موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سوختگی ها: یک رویکرد عملی به درمان فوری و مراقبت بلند مدت
Burns: A Practical Approach to Immediate Treatment and Long Term Care
نام کتاب:

دانلود کتاب سوختگی ها: یک رویکرد عملی به درمان فوری و مراقبت بلند مدت

Burns: A Practical Approach to Immediate Treatment and Long Term Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Robert L. Sheridan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی، بیماری و شواهد: مقالات جدید در فلسفه پزشکی
Classification, Disease and Evidence: New Essays in the Philosophy of Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی، بیماری و شواهد: مقالات جدید در فلسفه پزشکی

Classification, Disease and Evidence: New Essays in the Philosophy of Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Philippe Huneman , Gérard Lambert and Marc Silberstein
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های قلب، قفسه سینه و پستان: تصویربرداری تشخیصی و تکنیک های مداخله
Diseases of the Heart, Chest & Breast: Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های قلب، قفسه سینه و پستان: تصویربرداری تشخیصی و تکنیک های مداخله

Diseases of the Heart, Chest & Breast: Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: J. Hodler , G.K. von Schulthess and C.L. Zollikofer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروی بورتزومیب در درمان مالتیپل میلوما
Bortezomib in the Treatment of Multiple Myeloma
نام کتاب:

دانلود کتاب داروی بورتزومیب در درمان مالتیپل میلوما

Bortezomib in the Treatment of Multiple Myeloma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Irene M. Ghobrial , Paul G. Richardson and Kenneth C. Anderson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نکروز پوستی
Skin Necrosis
نام کتاب:

دانلود کتاب نکروز پوستی

Skin Necrosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Luc Téot , Sylvie Meaume , Sadanori Akita , William J. Ennis and Veronique del Marmol
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز فینگرپرینت کروماتوگرافیک دارو های گیاهی: کروماتوگرافی مایع لایه نازک و عملکرد بالای دارو های چینی (جلد 1)
Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines: Thin-layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز فینگرپرینت کروماتوگرافیک دارو های گیاهی: کروماتوگرافی مایع لایه نازک و عملکرد بالای دارو های چینی (جلد 1)

Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines: Thin-layer and High Performance Liquid Chromatography of Chinese Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Hildebert Wagner , Rudolf Bauer , Dieter Melchart , Pei-Gen Xiao and Anton Staudinger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی بالینی: مباحث جاری و مطالعات موردی
Clinical Pharmacology: Current Topics and Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی بالینی: مباحث جاری و مطالعات موردی

Clinical Pharmacology: Current Topics and Case Studies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Markus Müller
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 45.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خشکی چشم: روش عملی
Dry Eye: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب خشکی چشم: روش عملی

Dry Eye: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Colin Chan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی عملی پوست
Practical Skin Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی عملی پوست

Practical Skin Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Diya F. Mutasim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و در معرض قرار گرفتن اعصاب نخاعی
Anatomy and Exposures of Spinal Nerves
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و در معرض قرار گرفتن اعصاب نخاعی

Anatomy and Exposures of Spinal Nerves
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Amgad S. Hanna
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان سردرد پیشرفته
Advanced Headache Therapy: Outpatient Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان سردرد پیشرفته

Advanced Headache Therapy: Outpatient Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Lawrence Robbins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتابچه راهنمای کلینیک کلیولند در تست غدد درون ریز پویا
The Cleveland Clinic Manual of Dynamic Endocrine Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب کتابچه راهنمای کلینیک کلیولند در تست غدد درون ریز پویا

The Cleveland Clinic Manual of Dynamic Endocrine Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Ahmet Bahadir Ergin , A. Laurence Kennedy , Manjula Gupta and Amir Hamrahian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای خوش خیم کبد
Benign Tumors of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای خوش خیم کبد

Benign Tumors of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Luca Aldrighetti , Francesco Cetta and Gianfranco Ferla
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های جدید در سیستم اعصاب
New Techniques in Systems Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های جدید در سیستم اعصاب

New Techniques in Systems Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Adam Douglass
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گام به گام  نحوه نگارش  پایان نامه پرستاری
A Nurse's Step-by-Step Guide to Writing Your Dissertation or Capstone
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گام به گام نحوه نگارش پایان نامه پرستاری

A Nurse's Step-by-Step Guide to Writing Your Dissertation or Capstone
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Karen Roush
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلودکتاب میکرو سیال و جزء شدن عامل ها برای تحقیقات بیولوژیکی مغز و اعصاب
Microfluidic and Compartmentalized Platforms for Neurobiological Research
نام کتاب:

دانلودکتاب میکرو سیال و جزء شدن عامل ها برای تحقیقات بیولوژیکی مغز و اعصاب

Microfluidic and Compartmentalized Platforms for Neurobiological Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Emilia Biffi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان سم بوتولینوم در جهت اختلالات درد
Botulinum Toxin Treatment of Pain Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان سم بوتولینوم در جهت اختلالات درد

Botulinum Toxin Treatment of Pain Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bahman Jabbari
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش الکتروپوریشن در علوم اعصاب
Electroporation Methods in Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب روش الکتروپوریشن در علوم اعصاب

Electroporation Methods in Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Tetsuichiro Saito
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناباروری با علت ناشناخته: پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان
Unexplained Infertility: Pathophysiology, Evaluation and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب ناباروری با علت ناشناخته: پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان

Unexplained Infertility: Pathophysiology, Evaluation and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Glenn L. Schattman , Sandro Esteves and Ashok Agarwal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان مغز و اعصاب کودکان
Pediatric Neuro-oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان مغز و اعصاب کودکان

Pediatric Neuro-oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Katrin Scheinemann and Eric Bouffet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر