موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کاتتریزاسیون قلبی برای بیماری های قلبی مادرزادی: از زندگی جنین تا بزرگسالی
Cardiac Catheterization for Congenital Heart Disease: From Fetal Life to Adulthood
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتتریزاسیون قلبی برای بیماری های قلبی مادرزادی: از زندگی جنین تا بزرگسالی

Cardiac Catheterization for Congenital Heart Disease: From Fetal Life to Adulthood
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gianfranco Butera , Chessa Massimo , Andreas Eicken and John Thomson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل سرطان
Cancer Control
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل سرطان

Cancer Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: J. Mark Elwood and Simon B. Sutcliffe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان و حاملگی
Cancer and Pregnancy
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان و حاملگی

Cancer and Pregnancy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: A. Surbone , F. Peccatori and N. Pavlidis
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک: اصول و فعالیت
Biomechanics: Principles and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک: اصول و فعالیت

Biomechanics: Principles and Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Donald R. Peterson and Joseph D. Bronzino
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک دوچرخه سواری
Biomechanics of Cycling
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک دوچرخه سواری

Biomechanics of Cycling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Rodrigo R Bini and Felipe P. Carpes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پستان، غدد درون ریز و جراحی انکولوژی
Breast, Endocrine and Surgical Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب پستان، غدد درون ریز و جراحی انکولوژی

Breast, Endocrine and Surgical Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Brendon J Coventry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاهش خطر سرطان پستان و تشخیص زودرس
Breast Cancer Risk Reduction and Early Detection
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش خطر سرطان پستان و تشخیص زودرس

Breast Cancer Risk Reduction and Early Detection
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Edward R. Sauter and Mary B. Daly
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شستشوی مغزی
Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب شستشوی مغزی

Brainwashed: The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Sally Satel and Scott O. Lilienfeld
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های تروماتیک مغزی
Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and Rehabilitation Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های تروماتیک مغزی

Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and Rehabilitation Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Firas H. Kobeissy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 51.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه برداری مغز: از شناخت پایه عصبی تا کاربردهای جراحی
Brain Mapping: From Neural Basis of Cognition to Surgical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه برداری مغز: از شناخت پایه عصبی تا کاربردهای جراحی

Brain Mapping: From Neural Basis of Cognition to Surgical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Hugues Duffau
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ادم مغزی
Brain Edema XIV
نام کتاب:

دانلود کتاب ادم مغزی

Brain Edema XIV
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Zbigniew Czernicki , Alexander Baethmann , Umeo Ito and Yoichi Katayama
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 33.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تزریق نوروتوکسین بوتولینوم
Botulinum Neurotoxin Injection Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تزریق نوروتوکسین بوتولینوم

Botulinum Neurotoxin Injection Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Katharine E. Alter and Nicole A. Wilson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات گیاهی: روش ها و تکنیک های کیفیت و اصالت
Botanicals: Methods and Techniques for Quality & Authenticity
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات گیاهی: روش ها و تکنیک های کیفیت و اصالت

Botanicals: Methods and Techniques for Quality & Authenticity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Kurt Reynertson and Khalid Mahmood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخوان: ساختار و مکانیک
Bones: Structure and Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب استخوان: ساختار و مکانیک

Bones: Structure and Mechanics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: John D. Currey
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخوان و توسعه
Bone and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب استخوان و توسعه

Bone and Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Felix Bronner , Mary C. Farach-Carson and Helmtrud I. Roach
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب fMRI برجسته: راهنمای کاربردی برای دانشمندان تصویربرداری علوم اعصاب
BOLD fMRI: A Guide to Functional Imaging for Neuroscientists
نام کتاب:

دانلود کتاب fMRI برجسته: راهنمای کاربردی برای دانشمندان تصویربرداری علوم اعصاب

BOLD fMRI: A Guide to Functional Imaging for Neuroscientists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Scott H. Faro and Feroze B. Mohamed
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار های بدن و عملکردها
Body Structures and Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار های بدن و عملکردها

Body Structures and Functions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ann Senisi Scott and Elizabeth Fong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 54.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جوانسازی بدن
Body Rejuvenation
نام کتاب:

دانلود کتاب جوانسازی بدن

Body Rejuvenation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Murad Alam and Marisa Pongprutthipan
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت و ساز بدن و ورزش
Body Metabolism and Exercise
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت و ساز بدن و ورزش

Body Metabolism and Exercise
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Mieczyslaw Pokorski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حدود بدن (بادی کانتورینگ): هنر، علم، و عملکرد بالینی
Body Contouring: Art, Science, and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب حدود بدن (بادی کانتورینگ): هنر، علم، و عملکرد بالینی

Body Contouring: Art, Science, and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Melvin A. Shiffman and Alberto Di Giuseppe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 57.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر