موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی
The Built Environment and Public Health 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی

The Built Environment and Public Health 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Russell P. Lopez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 300 کارت دارویی تاپ داروسازی
McGraw-Hill's 2016/2017 Top 300 Pharmacy Drug Cards 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب 300 کارت دارویی تاپ داروسازی

McGraw-Hill's 2016/2017 Top 300 Pharmacy Drug Cards 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jill M. Kolesar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون
2014 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy 20th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون

2014 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy 20th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: John S. Bradley , John D. Nelson , David W Kimberlin , John A.D. Leake and Paul E Palumbo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیرساخت های دیجیتال برای سیستم  آموزش بهداشت
Digital Infrastructure for the Learning Health System: The Foundation for Continuous Improvement in Health and Health Care
نام کتاب:

دانلود کتاب زیرساخت های دیجیتال برای سیستم آموزش بهداشت

Digital Infrastructure for the Learning Health System: The Foundation for Continuous Improvement in Health and Health Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Institute of Medicine , Roundtable on Value and Science-Driven Health Care and J. Michael McGinnis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت در قرن 21
Diabetes Mellitus in 21st Century 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت در قرن 21

Diabetes Mellitus in 21st Century 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Saikat Sen , Raja Chakraborty , Biplab De
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  درماتوپاتولوژی: تشخیص توسط برداشت اول
Dermatopathology: Diagnosis by First Impression
نام کتاب:

دانلود کتاب درماتوپاتولوژی: تشخیص توسط برداشت اول

Dermatopathology: Diagnosis by First Impression
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Christine J. Ko and Ronald J. Barr
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 83.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  دندریت ها: توسعه و بیماری
Dendrites: Development and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب دندریت ها: توسعه و بیماری

Dendrites: Development and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kazuo Emoto , Rachel Wong , Eric Huang and Casper Hoogenraad
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم های تحویل دارو برای پیشگیری و درمان سل
Drug Delivery Systems for Tuberculosis Prevention Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های تحویل دارو برای پیشگیری و درمان سل

Drug Delivery Systems for Tuberculosis Prevention Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Anthony J . Hickey , Amit Misra , P. Bernard Fourie
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تصمیم گیری در مراقبت ستون فقرات
Decision Making in Spinal Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تصمیم گیری در مراقبت ستون فقرات

Decision Making in Spinal Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: David Greg Anderson , Alexander R. Vaccaro and Frank M. Phillips
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بررسی مرگ: مقدمه ای بر پزشکی قانونی
Death Investigation: An Introduction to Forensic Pathology for the Nonscientist 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی مرگ: مقدمه ای بر پزشکی قانونی

Death Investigation: An Introduction to Forensic Pathology for the Nonscientist 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Ann Bucholtz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک و زیبایی تناسلی زن
Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک و زیبایی تناسلی زن

Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Michael P. Goodman , Otto Placik , David Matlock , Alex Simopoulos , Robert Moore , Linda Cardozo , John Miklos , Andrew Goldstein and David Veale
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 50.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کالبدشناسی ضروری اعصاب بالینی
Essential Clinical Neuroanatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب کالبدشناسی ضروری اعصاب بالینی

Essential Clinical Neuroanatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Thomas H. Champney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 96.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکوژنتیک و درمان فردی
Pharmacogenetics and Individualized Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکوژنتیک و درمان فردی

Pharmacogenetics and Individualized Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Anke-Hilse Maitland-van der Zee and Ann K. Daly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت چرخه دارویی
Pharmaceutical Lifecycle Management: Making the Most of Each and Every Brand 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت چرخه دارویی

Pharmaceutical Lifecycle Management: Making the Most of Each and Every Brand 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Tony Ellery , Neal Hansen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد جانبی دارویی - خواص، عملکرد، و کاربرد ها در پژوهش و صنعت
Pharmaceutical Excipients: Properties, Functionality, and Applications in Research and Industry 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد جانبی دارویی - خواص، عملکرد، و کاربرد ها در پژوهش و صنعت

Pharmaceutical Excipients: Properties, Functionality, and Applications in Research and Industry 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Otilia M. Y. Koo
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنجیره تامین دارویی: کیفیت دارو و قانون امنیت
Pharmaceutical Supply Chain: Drug Quality and Security Act
نام کتاب:

دانلود کتاب زنجیره تامین دارویی: کیفیت دارو و قانون امنیت

Pharmaceutical Supply Chain: Drug Quality and Security Act
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Fred A. Kuglin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  PET-CT: یک رویکرد مبتنی بر مورد
PET-CT: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب PET-CT: یک رویکرد مبتنی بر مورد

PET-CT: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Peter S. Conti and Aarti Kaushik
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت دانش فراگیر بهداشت
Pervasive Health Knowledge Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت دانش فراگیر بهداشت

Pervasive Health Knowledge Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Rajeev Bali , Indrit Troshani , Steve Goldberg and Nilmini Wickramasinghe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بدخیمی های سطح صفاقی: یک رویکرد درمانی
Peritoneal Surface Malignancies: A Curative Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بدخیمی های سطح صفاقی: یک رویکرد درمانی

Peritoneal Surface Malignancies: A Curative Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Emel Canbay and Yutaka Yonemura
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروپاتی محیطی و درد نوروپاتی
Peripheral Neuropathy & Neuropathic Pain: Into the Light 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروپاتی محیطی و درد نوروپاتی

Peripheral Neuropathy & Neuropathic Pain: Into the Light 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Gerard, M.D. Said
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر