موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سندرم بهجت
Behçet's Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم بهجت

Behçet's Syndrome
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Yusuf Yazici and Hasan Yazici
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد روانگردان و دیگر مواد مخدر مصنوعی
Bath Salts and Other Synthetic Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد روانگردان و دیگر مواد مخدر مصنوعی

Bath Salts and Other Synthetic Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Peggy J. Parks
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جیبی بیتس برای معاینه فیزیکی و شرح حال
Bates' Pocket Guide to Physical Examination and History Taking
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جیبی بیتس برای معاینه فیزیکی و شرح حال

Bates' Pocket Guide to Physical Examination and History Taking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lynn S. Bickley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی انکولوژی
Basics of Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی انکولوژی

Basics of Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Frederick O. Stephens and Karl Reinhard Aigner
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های ویژه بیهوشی و درد در نوزادان و کودکان
Anesthesia Intensive Care and Pain in Neonates and Children
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های ویژه بیهوشی و درد در نوزادان و کودکان

Anesthesia Intensive Care and Pain in Neonates and Children
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Marinella Astuto
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های علمی اساسی در عمل بالینی
Basic Science Techniques in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های علمی اساسی در عمل بالینی

Basic Science Techniques in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Hitendra R.H. Patel , Manit Arya and Iqbal Shergill
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دارو هایی که سلول های B را در بیماری های خود ایمنی هدف قرار می دهند
Drugs Targeting B-Cells in Autoimmune Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب دارو هایی که سلول های B را در بیماری های خود ایمنی هدف قرار می دهند

Drugs Targeting B-Cells in Autoimmune Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Xavier Bosch , Manuel Ramos-Casals and Munther A Khamashta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم پایه برای زنان و زایمان
Basic Sciences for Obstetrics and Gynaecology
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم پایه برای زنان و زایمان

Basic Sciences for Obstetrics and Gynaecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Austin Ugwumadu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل جراحی هموروئید
Surgical Treatment of Hemorrhoids
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل جراحی هموروئید

Surgical Treatment of Hemorrhoids
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Indru Khubchandani , Nina Paonessa and Khawaja Azimuddin
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مری: کتاب درسی و اطلس عمل جراحی
Surgery of the Esophagus: Textbook and Atlas of Surgical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مری: کتاب درسی و اطلس عمل جراحی

Surgery of the Esophagus: Textbook and Atlas of Surgical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Jakob R. Izbicki , Alexander F. Chernousov , Dieter Broering , Yuri I. Gallinger , Emre F. Yekebas
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت مطمئن در چشم پزشکی
Sure Success in Ophthalmology: Viva Voce & Practical Examination
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت مطمئن در چشم پزشکی

Sure Success in Ophthalmology: Viva Voce & Practical Examination
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Jyotirmoy Datta and Chandana Chakraborti
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهترین 500 پاسخ در پزشکی
500 Single Best Answers in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین 500 پاسخ در پزشکی

500 Single Best Answers in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Sukhpreet Singh Dubb , Kumaran Shanmugarajah , Darren K. Patten , Michael Schachter and Cristina Koppel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه برای اصول مراقبت های پرستاری
Study Guide for Fundamentals of Nursing Care: Concepts, Connections & Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه برای اصول مراقبت های پرستاری

Study Guide for Fundamentals of Nursing Care: Concepts, Connections & Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Marti Burton and Linda J. May Ludwig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات بر روی قرنیه و عدسی
Studies on the Cornea and Lens
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات بر روی قرنیه و عدسی

Studies on the Cornea and Lens
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Mark A. Babizhayev , David Wan-Cheng Li , Anne Kasus-Jacobi , Lepsa Zoric and Jorge L. Alió
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های مطالعه برای پرستاران
Study Skills for Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های مطالعه برای پرستاران

Study Skills for Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Claire Boyd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مبتنی بر ساختار دارو و سایر مولکولهای فعال زیستی
Structure-based Design of Drugs and Other Bioactive Molecules: Tools and Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مبتنی بر ساختار دارو و سایر مولکولهای فعال زیستی

Structure-based Design of Drugs and Other Bioactive Molecules: Tools and Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Arun K. Ghosh and Sandra Gemma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی در درمان های زیبایی: هنر، علم، و تکنیک های بالینی
Stem Cells in Aesthetic Procedures: Art, Science, and Clinical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی در درمان های زیبایی: هنر، علم، و تکنیک های بالینی

Stem Cells in Aesthetic Procedures: Art, Science, and Clinical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Melvin A. Shiffman , Alberto Di Giuseppe and Franco Bassetto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 46.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفکر آماری برای غیر آمارشناسان در مقررات دارو
Statistical Thinking for Non-Statisticians in Drug Regulation 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تفکر آماری برای غیر آمارشناسان در مقررات دارو

Statistical Thinking for Non-Statisticians in Drug Regulation 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Richard Kay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب دیدگی های ورزشی پا
Sports Injuries of the Foot: Evolving Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب دیدگی های ورزشی پا

Sports Injuries of the Foot: Evolving Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Terrence M. Philbin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 40.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های ستون فقرات و شرایط در ورزشکاران جوان
Spinal Injuries and Conditions in Young Athletes
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های ستون فقرات و شرایط در ورزشکاران جوان

Spinal Injuries and Conditions in Young Athletes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Lyle Micheli , Cynthia J. Stein , Michael O'Brien and Pierre d'Hemecourt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر