موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیماری های قلب، قفسه سینه و پستان 2011-2014: تصویربرداری تشخیصی و تکنیک های مداخله
Diseases of the Heart, Chest & Breast 2011-2014: Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های قلب، قفسه سینه و پستان 2011-2014: تصویربرداری تشخیصی و تکنیک های مداخله

Diseases of the Heart, Chest & Breast 2011-2014: Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jürg Hodler , Gustav K. von Schulthess and Christoph Zollikofer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگانان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  کشف و توسعه مولکول ها با خواص شبه دارویی بهینه
Discovering and Developing Molecules with Optimal Drug-Like Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف و توسعه مولکول ها با خواص شبه دارویی بهینه

Discovering and Developing Molecules with Optimal Drug-Like Properties
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Allen C Templeton , Stephen R. Byrn and Roy J Haskell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس CT و MRI حیوانات کوچک
Atlas of Small Animal CT and MRI
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس CT و MRI حیوانات کوچک

Atlas of Small Animal CT and MRI
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Erik Wisner and Allison Zwingenberger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 131.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توموگرافی تابش پوزیترون (PET) بالینی و PET / CT: اصول و کاربردها
Clinical PET and PET/CT: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب توموگرافی تابش پوزیترون (PET) بالینی و PET / CT: اصول و کاربردها

Clinical PET and PET/CT: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: E. Edmund Kim , Myung-Chul Lee , Tomio Inoue and Wai-Hoi Wong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انجام دادن مستقیم: یک راه ساده برای طبابت
Direct Pay: A Simpler Way to Practice Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب انجام دادن مستقیم: یک راه ساده برای طبابت

Direct Pay: A Simpler Way to Practice Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Divya Srinivasan Sridhar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص افتراقی در پزشکی حیوانات کوچک
Differential Diagnosis in Small Animal Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص افتراقی در پزشکی حیوانات کوچک

Differential Diagnosis in Small Animal Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Alex Gough and Kate Murphy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسهال: تشخیص و پیشرفت درمانی
Diarrhea: Diagnostic and Therapeutic Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب اسهال: تشخیص و پیشرفت درمانی

Diarrhea: Diagnostic and Therapeutic Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Stefano Guandalini and Haleh Vaziri
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی تشخیصی
Diagnostic Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی تشخیصی

Diagnostic Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Norman Beck
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت و مراقبت از سلامت انسان: یک رویکرد جامع به تشخیص و درمان
Diabetes Mellitus and Human Health Care: A Holistic Approach to Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت و مراقبت از سلامت انسان: یک رویکرد جامع به تشخیص و درمان

Diabetes Mellitus and Human Health Care: A Holistic Approach to Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Anne George , Robin Augustine and Mathew Sebastian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت در عملکرد بالینی
Diabetes in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت در عملکرد بالینی

Diabetes in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Vivian Fonseca , Merri Pendergrass and Roberta Harrison McDuffie
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری دیابت و کلیه
Diabetes and Kidney Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری دیابت و کلیه

Diabetes and Kidney Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Gunter Wolf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه ها برای تحرک و دستکاری برای افراد با توانایی های کاهش یافته
Devices for Mobility and Manipulation for People with Reduced Abilities
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه ها برای تحرک و دستکاری برای افراد با توانایی های کاهش یافته

Devices for Mobility and Manipulation for People with Reduced Abilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Teodiano Freire Bastos-Filho , Dinesh Kumar and Sridhar Poosapadi Arjunan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه درمان در نارسایی قلبی
Device Therapy in Heart Failure
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه درمان در نارسایی قلبی

Device Therapy in Heart Failure
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: William H. Maisel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه جهانی داروهای جدید: مقدمه
Global New Drug Development: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه جهانی داروهای جدید: مقدمه

Global New Drug Development: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jan A. Rosier , Mark A. Martens and Josse R. Thomas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بی ارزش و بی اعتماد: آیا می صنعت داروسازی تواند تصویر شکسته خود را بازگرداندن
Devalued and Distrusted: Can the Pharmaceutical Industry Restore its Broken Image
نام کتاب:

دانلود کتاب بی ارزش و بی اعتماد: آیا می صنعت داروسازی تواند تصویر شکسته خود را بازگرداندن

Devalued and Distrusted: Can the Pharmaceutical Industry Restore its Broken Image
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: John L. LaMattina
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی، ارزیابی و ترجمه مداخلات پرستاری
Design, Evaluation, and Translation of Nursing Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی، ارزیابی و ترجمه مداخلات پرستاری

Design, Evaluation, and Translation of Nursing Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Souraya Sidani , Carrie Jo Braden
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درماتوپاتولوژی: طبقه بندی ضایعات پوستی
Dermatopathology: Classification of Cutaneous Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب درماتوپاتولوژی: طبقه بندی ضایعات پوستی

Dermatopathology: Classification of Cutaneous Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Eduardo Zappi and Eduardo A. Zappi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه درماتوپاتولوژی بیماری های التهابی
Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه درماتوپاتولوژی بیماری های التهابی

Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Steven R. Feldman , Omar P. Sangueza , Rita Pichardo-Geisinger and Megan Kinney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 248 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطلاحات پوست
Dermatology Terminology
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات پوست

Dermatology Terminology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Herbert B. Allen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های فتوتراپی و تشخیصی پوست
Dermatological Phototherapy and Photodiagnostic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های فتوتراپی و تشخیصی پوست

Dermatological Phototherapy and Photodiagnostic Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Jean Krutmann , Herbert Hönigsmann and Craig A. Elmets
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر