موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طب انتقال خون
Transfusion Medicine 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب انتقال خون

Transfusion Medicine 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jeffrey McCullough
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های کبد
Schiff's Diseases of the Liver 11th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های کبد

Schiff's Diseases of the Liver 11th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Eugene R. Schiff , Willis C. Maddrey and Michael F. Sorrell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در سیستم های جدید حمل دارو
Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در سیستم های جدید حمل دارو

Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Ali Demir Sezer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رتبه بندی واکسن ها
Ranking Vaccines: A Prioritization Software Tool: Phase II: Prototype of a Decision-Support System
نام کتاب:

دانلود کتاب رتبه بندی واکسن ها

Ranking Vaccines: A Prioritization Software Tool: Phase II: Prototype of a Decision-Support System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Institute of Medicine , Board on Global Health , Board on Population Health and Public Health Practice
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان پوست
Manual of Dermatologic Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان پوست

Manual of Dermatologic Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Kenneth A. Arndt , Jeffrey T.S. Hsu , Murad Alam , Ashish C. Bhatia and Suneel Chilukuri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون
Harrison's Gastroenterology and Hepatology 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون

Harrison's Gastroenterology and Hepatology 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dan Longo and Anthony Fauci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل برای حمل و نقل هوایی و زمینی نوزادان  و کودکان بیمار
Guidelines for Air and Ground Transport of Neonatal and Pediatric Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل برای حمل و نقل هوایی و زمینی نوزادان و کودکان بیمار

Guidelines for Air and Ground Transport of Neonatal and Pediatric Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Janice Romito , Robert M. Insoft and Hamilton P Schwartz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحران سلامتی روان سالمندان و آمادگی اضطراری
Geriatric Mental Health Disaster and Emergency Preparedness 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بحران سلامتی روان سالمندان و آمادگی اضطراری

Geriatric Mental Health Disaster and Emergency Preparedness 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: John Toner, Therese Mierswa and Judith Howe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده آینده از وزارت دفاع  آسیب شناسی مشترک
Future Uses of the Department of Defense Joint Pathology Center Biorepository
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده آینده از وزارت دفاع آسیب شناسی مشترک

Future Uses of the Department of Defense Joint Pathology Center Biorepository
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Institute of Medicine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 637.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی
Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی

Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Leslie G. Portney and Mary P. Watkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک ها و پروتکل های 2fMRI
fMRI Techniques and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک ها و پروتکل های 2fMRI

fMRI Techniques and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Massimo Filippi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش جنین و ترکیبی در بیماریهای قلبی مادرزادی
Fetal and Hybrid Procedures in Congenital Heart Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب روش جنین و ترکیبی در بیماریهای قلبی مادرزادی

Fetal and Hybrid Procedures in Congenital Heart Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Gianfranco Butera , John Cheatham , Carlos AC Pedra , Dietmar Schranz and Gerald Tulzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی
Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی

Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Timothy M. Maus , Sonia Nhieu and Seth T. Herway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افق های در حال ظهور در نورومدولاسیون: مرزهای جدید در تحریک مغز و ستون فقرات
Emerging Horizons in Neuromodulation, Volume 107: New Frontiers in Brain and Spine Stimulation
نام کتاب:

دانلود کتاب افق های در حال ظهور در نورومدولاسیون: مرزهای جدید در تحریک مغز و ستون فقرات

Emerging Horizons in Neuromodulation, Volume 107: New Frontiers in Brain and Spine Stimulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Clement Hamani and Elena Moro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آلرژی و ایمونولوژی بالینی برای اتولارینگولوژیست ها
Manual of Allergy and Clinical Immunology for Otolaryngologists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آلرژی و ایمونولوژی بالینی برای اتولارینگولوژیست ها

Manual of Allergy and Clinical Immunology for Otolaryngologists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: David L. Rosenstreich , Marvin P. Fried , Gabriele S. de Vos and Alexis H. Jackman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاستیسیته شناختی در اختلالات عصبی
Cognitive Plasticity in Neurologic Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاستیسیته شناختی در اختلالات عصبی

Cognitive Plasticity in Neurologic Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joseph I Tracy , Benjamin M Hampstead and K. Sathian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروکاردیوگرافی عملی
Marriott's Practical Electrocardiography Twelfth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکاردیوگرافی عملی

Marriott's Practical Electrocardiography Twelfth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Galen S. Wagner and David G. Strauss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 133 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص بالینی و آسیب شناسی بیماریهای دهان
Clinical Oral Medicine and Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بالینی و آسیب شناسی بیماریهای دهان

Clinical Oral Medicine and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Jean M. Bruch and Nathaniel S. Treister
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی اعصاب بالینی در کودکان: یک رویکرد عملی به کنترل و مدیریت بیماریهای مغز
Clinical Neurophysiology in Pediatrics: A Practical Approach to Neurodiagnostic Testing and Management 1st Editio
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی اعصاب بالینی در کودکان: یک رویکرد عملی به کنترل و مدیریت بیماریهای مغز

Clinical Neurophysiology in Pediatrics: A Practical Approach to Neurodiagnostic Testing and Management 1st Editio
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Gloria Galloway
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سلول و بافت
Cell and Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سلول و بافت

Cell and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Bojana Obradović
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر