موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رتینوبلاستوما
Retinoblastoma
نام کتاب:

دانلود کتاب رتینوبلاستوما

Retinoblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Matthew W. Wilson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنژیوگرافی شبکیه و توموگرافی انسجام نوری
Retinal Angiography and Optical Coherence Tomography
نام کتاب:

دانلود کتاب آنژیوگرافی شبکیه و توموگرافی انسجام نوری

Retinal Angiography and Optical Coherence Tomography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: J. Fernando Arévalo
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمیم مغز و  آسیب اعصاب نخاعی
Restorative Neurology of Spinal Cord Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمیم مغز و آسیب اعصاب نخاعی

Restorative Neurology of Spinal Cord Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Milan R. Dimitrijevic , Byron A. Kakulas , W. Barry McKay and Gerta Vrbova
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های تنفسی و مدیریت آن
Respiratory Disease and its Management
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های تنفسی و مدیریت آن

Respiratory Disease and its Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: A. McLuckie
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقاومت در برابر فتودینامیک درمانی در سرطان
Resistance to Photodynamic Therapy in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب مقاومت در برابر فتودینامیک درمانی در سرطان

Resistance to Photodynamic Therapy in Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Valentina Rapozzi and Giulio Jori
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری کلیه
Renal Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری کلیه

Renal Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Nicola Thomas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات اقلام دارویی
Essentials of Pharmaceutics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات اقلام دارویی

Essentials of Pharmaceutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Linda Felton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاهش پورت جراحی لاپاروسکوپی
Reduced Port Laparoscopic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش پورت جراحی لاپاروسکوپی

Reduced Port Laparoscopic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Toshiyuki Mori and Giovanni Dapri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی ترمیمی مغز و اعصاب
Reconstructive Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ترمیمی مغز و اعصاب

Reconstructive Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Wen-Ta Chiu , Ming-Chien Kao , Ching-Chang Hung , Lin Shinn-Zong , Han-Jung Chen
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس منطقی برای ترجمه بالینی در درمان سکته مغزی
Rational Basis for Clinical Translation in Stroke Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس منطقی برای ترجمه بالینی در درمان سکته مغزی

Rational Basis for Clinical Translation in Stroke Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Giuseppe Micieli and Diana Amantea
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی رادیکال و ترمیمی سرطان زنان
Radical and Reconstructive Gynecologic Cancer Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی رادیکال و ترمیمی سرطان زنان

Radical and Reconstructive Gynecologic Cancer Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Robert Bristow and Dennis Chi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه رادیوتراپی و بررسی: مفاهیم اساسی و پروتکل
Radiation Oncology Primer and Review: Essential Concepts and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه رادیوتراپی و بررسی: مفاهیم اساسی و پروتکل

Radiation Oncology Primer and Review: Essential Concepts and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: George Rodrigues, Vikram Velker and Lara Best
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوتراپی: موارد دشوار و مدیریت عملی
Radiation Oncology: Difficult Cases and Practical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوتراپی: موارد دشوار و مدیریت عملی

Radiation Oncology: Difficult Cases and Practical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: William Small Jr. , Tim R. Williams and Eric D. Donnelly
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد درون ریز و دیابت
Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد درون ریز و دیابت

Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: John Wass and Katharine Owen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشار خون شریانی ریوی
Pulmonary Arterial Hypertension
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار خون شریانی ریوی

Pulmonary Arterial Hypertension
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: J. A. Barbera and A. J. Peacock
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ضد میکروبی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک
Fundamentals of Antimicrobial Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ضد میکروبی فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک

Fundamentals of Antimicrobial Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alexander Vinks , Hartmut Derendorf and Johan Mouton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غربالگری MRI کل بدن
Whole-body MRI Screening
نام کتاب:

دانلود کتاب غربالگری MRI کل بدن

Whole-body MRI Screening
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ralf Puls and Norbert Hosten
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدخیمی های به خوبی تمایز یافته: دیدگاه های جدید
Well-Differentiated Malignancies: New Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب بدخیمی های به خوبی تمایز یافته: دیدگاه های جدید

Well-Differentiated Malignancies: New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Xichun Sun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی
Oncology Boards Flash Review
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی

Oncology Boards Flash Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Francis P. Worden and Rami N. Khoriaty
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اولویت بندی و مدیریت مراقبت برای امتحان NCLEX-RN
Prioritization, Delegation, & Management of Care for the NCLEX-RN® Exam
نام کتاب:

دانلود کتاب اولویت بندی و مدیریت مراقبت برای امتحان NCLEX-RN

Prioritization, Delegation, & Management of Care for the NCLEX-RN® Exam
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Ray A. Hargrove-Huttel and Kathryn Cadenhead
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر