در آگروبیولوژی: مدیریت مواد مغذی گیاهی

Bacteria in Agrobiology: Plant Nutrient Management
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Dinesh K. Maheshwari
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده استفاده از جنگل شمال اروپا: چشم انداز جهانی
The Future Use of Nordic Forests: A Global Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده استفاده از جنگل شمال اروپا: چشم انداز جهانی

The Future Use of Nordic Forests: A Global Perspective
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Erik Westholm , Karin Beland Lindahl and Florian Kraxner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های تصویربرداری سلولی: روش ها و پروتکل ها
Cell Imaging Techniques: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های تصویربرداری سلولی: روش ها و پروتکل ها

Cell Imaging Techniques: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Douglas Taatjes and Jürgen Roth
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه ها، تمرین، و پروتکل های تست شناخت جوندگان
The Maze Book: Theories, Practice, and Protocols for Testing Rodent Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه ها، تمرین، و پروتکل های تست شناخت جوندگان

The Maze Book: Theories, Practice, and Protocols for Testing Rodent Cognition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی جانوری
نویسنده: Heather A. Bimonte-Nelson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جلبک: آناتومی، بیوشیمی، و بیوتکنولوژی
Algae: Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جلبک: آناتومی، بیوشیمی، و بیوتکنولوژی

Algae: Anatomy, Biochemistry, and Biotechnology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Laura Barsanti and Paolo Gualtieri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی سرطان:  ایمونو تراپی سرطان برای تومورهای ارگان خاص
Cancer Immunology: Cancer Immunotherapy for Organ-Specific Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی سرطان: ایمونو تراپی سرطان برای تومورهای ارگان خاص

Cancer Immunology: Cancer Immunotherapy for Organ-Specific Tumors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Nima Rezaei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر