موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تاریخ پزشکی
The History of Medicine: A Beginner's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخ پزشکی

The History of Medicine: A Beginner's Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Mark Jackson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی برای تیم دامپزشکی
Clinical Pathology for the Veterinary Team
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی برای تیم دامپزشکی

Clinical Pathology for the Veterinary Team
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Andrew J. Rosenfeld and Sharon M. Dial
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 55 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات مخچه: یک رویکرد عملی به تشخیص و مدیریت
Cerebellar Disorders: A Practical Approach to Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات مخچه: یک رویکرد عملی به تشخیص و مدیریت

Cerebellar Disorders: A Practical Approach to Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mario Ubaldo Manto
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی آب مروارید با تکنیک های فیکو و فمتو فیکو
Cataract Surgery With Phaco and Femtophaco Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی آب مروارید با تکنیک های فیکو و فمتو فیکو

Cataract Surgery With Phaco and Femtophaco Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Lucio Buratto , Stephen Brint and Rosalia Sorce
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس سلامت (عدم سرطان) سلولهای تخمدان: راهنمای پاتولوژی
Atlas of Clear Cell Carcinoma of the Ovary: A Pathological Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس سلامت (عدم سرطان) سلولهای تخمدان: راهنمای پاتولوژی

Atlas of Clear Cell Carcinoma of the Ovary: A Pathological Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Junzo Kigawa , Tsunehisa Kaku , Toru Sugiyama and Steven G Silverberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آترواسکلروز (تصلب شرائین): خطرات، مکانیسم و درمان
Atherosclerosis: Risks, Mechanisms, and Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب آترواسکلروز (تصلب شرائین): خطرات، مکانیسم و درمان

Atherosclerosis: Risks, Mechanisms, and Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Hong Wang and Cam Patterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد به طب عملی اطفال
Approach to Practical Pediatrics
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد به طب عملی اطفال

Approach to Practical Pediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Manish Narang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای آموزش و ارزیابی شایستگی محوری ACGME (شورای اعتباربخشی برای آموزش پزشکی و تخصصی)
A Practical Guide to Teaching and Assessing the ACGME Core Competencies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای آموزش و ارزیابی شایستگی محوری ACGME (شورای اعتباربخشی برای آموزش پزشکی و تخصصی)

A Practical Guide to Teaching and Assessing the ACGME Core Competencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Elizabeth Rider and Ruth Nawotniak
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات میتوکندری: از پاتوفیزیولوژی تا نقص اکتسابی
Mitochondrial Disorders: From Pathophysiology to Acquired Defects
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات میتوکندری: از پاتوفیزیولوژی تا نقص اکتسابی

Mitochondrial Disorders: From Pathophysiology to Acquired Defects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Claude Desnuelle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات پادتن دارویی
Antibody-Drug Conjugates
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات پادتن دارویی

Antibody-Drug Conjugates
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Laurent Ducry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژی در مغز و اعصاب
Applications of Biotechnology in Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردهای بیوتکنولوژی در مغز و اعصاب

Applications of Biotechnology in Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kewal K. Jain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی چشمی سم شناسی در حیوانات آزمایشگاهی
Assessing Ocular Toxicology in Laboratory Animals
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی چشمی سم شناسی در حیوانات آزمایشگاهی

Assessing Ocular Toxicology in Laboratory Animals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Andrea B Weir and Margaret Collins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلولیت: پاتوفیزیولوژی و درمان
Cellulite: Pathophysiology and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب سلولیت: پاتوفیزیولوژی و درمان

Cellulite: Pathophysiology and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Mitchel P. Goldman , Doris Hexsel , Gustavo Leibaschoff and Pier Antonio Bacci
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماریهای کلیه و فشار خون بالا
Current Diagnosis & Treatment: Nephrology & Hypertension
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماریهای کلیه و فشار خون بالا

Current Diagnosis & Treatment: Nephrology & Hypertension
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Edgar Lerma , Jeffrey S. Berns and Allen Nissenson
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری کرون: یک رویکرد چند رشته
Crohn's Disease: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری کرون: یک رویکرد چند رشته

Crohn's Disease: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Roberto Tersigni and Cosimo Prantera
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبتهای ویژه پزشکی در یک نگاه
Critical Care Medicine at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبتهای ویژه پزشکی در یک نگاه

Critical Care Medicine at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Richard M. Leach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 73.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت بحران در بیهوشی
Crisis Management in Anesthesiology
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت بحران در بیهوشی

Crisis Management in Anesthesiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: David M. Gaba, Kevin J. Fish , Steven K. Howard and Amanda Burden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات جنایی
Criminal Investigation
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات جنایی

Criminal Investigation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Charles Swanson , Neil Chamelin , Leonard Territo and Robert W Taylor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 47.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عضلات سر و صورت: یک چارچوب جدید برای درک جانبی موثر کنترل عضلانی سر و صورت
Craniofacial Muscles: A New Framework for Understanding the Effector Side of Craniofacial Muscle Control
نام کتاب:

دانلود کتاب عضلات سر و صورت: یک چارچوب جدید برای درک جانبی موثر کنترل عضلانی سر و صورت

Craniofacial Muscles: A New Framework for Understanding the Effector Side of Craniofacial Muscle Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Linda K. McLoon and Francisco Andrade
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی عروق کرونر
Coronary Radiology
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی عروق کرونر

Coronary Radiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Matthijs Oudkerk and Maximilian F Reiser
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 62.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر