موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نانوپزشکی در تشخیص
Nanomedicine in Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی در تشخیص

Nanomedicine in Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Noemi Rozlosnik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لوپوس درگیری کلیوی: اطلس مبتنی بر مورد
Lupus Renal Involvement: A Case-based Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب لوپوس درگیری کلیوی: اطلس مبتنی بر مورد

Lupus Renal Involvement: A Case-based Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Gyl Eanes Barros Silva , Roberto Silva Costa and Marcio Dantas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کاب  نوروفارماکولوژی و فیزیولوژی اعصاب
In Vivo Neuropharmacology and Neurophysiology
نام کتاب:

دانلود کاب نوروفارماکولوژی و فیزیولوژی اعصاب

In Vivo Neuropharmacology and Neurophysiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Athineos Philippu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطانهای سر و گردن
Head and Neck Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطانهای سر و گردن

Head and Neck Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jacques Bernier
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان انسولین
Handbook of Insulin Therapies 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان انسولین

Handbook of Insulin Therapies 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Winston Crasto , Janet Jarvis and Melanie J. Davies
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تدریس بالینی
Handbook of Clinical Teaching 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تدریس بالینی

Handbook of Clinical Teaching 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Somnath Mookherjee and Ellen M. Cosgrove
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی عملکرد سلول ها و ارگان ها و اختلال عملکرد با استفاده كردن مستقیم ونشات گرفته باروش MRI
Assessment of Cellular and Organ Function and Dysfunction using Direct and Derived MRI Methodologies
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی عملکرد سلول ها و ارگان ها و اختلال عملکرد با استفاده كردن مستقیم ونشات گرفته باروش MRI

Assessment of Cellular and Organ Function and Dysfunction using Direct and Derived MRI Methodologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Christakis Constantinides
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پتانسیل انتخاب ترکیبات طبیعی دارویی در کنترل بیماری های انگلی
Pharmacological Potential of Selected Natural Compounds in the Control of Parasitic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب پتانسیل انتخاب ترکیبات طبیعی دارویی در کنترل بیماری های انگلی

Pharmacological Potential of Selected Natural Compounds in the Control of Parasitic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Gabriela Hrckova and Samuel Velebny
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی
Antioxidants and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب آنتی اکسیدان ها و بیماری قلبی عروقی

Antioxidants and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Martial G. Bourassa and Jean-Claude Tardif
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشکی زنان و زایمان
Handbook of Obstetric Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکی زنان و زایمان

Handbook of Obstetric Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Catherine Nelson-Piercy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری ارتوپدی
Orthopedic Imaging: A Practical Approach Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری ارتوپدی

Orthopedic Imaging: A Practical Approach Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Adam Greenspan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 70.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی بالینی سیستم بینایی
Clinical Anatomy of the Visual System, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی بالینی سیستم بینایی

Clinical Anatomy of the Visual System, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Lee Ann Remington
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری کبدی
Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری کبدی

Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Arun J. Sanyal
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 94.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی
Pharmacology: An Introduction 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی

Pharmacology: An Introduction 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Henry Hitner and Barbara Nagle
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 70.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی با تصویربرداری باند باریک
Atlas of Endoscopy with Narrow Band Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی با تصویربرداری باند باریک

Atlas of Endoscopy with Narrow Band Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Manabu Muto , Kenshi Yao and Yasushi Sano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال قدرت بی سیم برای میکروسیستم های پزشکی
Wireless Power Transfer for Medical Microsystems
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال قدرت بی سیم برای میکروسیستم های پزشکی

Wireless Power Transfer for Medical Microsystems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Tianjia Sun , Xiang Xie and Zhihua Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز
Williams Manual of Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز

Williams Manual of Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Marshall A. Lichtman , Josef T. Prchal , Kenneth Kaushansky , Marcel Levi , Linda J. Burns and James O. Armitage
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 84.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر