موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ایمونولوژی سرطان:  ایمونو تراپی سرطان برای تومورهای ارگان خاص
Cancer Immunology: Cancer Immunotherapy for Organ-Specific Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی سرطان: ایمونو تراپی سرطان برای تومورهای ارگان خاص

Cancer Immunology: Cancer Immunotherapy for Organ-Specific Tumors
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Nima Rezaei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری شبکه محاسباتی: مبانی نظری و کاربردها
Computational Network Theory: Theoretical Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری شبکه محاسباتی: مبانی نظری و کاربردها

Computational Network Theory: Theoretical Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Matthias Dehmer , Frank Emmert-Streib and Stefan Pickl
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخراج سبز از محصولات طبیعی: نظریه و عمل
Green Extraction of Natural Products: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب استخراج سبز از محصولات طبیعی: نظریه و عمل

Green Extraction of Natural Products: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Farid Chemat and Jochen Strube
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک تصادفی برای زیست شناسی سیستم ها
Stochastic Dynamics for Systems Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک تصادفی برای زیست شناسی سیستم ها

Stochastic Dynamics for Systems Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Christian Mazza and Michel Benaim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبیولوژی برتون برای علوم بهداشتی
Burton's Microbiology for the Health Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیولوژی برتون برای علوم بهداشتی

Burton's Microbiology for the Health Sciences
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Paul Engelkirk
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 145.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی تغذیه برای بیماران بدحال: راهنمای عمل
Nutrition Support for the Critically Ill Patient: A Guide to Practice, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی تغذیه برای بیماران بدحال: راهنمای عمل

Nutrition Support for the Critically Ill Patient: A Guide to Practice, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Gail A. Cresci
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های محاسباتی و بصری برای بیوانفورماتیک ساختاری با استفاده از تخیل
Computational and Visualization Techniques for Structural Bioinformatics Using Chimera
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های محاسباتی و بصری برای بیوانفورماتیک ساختاری با استفاده از تخیل

Computational and Visualization Techniques for Structural Bioinformatics Using Chimera
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو انفورماتیک
نویسنده: Forbes J. Burkowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک غیر خطی اکوسیستم ها
Nonlinear Physics of Ecosystems
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک غیر خطی اکوسیستم ها

Nonlinear Physics of Ecosystems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیوفیزیک
نویسنده: Ehud Meron
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  متالوپروتئین ها: تئوری، محاسبات و آزمایشات
Metalloproteins: Theory, Calculations, and Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب متالوپروتئین ها: تئوری، محاسبات و آزمایشات

Metalloproteins: Theory, Calculations, and Experiments
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Art E. Cho and William A. Goddard III
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر اکولوژی جمعیت
Introduction to Population Ecology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر اکولوژی جمعیت

Introduction to Population Ecology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Larry L. Rockwood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیرهای تنفسی جایگزین در گیاهان عالی
Alternative Respiratory Pathways in Higher Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیرهای تنفسی جایگزین در گیاهان عالی

Alternative Respiratory Pathways in Higher Plants
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی گیاهی
نویسنده: Kapuganti Jagadis Gupta , Luis A. J. Mur and Bhagyalakshmi Neelwarne
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mount Sinai Expert Guides: Allergy and Clinical Immunology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Mount Sinai Expert Guides: Allergy and Clinical Immunology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ایمونولوژی
نویسنده: Hugh A. Sampson and Scott L. Friedman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی موثر برای محافظت از گونه ها
Proactive Strategies for Protecting Species: Pre-Listing Conservation and the Endangered Species Act
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی موثر برای محافظت از گونه ها

Proactive Strategies for Protecting Species: Pre-Listing Conservation and the Endangered Species Act
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: C. Josh Donlan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنوم عمیق تر
The Deeper Genome: Why there is more to the human genome than meets the eye
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنوم عمیق تر

The Deeper Genome: Why there is more to the human genome than meets the eye
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: John Parrington
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوکد: عصر جدید ژنومیک
Biocode: The New Age of Genomics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوکد: عصر جدید ژنومیک

Biocode: The New Age of Genomics
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Dawn Field and Neil Davies
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی و ارتباطات سلول به سلول: روش ها و پروتکل
Stem Cell Renewal and Cell-Cell Communication: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی و ارتباطات سلول به سلول: روش ها و پروتکل

Stem Cell Renewal and Cell-Cell Communication: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Kursad Turksen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پپتید ها و پروتئین های درمانی: فرمولاسیون، پردازش، و سیستم های تحویل
Therapeutic Peptides and Proteins: Formulation, Processing, and Delivery Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پپتید ها و پروتئین های درمانی: فرمولاسیون، پردازش، و سیستم های تحویل

Therapeutic Peptides and Proteins: Formulation, Processing, and Delivery Systems
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو تکنولوژی
نویسنده: Ajay K. Banga
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسمز معکوس: طراحی، فرآیندها و  کاربردها برای مهندسین
Reverse Osmosis: Design, Processes, and Applications for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب اسمز معکوس: طراحی، فرآیندها و کاربردها برای مهندسین

Reverse Osmosis: Design, Processes, and Applications for Engineers
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Jane Kucera
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات زیست شناسی
Essentials of Biology 4th edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات زیست شناسی

Essentials of Biology 4th edition
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » زیست شناسی
نویسنده: Sylvia, Windelspecht and Michael Mader
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 182.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلودکتاب اکولوژی: مفاهیم و کاربرد ها
Ecology: Concepts and Applications
نام کتاب:

دانلودکتاب اکولوژی: مفاهیم و کاربرد ها

Ecology: Concepts and Applications
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » اکولوژی
نویسنده: Manuel Molles
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 129.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر