موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیک (ERCP): اصول و مبانی
ERCP: The Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد اندوسکوپیک (ERCP): اصول و مبانی

ERCP: The Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Peter B. Cotton and Joseph W. Leung
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورژانس اسب ها و پزشکی مراقبت بحرانی
Equine Emergency and Critical Care Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس اسب ها و پزشکی مراقبت بحرانی

Equine Emergency and Critical Care Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Louise Southwood and Pamela A. Wilkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صرع
Epilepsy
نام کتاب:

دانلود کتاب صرع

Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Carl W. Bazil , Derek J. Chong and Daniel Friedman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صرع
Epilepsy Board Quick Review: Selected Tables and Figures from Seizures and Epilepsy
نام کتاب:

دانلود کتاب صرع

Epilepsy Board Quick Review: Selected Tables and Figures from Seizures and Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jerome Engel Jr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدوروسکوپی: آندوسکوپی ستون فقرات
Epiduroscopy: Spinal Endoscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدوروسکوپی: آندوسکوپی ستون فقرات

Epiduroscopy: Spinal Endoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Günter Schütze
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سلول اپیدرمال
Epidermal Cell Tumors: The Basics
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سلول اپیدرمال

Epidermal Cell Tumors: The Basics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Bruce R. Smoller and Kim M. Hiatt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی گوش و حلق و سر و گردن: راهنمای عملی
ENT and Head and Neck Procedures: An Operative Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی گوش و حلق و سر و گردن: راهنمای عملی

ENT and Head and Neck Procedures: An Operative Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: George Mochloulis , F. Kay Seymour and Joanna Stephens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افزایش شناخت تناسب اندام در بزرگسالان
Enhancing Cognitive Fitness in Adults: A Guide to the Use and Development of Community-Based Programs
نام کتاب:

دانلود کتاب افزایش شناخت تناسب اندام در بزرگسالان

Enhancing Cognitive Fitness in Adults: A Guide to the Use and Development of Community-Based Programs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Paula Hartman-Stein and Asenath LaRue
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری اندوواسکولار
Endovascular Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری اندوواسکولار

Endovascular Technology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: James S. T. Yao and William H. Pearce
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آندوسکوپی در تشخیص بیماری های روده کوچک
Endoscopy in the Diagnosis of Small Intestine Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب آندوسکوپی در تشخیص بیماری های روده کوچک

Endoscopy in the Diagnosis of Small Intestine Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Toshiyuki Matsui , Takayuki Matsumoto and Kunihiko Aoyagi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان مغز و اعصاب
Diagnosis & Treatment Neurology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان مغز و اعصاب

Diagnosis & Treatment Neurology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: John Brust
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی CT بیماری عروق کرونر قلب
CT Evaluation of Coronary Artery Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی CT بیماری عروق کرونر قلب

CT Evaluation of Coronary Artery Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Paolo Pavone , Massimo Fioranelli and David A. Dowe
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعتبار سنجی نشانگر: جنبه های فنی، بالینی و تجاری
Biomarker Validation: Technological, Clinical and Commercial Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب اعتبار سنجی نشانگر: جنبه های فنی، بالینی و تجاری

Biomarker Validation: Technological, Clinical and Commercial Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Harald Seitz and Sarah Schumacher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی سرطان دهان
Biology of Oral Cancer: Key Apoptotic Regulators
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی سرطان دهان

Biology of Oral Cancer: Key Apoptotic Regulators
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Prakash S. Bisen , Zakir Khan and Saurabh Bundela
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصمیم گیری اخلاق زیستی در پرستاری
Bioethical Decision Making in Nursing, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصمیم گیری اخلاق زیستی در پرستاری

Bioethical Decision Making in Nursing, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Gladys Husted , Carrie Scotto , Kimberly Wolf and , James H. Husted
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات بزرگ و تجزیه و تحلیل سلامتی
Big Data and Health Analytics
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات بزرگ و تجزیه و تحلیل سلامتی

Big Data and Health Analytics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Katherine Marconi and Harold Lehmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم بهجت
Behçet's Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم بهجت

Behçet's Syndrome
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Yusuf Yazici and Hasan Yazici
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد روانگردان و دیگر مواد مخدر مصنوعی
Bath Salts and Other Synthetic Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد روانگردان و دیگر مواد مخدر مصنوعی

Bath Salts and Other Synthetic Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Peggy J. Parks
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جیبی بیتس برای معاینه فیزیکی و شرح حال
Bates' Pocket Guide to Physical Examination and History Taking
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جیبی بیتس برای معاینه فیزیکی و شرح حال

Bates' Pocket Guide to Physical Examination and History Taking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lynn S. Bickley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی انکولوژی
Basics of Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی انکولوژی

Basics of Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Frederick O. Stephens and Karl Reinhard Aigner
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر