موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اطلس آرتروز
Atlas of Osteoarthritis
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آرتروز

Atlas of Osteoarthritis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Nigel Arden , Francisco Blanco , Cyrus Cooper and Ali Guermazi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اهداف زیستی سرطان در مطالعات بالینی
Biotargets of Cancer in Current Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اهداف زیستی سرطان در مطالعات بالینی

Biotargets of Cancer in Current Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Mauro Bologna
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق پزشکی
Medical Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق پزشکی

Medical Ethics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Michael Boylan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آناتومی و فیزیولوژی انسان
Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology with Connect Access Card
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی انسان

Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology with Connect Access Card
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: David Shier , Jackie Butler and Ricki Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 100.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی قلب
Oxford Textbook of Cardiothoracic Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی قلب

Oxford Textbook of Cardiothoracic Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Marco Ranucci , R Peter Alston and Paul S. Myles
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 47.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد درون ریز و متابولیسم
Clinical Endocrinology and Metabolism
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد درون ریز و متابولیسم

Clinical Endocrinology and Metabolism
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Pauline Camacho
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماهای بالینی در دیابت
Clinical Dilemmas in Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب معماهای بالینی در دیابت

Clinical Dilemmas in Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Adrian Vella and Robert A. Rizza
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماهای بالینی در بیماری التهابی روده: چالش های جدید
Clinical Dilemmas in Inflammatory Bowel Disease: New Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب معماهای بالینی در بیماری التهابی روده: چالش های جدید

Clinical Dilemmas in Inflammatory Bowel Disease: New Challenges
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Peter Irving, Corey A. Siegel , David Rampton and Fergus Shanahan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آدنوزین: پیوند کلیدی بین متابولیسم و فعالیت مغزی
Adenosine: A Key Link between Metabolism and Brain Activity
نام کتاب:

دانلود کتاب آدنوزین: پیوند کلیدی بین متابولیسم و فعالیت مغزی

Adenosine: A Key Link between Metabolism and Brain Activity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Susan Masino and Detlev Boison
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب PET-CT بالینی در رادیولوژی: تصویربرداری یکپارچه در انکولوژی
Clinical PET-CT in Radiology: Integrated Imaging in Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب PET-CT بالینی در رادیولوژی: تصویربرداری یکپارچه در انکولوژی

Clinical PET-CT in Radiology: Integrated Imaging in Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Paul Shreve and David W. Townsend
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوار قلب برای مبتدی ها
ECGs for Beginners
نام کتاب:

دانلود کتاب نوار قلب برای مبتدی ها

ECGs for Beginners
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Antoni Bayés de Luna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 228.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های پیش بالینی دندانپزشکی
Pre-Clinical Dental Skills at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های پیش بالینی دندانپزشکی

Pre-Clinical Dental Skills at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: James Field
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران
Anatomy and Physiology for Nurses at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران

Anatomy and Physiology for Nurses at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ian Peate and Muralitharan Nair
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التهاب عصبی: بینش های جدیدی در عملکردهای مفید و مضر
Neuroinflammation: New Insights into Beneficial and Detrimental Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب التهاب عصبی: بینش های جدیدی در عملکردهای مفید و مضر

Neuroinflammation: New Insights into Beneficial and Detrimental Functions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Samuel David
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار حیوانات برای دامپزشکان و کارکنان پناهگاه
Animal Behavior for Shelter Veterinarians and Staff
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار حیوانات برای دامپزشکان و کارکنان پناهگاه

Animal Behavior for Shelter Veterinarians and Staff
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Emily Weiss , Heather Mohan-Gibbons and Stephen Zawistowski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول زیست شناسی سلول های بنیادی و سرطان: برنامه های آینده و درمان
Principles of Stem Cell Biology and Cancer: Future Applications and Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول زیست شناسی سلول های بنیادی و سرطان: برنامه های آینده و درمان

Principles of Stem Cell Biology and Cancer: Future Applications and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Tarik Regad , Thomas Sayers and Robert Rees
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور العمل تجزیه و تحلیل تصویر پزشکی در MATLAB: برای زندگی دانشمندان و مهندسان
Biomedical Image Analysis Recipes in MATLAB: For Life Scientists and Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور العمل تجزیه و تحلیل تصویر پزشکی در MATLAB: برای زندگی دانشمندان و مهندسان

Biomedical Image Analysis Recipes in MATLAB: For Life Scientists and Engineers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Constantino Carlos Reyes-Aldasoro
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی ضروری سفر
Essential Travel Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی ضروری سفر

Essential Travel Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Jane N. Zuckerman , Gary Brunette and Peter Leggat
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی عملی برای دامپزشکی
Practical Clinical Epidemiology for the Veterinarian
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی عملی برای دامپزشکی

Practical Clinical Epidemiology for the Veterinarian
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Aurora Villarroel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پراکندگی های جامد آمورف دارویی
Pharmaceutical Amorphous Solid Dispersions
نام کتاب:

دانلود کتاب پراکندگی های جامد آمورف دارویی

Pharmaceutical Amorphous Solid Dispersions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Ann Newman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر