موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب PTSD و روانشناسی قانونی
PTSD and Forensic Psychology: Applications to Civil and Criminal Law
نام کتاب:

دانلود کتاب PTSD و روانشناسی قانونی

PTSD and Forensic Psychology: Applications to Civil and Criminal Law
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Laurence Miller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان در زمینه اختلال طیف اوتیسم
Clinician’s Manual on Autism Spectrum Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان در زمینه اختلال طیف اوتیسم

Clinician’s Manual on Autism Spectrum Disorder
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Evdokia Anagnostou and Jessica Brian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم کاربردی در اطفال: راهنمای بالینی
Functional Symptoms in Pediatric Disease: A Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم کاربردی در اطفال: راهنمای بالینی

Functional Symptoms in Pediatric Disease: A Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ran D. Anbar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فن آوری پزشکی و بهداشت و درمان
Handbook of Medical and Healthcare Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فن آوری پزشکی و بهداشت و درمان

Handbook of Medical and Healthcare Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Borko Furht and Ankur Agarwal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متاستاز پروتکل های پژوهشی
Metastasis Research Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متاستاز پروتکل های پژوهشی

Metastasis Research Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Miriam Dwek , Udo Schumacher and Susan A. Brooks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم بیولوژیک فعالیت بدنی
Biologic Regulation of Physical Activity 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم بیولوژیک فعالیت بدنی

Biologic Regulation of Physical Activity 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Thomas Rowland
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عصب قلبی
Atlas of Cardiac Innervation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عصب قلبی

Atlas of Cardiac Innervation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Vasken Dilsizian and Jagat Narula
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارما فوبیا
Pharmaphobia: How the Conflict of Interest Myth Undermines American Medical Innovation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فارما فوبیا

Pharmaphobia: How the Conflict of Interest Myth Undermines American Medical Innovation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Thomas P. Stossel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تحقیق در داروسازی
Pharmacy Practice Research Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تحقیق در داروسازی

Pharmacy Practice Research Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Zaheer-Ud-Din Babar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دارو درمانی: روش پاتوفیزیولوژیک
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دارو درمانی: روش پاتوفیزیولوژیک

Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 8th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Joseph DiPiro , Robert L. Talbert , Gary Yee , Gary Matzke , Barbara Wells and L. Michael Posey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروسازی برای تمرین پیشرفته
Pharmacotherapeutics for Advanced Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب داروسازی برای تمرین پیشرفته

Pharmacotherapeutics for Advanced Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Virginia Poole Arcangelo and Andrew M. Peterson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درمان دارویی آنژین پایدار مزمن صدری
Pharmacological Treatment of Chronic Stable Angina Pectoris
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان دارویی آنژین پایدار مزمن صدری

Pharmacological Treatment of Chronic Stable Angina Pectoris
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Pablo Avanzas and Juan Carlos Kaski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکوژنومیک در درمان بالینی
Pharmacogenomics in Clinical Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکوژنومیک در درمان بالینی

Pharmacogenomics in Clinical Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Loralie J. Langman and Amitava Dasgupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی های تهاجمی حداقل در ارتوپدی
Minimally Invasive Surgery in Orthopedics 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی های تهاجمی حداقل در ارتوپدی

Minimally Invasive Surgery in Orthopedics 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Giles R. Scuderi and Alfred J. Tria
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 60.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کاردیولوژی ورزش
IOC Manual of Sports Cardiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کاردیولوژی ورزش

IOC Manual of Sports Cardiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Mathew G. Wilson , Jonathan A. Drezner and Sanjay Sharma
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی بالینی چشم: مبانی، اصول و تکنیک های تشخیصی
Clinical Ophthalmic Oncology: Basic Principles and Diagnostic Techniques 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی بالینی چشم: مبانی، اصول و تکنیک های تشخیصی

Clinical Ophthalmic Oncology: Basic Principles and Diagnostic Techniques 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Arun D. Singh and Bertil Damato
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو دینامیک مغز
Micro-, Meso- and Macro-Dynamics of the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو دینامیک مغز

Micro-, Meso- and Macro-Dynamics of the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: György Buzsáki and Yves Christen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخ متابولیک کربوهیدرات هایی که به آرامی جذب می شوند در دیابت نوع 2
Metabolic Response of Slowly Absorbed Carbohydrates in Type 2 Diabetes Mellitus
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ متابولیک کربوهیدرات هایی که به آرامی جذب می شوند در دیابت نوع 2

Metabolic Response of Slowly Absorbed Carbohydrates in Type 2 Diabetes Mellitus
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Meidjie Ang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تأثیرات سوخت و ساز بدن در ریسک اختلالات تاندون
Metabolic Influences on Risk for Tendon Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تأثیرات سوخت و ساز بدن در ریسک اختلالات تاندون

Metabolic Influences on Risk for Tendon Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Paul W. Ackermann , David A. Hart
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مننژیت
Meningitis
نام کتاب:

دانلود کتاب مننژیت

Meningitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Brian R Shmaefsky and Hilary Babcock
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر