موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیهوشی کودکان، مراقبت های ویژه و درد: استاندارد سازی در عمل بالینی
Pediatric Anesthesia, Intensive Care and Pain: Standardization in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی کودکان، مراقبت های ویژه و درد: استاندارد سازی در عمل بالینی

Pediatric Anesthesia, Intensive Care and Pain: Standardization in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Marinella Astuto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت قلبی کودکان و مادرزادی: جلد 2: بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
Pediatric and Congenital Cardiac Care: Volume 2: Quality Improvement and Patient Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت قلبی کودکان و مادرزادی: جلد 2: بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

Pediatric and Congenital Cardiac Care: Volume 2: Quality Improvement and Patient Safety
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Paul Barach , Jeffery Jacobs , Steven E. Lipshultz and Peter Laussen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تروماتولوژی ورزش های کودکان و نوجوانان
Pediatric and Adolescent Sports Traumatology
نام کتاب:

دانلود کتاب تروماتولوژی ورزش های کودکان و نوجوانان

Pediatric and Adolescent Sports Traumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Vincenzo Guzzanti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون بورد تخصصی جراحی عمومی
Passing the General Surgery Oral Board Exam
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون بورد تخصصی جراحی عمومی

Passing the General Surgery Oral Board Exam
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Marc A. Neff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه پاس آزمون فیزیک اولتراسوند (سونوگرافی) – جلد 2
Pass Ultrasound Physics Exam Study Guide Review - Volume II
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه پاس آزمون فیزیک اولتراسوند (سونوگرافی) – جلد 2

Pass Ultrasound Physics Exam Study Guide Review - Volume II
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Mansoor Khan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه پاس آزمون فیزیک اولتراسوند (سونوگرافی) – جلد 1
Pass Ultrasound Physics Exam Study Guide Review - Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه پاس آزمون فیزیک اولتراسوند (سونوگرافی) – جلد 1

Pass Ultrasound Physics Exam Study Guide Review - Volume I
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Mansoor Khan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پانکراس
Pancreatic Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پانکراس

Pancreatic Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: John P. Neoptolemos , Raul Urrutia , James Abbruzzese and Markus W. Büchler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت تسکینی در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک
Palliative Care in Amyotrophic Lateral Sclerosis: From Diagnosis to Bereavement
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت تسکینی در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

Palliative Care in Amyotrophic Lateral Sclerosis: From Diagnosis to Bereavement
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: David Oliver , Gian Domenico Borasio and Wendy Johnston
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت درد
Pain Management: Essential Topics for Examinations
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت درد

Pain Management: Essential Topics for Examinations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Rajesh Gupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانبخشی اعصاب
Oxford Textbook of Neurorehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب توانبخشی اعصاب

Oxford Textbook of Neurorehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Volker Dietz , Nick Ward
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورولوژی
Oxford American Handbook of Urology
نام کتاب:

دانلود کتاب اورولوژی

Oxford American Handbook of Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: David M. Albala , Leonard G. Gomella , Allen F. Morey and John P. Stein
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحریک تخمدان
Ovarian Stimulation
نام کتاب:

دانلود کتاب تحریک تخمدان

Ovarian Stimulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Mohamed Aboulghar and Botros Rizk
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتولوژی و نورواتولوژی
Otology and Neurotology
نام کتاب:

دانلود کتاب اتولوژی و نورواتولوژی

Otology and Neurotology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Milind V. Kirtane , Christopher De Souza , Mario Sanna and Anand K. Devaiah
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوکی استخوان و آرتروز
Osteoporosis and Osteoarthritis
نام کتاب:

دانلود کتاب پوکی استخوان و آرتروز

Osteoporosis and Osteoarthritis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Jennifer J. Westendorf and Andre van Wijnen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی ارتوپدی : تومورهای سیستم اسکلتی اولیه و متاستاتیک
Orthopaedic Oncology: Primary and Metastatic Tumors of the Skeletal System
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی ارتوپدی : تومورهای سیستم اسکلتی اولیه و متاستاتیک

Orthopaedic Oncology: Primary and Metastatic Tumors of the Skeletal System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Terrance D. Peabody and Samer Attar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی چشم
Ophthalmic Pathology: A Concise Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی چشم

Ophthalmic Pathology: A Concise Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Thomas J Cummings
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عمل جراحی اطفال
Operative Pediatric Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل جراحی اطفال

Operative Pediatric Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Moritz Ziegler , Richard G. Azizkhan , Daniel von Allmen and Thomas Weber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 162.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان در یک نگاه
Oncology at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان در یک نگاه

Oncology at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Graham G. Dark
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت شغلی و بهداشت
Occupational Safety and Hygiene III
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت شغلی و بهداشت

Occupational Safety and Hygiene III
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Pedro M. Arezes , João Santos Baptista , Monica P. Barroso , Paula Carneiro , Patrício Cordeiro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی زایمان
Obstetric Anesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی زایمان

Obstetric Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Alan Santos , Jonathan Epstein and Kallol Chaudhuri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر