موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کاتترهای داخل وریدی ﻣﺤﻴﻄﻲ از داﺧﻞ ﺳﻴﺎﻫﺮگ
Peripherally Inserted Central Venous Catheters
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتترهای داخل وریدی ﻣﺤﻴﻄﻲ از داﺧﻞ ﺳﻴﺎﻫﺮگ

Peripherally Inserted Central Venous Catheters
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Sergio Sandrucci and Baudolino Mussa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستگی-دررفتگی مچ دست
Fracture-Dislocations of the Wrist
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستگی-دررفتگی مچ دست

Fracture-Dislocations of the Wrist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Emmanuel Apergis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اولتراسوند ضروری برای تروما: E-FAST
Essential US for Trauma: E-FAST
نام کتاب:

دانلود کتاب اولتراسوند ضروری برای تروما: E-FAST

Essential US for Trauma: E-FAST
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Mauro Pietro Zago
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کاردیولوژی ورزش ها: از تشخیص تا مدیریت بالینی
Sports Cardiology: From Diagnosis to Clinical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب کاردیولوژی ورزش ها: از تشخیص تا مدیریت بالینی

Sports Cardiology: From Diagnosis to Clinical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Massimo Fioranelli and Gaetano Frajese
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری‌های منتشر ریه: علایم بالینی، پاتولوژی، سی تی اسکن با وضوح بالا  (HRCT)
Diffuse Lung Diseases: Clinical Features, Pathology, HRCT
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری‌های منتشر ریه: علایم بالینی، پاتولوژی، سی تی اسکن با وضوح بالا (HRCT)

Diffuse Lung Diseases: Clinical Features, Pathology, HRCT
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Mario Maffessanti and Giorgia Dalpiaz
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 45.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتهای اخیر در هماتولوژی
Recent Advances in Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتهای اخیر در هماتولوژی

Recent Advances in Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Renu, M.D. Saxena, H. P., M.D. Pati, Manoranjan and M.D. Mahapatra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی سطحی و رادیولوژی
Surface & Radiological Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی سطحی و رادیولوژی

Surface & Radiological Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Halim A
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عمل جراحی کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی و پانکراس
Operation Atlas of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery: Collected Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عمل جراحی کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی و پانکراس

Operation Atlas of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery: Collected Case Studies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: S. Tashiro and H. Miyake
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندومتریوز: پاتوژنز و درمان
Endometriosis: Pathogenesis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اندومتریوز: پاتوژنز و درمان

Endometriosis: Pathogenesis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Tasuku Harada
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی بالینی چشم پزشکی: رتینوبلاستوم
Clinical Ophthalmic Oncology: Retinoblastoma
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی بالینی چشم پزشکی: رتینوبلاستوم

Clinical Ophthalmic Oncology: Retinoblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Arun D. Singh , A. Linn Murphree and Bertil E. Damato
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات چشم انداز محیطی بر حرکات چشم
Effects of Peripheral Vision on Eye Movements: A Virtual Reality Study on Gaze Allocation in Naturalistic Tasks
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات چشم انداز محیطی بر حرکات چشم

Effects of Peripheral Vision on Eye Movements: A Virtual Reality Study on Gaze Allocation in Naturalistic Tasks
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Elena Hitzel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم پرادرویلی: توسعه و تظاهرات
Prader-Willi Syndrome: Development and Manifestations
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم پرادرویلی: توسعه و تظاهرات

Prader-Willi Syndrome: Development and Manifestations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joyce Whittington and Tony Holland
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی مصور: دستگاه گوارش
Radiology Illustrated: Gastrointestinal Tract
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی مصور: دستگاه گوارش

Radiology Illustrated: Gastrointestinal Tract
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Byung Ihn Choi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 57 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کراتوپروتز ها (پروتز های ملتحمه) و قرنیه های مصنوعی: اصول و کاربرد های جراحی
Keratoprostheses and Artificial Corneas: Fundamentals and Surgical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کراتوپروتز ها (پروتز های ملتحمه) و قرنیه های مصنوعی: اصول و کاربرد های جراحی

Keratoprostheses and Artificial Corneas: Fundamentals and Surgical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Maria Cortina and Jose de la Cruz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هسته دانش در مراقبت های ویژه پزشکی
Core Knowledge in Critical Care Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب هسته دانش در مراقبت های ویژه پزشکی

Core Knowledge in Critical Care Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Wolfgang Krüger and Andrew James Ludman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیبروئید ها
Fibroids
نام کتاب:

دانلود کتاب فیبروئید ها

Fibroids
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: James H. Segars
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باروری انجماد
Fertility Cryopreservation
نام کتاب:

دانلود کتاب باروری انجماد

Fertility Cryopreservation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Ri-Cheng Chian and Patrick Quinn
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای بیماریهای پوستی و اختلالات
Ferri's Fast Facts in Dermatology: A Practical Guide to Skin Diseases and Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای بیماریهای پوستی و اختلالات

Ferri's Fast Facts in Dermatology: A Practical Guide to Skin Diseases and Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Fred F. Ferri , James S. Studdiford and Amber S. Tully
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشت عوامل سایتوتوکسیک: خلاصه برای پیشگیری و مدیریت
Extravasation of Cytotoxic Agents: Compendium for Prevention and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب نشت عوامل سایتوتوکسیک: خلاصه برای پیشگیری و مدیریت

Extravasation of Cytotoxic Agents: Compendium for Prevention and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ines Mader , Patrizia R. Fürst-Weger , Robert M. Mader , Elisabeth Nogler-Semenitz and Sabine Wassertheurer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف علم : ژن، محیط زیست، و سیاست سلامت جمعیت
Exposed Science: Genes, the Environment, and the Politics of Population Health
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف علم : ژن، محیط زیست، و سیاست سلامت جمعیت

Exposed Science: Genes, the Environment, and the Politics of Population Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Sara Naomi Shostak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر