موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  گلیکوزآمینوگلیکان ها: شیمی و زیست شناسی
Glycosaminoglycans: Chemistry and Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوزآمینوگلیکان ها: شیمی و زیست شناسی

Glycosaminoglycans: Chemistry and Biology
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Kuberan Balagurunathan , Hiroshi Nakato and Umesh R. Desai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیرنده های اپیئوئید: روش ها و پروتکل ها
Opioid Receptors: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده های اپیئوئید: روش ها و پروتکل ها

Opioid Receptors: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Santi M. Spampinato
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های آگروباکتریوم: جلد 1
Agrobacterium Protocols: Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های آگروباکتریوم: جلد 1

Agrobacterium Protocols: Volume 1
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kan Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هسته
The Nucleus
نام کتاب:

دانلود کتاب هسته

The Nucleus
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Ronald Hancock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل های آگروباکتریوم: جلد 2
Agrobacterium Protocols: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های آگروباکتریوم: جلد 2

Agrobacterium Protocols: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Kan Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رینوویروس ها: روش ها و پروتکل ها
Rhinoviruses: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب رینوویروس ها: روش ها و پروتکل ها

Rhinoviruses: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: David A. Jans and Reena Ghildyal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاسمودسماها: روش ها و پروتکل ها
Plasmodesmata: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاسمودسماها: روش ها و پروتکل ها

Plasmodesmata: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Manfred Heinlein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پروتکل های ژنومیک انگل
Parasite Genomics Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل های ژنومیک انگل

Parasite Genomics Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Christopher Peacock
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لکتین: روش ها و پروتکل ها
Lectins: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب لکتین: روش ها و پروتکل ها

Lectins: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » بیو شیمی
نویسنده: Jun Hirabayashi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ژنتیک موش: روش ها و پروتکل ها
Mouse Genetics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک موش: روش ها و پروتکل ها

Mouse Genetics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ژنتیک
نویسنده: Shree Ram Singh and Vincenzo Coppola
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل متابولیک شار: روش ها و پروتکلها
Metabolic Flux Analysis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل متابولیک شار: روش ها و پروتکلها

Metabolic Flux Analysis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Jens O. Krömer , Lars Nielsen and Lars M. Blank
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایجاد کتابخانه تکامل: روش ها و پروتکل ها
Directed Evolution Library Creation: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد کتابخانه تکامل: روش ها و پروتکل ها

Directed Evolution Library Creation: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » سلولی و ملکولی
نویسنده: Elizabeth M.J. Gillam , Janine N. Copp and David F. Ackerley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویروس ابولا و ماربورگ  (بیماری های مرگبار و همه گیری)
Ebola and Marburg Viruses (Deadly Diseases and Epidemics)
نام کتاب:

دانلود کتاب ویروس ابولا و ماربورگ (بیماری های مرگبار و همه گیری)

Ebola and Marburg Viruses (Deadly Diseases and Epidemics)
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » ویروس شناسی
نویسنده: Tara C. Smith , Babcock Hilary and David L. Heymann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب کنترل پیشرفته آلودگی هوا و سر و صدا: جلد 2
Advanced Air and Noise Pollution Control: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب کنترل پیشرفته آلودگی هوا و سر و صدا: جلد 2

Advanced Air and Noise Pollution Control: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Lawrence K Wang , Norman C. Pereira and Yung-Tse Hung
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغذیه درمانی برای دیابت
Nutrition Therapy for Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب تغذیه درمانی برای دیابت

Nutrition Therapy for Diabetes
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Marion J. Franz M.S. and Alison Evert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمل و نقل، تغییر آب و هوا و شهر
Transport, Climate Change and the City
نام کتاب:

دانلود کتاب حمل و نقل، تغییر آب و هوا و شهر

Transport, Climate Change and the City
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Robin Hickman and David Banister
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجارت، مواد غذایی، رژیم غذایی و سلامتی
Trade, Food, Diet and Health: Perspectives and Policy Options
نام کتاب:

دانلود کتاب تجارت، مواد غذایی، رژیم غذایی و سلامتی

Trade, Food, Diet and Health: Perspectives and Policy Options
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » صنایع غذایی و تغذیه
نویسنده: Corinna Hawkes , Chantal Blouin , Spencer Henson , Nick Drager and Laurette Dubé
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابونومیک و میکروبیوتای روده در تغذیه و بیماری
Metabonomics and Gut Microbiota in Nutrition and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب متابونومیک و میکروبیوتای روده در تغذیه و بیماری

Metabonomics and Gut Microbiota in Nutrition and Disease
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Sunil Kochhar and Francois-Pierre Martin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازنگری زیرساخت سبز: مفاهیم بین طبیعت و طراحی
Revising Green Infrastructure: Concepts Between Nature and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب بازنگری زیرساخت سبز: مفاهیم بین طبیعت و طراحی

Revising Green Infrastructure: Concepts Between Nature and Design
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » محیط زیست و منابع طبیعی
نویسنده: Daniel Czechowski , Thomas Hauck , Georg Hausladen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکروبیوتای (فلور نرمال)  روده در سلامت و بیماری: مفاهیم مدرن
Intestinal Microbiota in Health and Disease: Modern Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبیوتای (فلور نرمال) روده در سلامت و بیماری: مفاهیم مدرن

Intestinal Microbiota in Health and Disease: Modern Concepts
شاخه: کتاب » علوم حیات و زیست شناسی » میکروبیولوژی
نویسنده: Eduardo J. Schiffrin, Philippe Marteau and Dominique Brassart
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر