موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ریه
Frozen Section Library: Lung
نام کتاب:

دانلود کتاب ریه

Frozen Section Library: Lung
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Timothy Craig Allen and Philip T. Cagle
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه ادراری و تناسلی
Frozen Section Library: Genitourinary Tract
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه ادراری و تناسلی

Frozen Section Library: Genitourinary Tract
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Luan D. Truong , Steven S. Shen , Jae Y. Ro and Philip T. Cagle
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری پزشکی
Frontiers of Medical Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری پزشکی

Frontiers of Medical Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: C H Chen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرز ها در اندوکرینولوژی ژینکولوژیکی: جلد 2: از علم پایه تا کاربرد بالینی
Frontiers in Gynecological Endocrinology: Volume 2: From Basic Science to Clinical Application
نام کتاب:

دانلود کتاب مرز ها در اندوکرینولوژی ژینکولوژیکی: جلد 2: از علم پایه تا کاربرد بالینی

Frontiers in Gynecological Endocrinology: Volume 2: From Basic Science to Clinical Application
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Bart C.J.M. Fauser and Andrea R. Genazzani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از تهاجم موضعی به سرطان متاستاتیک
From Local Invasion to Metastatic Cancer: Involvement of Distant Sites Through the Lymphovascular System
نام کتاب:

دانلود کتاب از تهاجم موضعی به سرطان متاستاتیک

From Local Invasion to Metastatic Cancer: Involvement of Distant Sites Through the Lymphovascular System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Stanley P. L. Leong
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک  بررسی رادیویی پزشکی قانونی برای تجزیه و تحلیل سلول های محل
Forensic Radio Survey Techniques for Cell Site Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک  بررسی رادیویی پزشکی قانونی برای تجزیه و تحلیل سلول های محل

Forensic Radio Survey Techniques for Cell Site Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Joseph Hoy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی قانونی نوزاد و کودکی
Forensic Pathology of Infancy and Childhood
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی قانونی نوزاد و کودکی

Forensic Pathology of Infancy and Childhood
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Kim A. Collins and Roger W. Byard
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دندان پزشکی قانونی: راهنمای ضروری
Forensic Odontology: An Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب دندان پزشکی قانونی: راهنمای ضروری

Forensic Odontology: An Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Catherine Adams , Romina Carabott and Sam Evans
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب GIS قانونی: نقش فن آوری اطلاعات مکانی برای بررسی جرم و ارائه شواهد
Forensic GIS: The Role of Geospatial Technologies for Investigating Crime and Providing Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب GIS قانونی: نقش فن آوری اطلاعات مکانی برای بررسی جرم و ارائه شواهد

Forensic GIS: The Role of Geospatial Technologies for Investigating Crime and Providing Evidence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Gregory A. Elmes , George Roedl and Jamison Conley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریز سوزن بیوپسی از توده های سطحی و عمقی: رویکرد مداخله و روش تفسیر توسط تشخیص الگو
Fine-Needle Biopsy of Superficial and Deep Masses: Interventional Approach and Interpretation Methodology by Pattern Recognition
نام کتاب:

دانلود کتاب ریز سوزن بیوپسی از توده های سطحی و عمقی: رویکرد مداخله و روش تفسیر توسط تشخیص الگو

Fine-Needle Biopsy of Superficial and Deep Masses: Interventional Approach and Interpretation Methodology by Pattern Recognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Giorgio Gherardi
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های عفونی کودکان مبتنی بر شواهد
Evidence-Based Pediatric Infectious Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های عفونی کودکان مبتنی بر شواهد

Evidence-Based Pediatric Infectious Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: David Isaacs
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق پزشکی روزمره و قانون
Everyday Medical Ethics and Law
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق پزشکی روزمره و قانون

Everyday Medical Ethics and Law
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: BMA Medical Ethics Department
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوم نگاری از تغذیه با شیر مادر: زمینه های فرهنگی و منازعه
Ethnographies of Breastfeeding: Cultural Contexts and Confrontations
نام کتاب:

دانلود کتاب قوم نگاری از تغذیه با شیر مادر: زمینه های فرهنگی و منازعه

Ethnographies of Breastfeeding: Cultural Contexts and Confrontations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Tanya Cassidy and Abdullahi El Tom
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات پیش فرمول های دارویی
Essentials of Pharmaceutical Preformulation
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات پیش فرمول های دارویی

Essentials of Pharmaceutical Preformulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Simon Gaisford and Mark Saunders
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید مثل ضروری
Essential Reproduction
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید مثل ضروری

Essential Reproduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Martin H. Johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی ضروری برای پزشکی ورزشی
Essential Radiology for Sports Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی ضروری برای پزشکی ورزشی

Essential Radiology for Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Philip Robinson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد درون ریز یکپارچه
Integrated Endocrinology
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد درون ریز یکپارچه

Integrated Endocrinology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: John Laycock and Karim Meeran
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاردیولوژی ضروری: اصول و عمل
Essential Cardiology: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب کاردیولوژی ضروری: اصول و عمل

Essential Cardiology: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Clive Rosendorff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات فارماکولوژی برای بیهوشی، پزشکی درد، و مراقبتهای ویژه
Essentials of Pharmacology for Anesthesia, Pain Medicine, and Critical Care
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات فارماکولوژی برای بیهوشی، پزشکی درد، و مراقبتهای ویژه

Essentials of Pharmacology for Anesthesia, Pain Medicine, and Critical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alan David Kaye , Adam M. Kaye and Richard D. Urman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ارتوپدی
Essentials of Orthopedics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ارتوپدی

Essentials of Orthopedics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: R. M. Shenoy and M. Shantharam Shetty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 65.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر