موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  اطلس آناتومی - جلد 2 - اندام های داخلی
Internal Organs (THIEME Atlas of Anatomy), Latin nomenclature 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی - جلد 2 - اندام های داخلی

Internal Organs (THIEME Atlas of Anatomy), Latin nomenclature 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Michael Schuenke , Erik Schulte , Udo Schumacher , Wayne Cass and Hugo Zeberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 72.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساسیت شیمیایی و سندرم بیمارستانی
Chemical Sensitivity and Sick-Building Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب حساسیت شیمیایی و سندرم بیمارستانی

Chemical Sensitivity and Sick-Building Syndrome
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Yukio Yanagisawa , Hiroshi Yoshino , Satoshi Ishikawa and Mikio Miyata
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی عصبی
Neurological Regeneration
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی عصبی

Neurological Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Phuc Van Pham
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایه تست آزمایشگاهی بالینی
Clinical Core Laboratory Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب پایه تست آزمایشگاهی بالینی

Clinical Core Laboratory Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Ross Molinaro , Christopher R. McCudden , Marjorie Bonhomme and Amy Saenger
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سونوگرافی اورولوژیکی عملی
Practical Urological Ultrasound
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی اورولوژیکی عملی

Practical Urological Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Pat F. Fulgham and Bruce R. Gilbert
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ایمونو درماتولوژی عملی
Practical Immunodermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونو درماتولوژی عملی

Practical Immunodermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Xing-Hua Gao and Hong-Duo Chen
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت و مداخله برای بیماری بحرانی حیوانات کوچک
Monitoring and Intervention for the Critically Ill Small Animal
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت و مداخله برای بیماری بحرانی حیوانات کوچک

Monitoring and Intervention for the Critically Ill Small Animal
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Rebecca Kirby and Andrew Linklater
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومای مکانیکی چشم
Mechanical Ocular Trauma: Current Consensus and Controversy
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومای مکانیکی چشم

Mechanical Ocular Trauma: Current Consensus and Controversy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Hua Yan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل انتقال خون دامپزشکی و بانکداری خون
Manual of Veterinary Transfusion Medicine and Blood Banking
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل انتقال خون دامپزشکی و بانکداری خون

Manual of Veterinary Transfusion Medicine and Blood Banking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kenichiro Yagi and Marie Holowaychuk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی ورزشی بیس بال
Sports Medicine of Baseball
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی ورزشی بیس بال

Sports Medicine of Baseball
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Joshua S. Dines, David W. Altchek, James Andrews, Neal S. ElAttrache, Kevin E. Wilk, Lewis A. Yocum
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس علمی بهداشت و درمان: ایدز و بارداری
Scientific Basis of Healthcare: AIDS & Pregnancy
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس علمی بهداشت و درمان: ایدز و بارداری

Scientific Basis of Healthcare: AIDS & Pregnancy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Colin R. Martin and Victor R. Preedy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش مراقبت های اولیه در سلامت زنان
Primary Care Procedures in Women's Health
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مراقبت های اولیه در سلامت زنان

Primary Care Procedures in Women's Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Cathryn B. Heath and Sandra M. Sulik
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فوتوبیولوژی: اصول، کاربردها، و اثرات
Photobiology: Principles, Applications, and Effects
نام کتاب:

دانلود کتاب فوتوبیولوژی: اصول، کاربردها، و اثرات

Photobiology: Principles, Applications, and Effects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Leon N. Collignon
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه دانش زیست شناسی سلول های بنیادی در گوشت و خون
Philosophy of Stem Cell Biology Knowledge in Flesh and Blood
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه دانش زیست شناسی سلول های بنیادی در گوشت و خون

Philosophy of Stem Cell Biology Knowledge in Flesh and Blood
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: M. Fagan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنتز نوآورانه دارو
Innovative Drug Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب سنتز نوآورانه دارو

Innovative Drug Synthesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jie Jack Li and Douglas S. Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرمت مفصل ران
Hip Joint Restoration: Worldwide Advances in Arthroscopy, Arthroplasty, Osteotomy and Joint Preservation Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب مرمت مفصل ران

Hip Joint Restoration: Worldwide Advances in Arthroscopy, Arthroplasty, Osteotomy and Joint Preservation Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Joseph C. McCarthy , Philip C. Noble and Richard N. Villar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 64.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دسترسی همودیالیز: اصول و مدیریت پیشرفته
Hemodialysis Access: Fundamentals and Advanced Management 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دسترسی همودیالیز: اصول و مدیریت پیشرفته

Hemodialysis Access: Fundamentals and Advanced Management 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Sherene Shalhub , Anahita Dua , Susanna Shin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازدید سلامت
Health Visiting: Preparation for Practice 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بازدید سلامت

Health Visiting: Preparation for Practice 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Karen A. Luker , Gretl A. McHugh and Rosamund M. Bryar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پلیمر ها برای فن آوری های دارویی: پلیمر های زیست فعال وسازگار مصنوعی/ترکیبی (جلد 4)
Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies, Bioactive and Compatible Synthetic/Hybrid Polymers (Volume 4)
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پلیمر ها برای فن آوری های دارویی: پلیمر های زیست فعال وسازگار مصنوعی/ترکیبی (جلد 4)

Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies, Bioactive and Compatible Synthetic/Hybrid Polymers (Volume 4)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Vijay Kumar Thakur and Manju Kumari Thakur
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنما برای آزمایشات بالینی تصويربرداری و مداخلات تصویری هدایت شده
Handbook for Clinical Trials of Imaging and Image-Guided Interventions 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما برای آزمایشات بالینی تصويربرداری و مداخلات تصویری هدایت شده

Handbook for Clinical Trials of Imaging and Image-Guided Interventions 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Nancy A. Obuchowski and G. Scott Gazelle
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر