موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مفاهیم اصلی در بیماری پارانشیم کلیه
Core Concepts in Parenchymal Kidney Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم اصلی در بیماری پارانشیم کلیه

Core Concepts in Parenchymal Kidney Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Fernando C. Fervenza , Julie Lin , Sanjeev Sethi and Ajay K. Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس موارد بالینی در پزشکی و تخصص پزشکی
Core Clinical Cases in Medicine and Medical Specialties Second Edition: A problem-solving approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس موارد بالینی در پزشکی و تخصص پزشکی

Core Clinical Cases in Medicine and Medical Specialties Second Edition: A problem-solving approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Steve Bain , Jeffrey W Stephens and Janesh K. Gupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلافات در درمان دیابت: جنبه های بالینی و تحقیقات
Controversies in Treating Diabetes: Clinical and Research Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلافات در درمان دیابت: جنبه های بالینی و تحقیقات

Controversies in Treating Diabetes: Clinical and Research Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Derek Leroith and Aaron I. Vinik
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشگیری از بارداری
Contraception
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشگیری از بارداری

Contraception
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Donna Shoupe
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشگیری از بارداری برای نوجوان و زنان جوان بزرگسال
Contraception for Adolescent and Young Adult Women
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشگیری از بارداری برای نوجوان و زنان جوان بزرگسال

Contraception for Adolescent and Young Adult Women
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Amy Whitaker and Melissa Gilliam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری هم زمان مادر و نوزاد
Contemporary Maternal-Newborn Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری هم زمان مادر و نوزاد

Contemporary Maternal-Newborn Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Patricia W. Ladewig , Marcia L. London and Michele C. Davidson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت جامع ناهنجاری های شریانی مغز و ستون فقرات
Comprehensive Management of Arteriovenous Malformations of the Brain and Spine
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت جامع ناهنجاری های شریانی مغز و ستون فقرات

Comprehensive Management of Arteriovenous Malformations of the Brain and Spine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert F. Spetzler , Douglas S. Kondziolka , Randall T. Higashida and M. Yashar S. Kalani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد جامع به بیماری قلبی مادرزادی بزرگسالان
Comprehensive Approach to Adult Congenital Heart Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد جامع به بیماری قلبی مادرزادی بزرگسالان

Comprehensive Approach to Adult Congenital Heart Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Anita Sadeghpour , Majid Kyavar and Azin Alizadehasl
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی جامع عملکرد های حرکتی
Comprehensive Anatomy of Motor Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی جامع عملکرد های حرکتی

Comprehensive Anatomy of Motor Functions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Pierre Rabischong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد پیچیده در اکوکاردیوگرافی
Complex Cases in Echocardiography
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد پیچیده در اکوکاردیوگرافی

Complex Cases in Echocardiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Robert J. Siegel, Swaminatha V. Gurudevan, Takahiro Shiota, Kirsten Tolstrup and Nina Wunderlich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 68.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب ارزیابی کامل خود برای فینال های پزشکی و جراحی
Complete Self Assessment for Medical and Surgical Finals
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب ارزیابی کامل خود برای فینال های پزشکی و جراحی

Complete Self Assessment for Medical and Surgical Finals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kinesh Patel and Neil Patel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خدمات بهداشتی جامعه گرا
Community-Oriented Health Services: Practices Across Disciplines
نام کتاب:

دانلود کتاب خدمات بهداشتی جامعه گرا

Community-Oriented Health Services: Practices Across Disciplines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Elias Mpofu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی ناخن
Color Atlas of Nails
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی ناخن

Color Atlas of Nails
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Antonella Tosti , C Ralph Daniel III , Bianca Maria Piraccini and Matilde Iorizzo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی بیماری های هرپس چشم: راهنمای عملی برای مدیریت بالینی
Color Atlas of Herpetic Eye Disease: A Practical Guide to Clinical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی بیماری های هرپس چشم: راهنمای عملی برای مدیریت بالینی

Color Atlas of Herpetic Eye Disease: A Practical Guide to Clinical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Rainer Sundmacher
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی پزشکی خانواده
The Color Atlas of Family Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی پزشکی خانواده

The Color Atlas of Family Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Richard P. Usatine , Mindy Ann Smith , E.J. Mayeaux Jr. and Heidi Chumley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 115.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بالینی سل
Clinical Tuberculosis, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بالینی سل

Clinical Tuberculosis, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Peter D O Davies , Stephen B Gordon and Geraint Davies
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بالینی سل
Clinical Tuberculosis 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بالینی سل

Clinical Tuberculosis 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Peter Barnes , Peter D O Davies and Stephen B Gordon
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی تدریس بالینی در پرستاری
Clinical Teaching Strategies in Nursing, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی تدریس بالینی در پرستاری

Clinical Teaching Strategies in Nursing, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Kathleen Gaberson , Marilyn Oermann and Teresa Shellenbarger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رژیم های غذایی بالینی کودکان
Clinical Paediatric Dietetics
نام کتاب:

دانلود کتاب رژیم های غذایی بالینی کودکان

Clinical Paediatric Dietetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Vanessa Shaw
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی بالینی چشمی: تومور های پلک و ملتحمه
Clinical Ophthalmic Oncology: Eyelid and Conjunctival Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی بالینی چشمی: تومور های پلک و ملتحمه

Clinical Ophthalmic Oncology: Eyelid and Conjunctival Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Jacob Pe'er and Arun D. Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر