موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تروما و ارتوپدی در یک نگاه
Trauma and Orthopaedics at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب تروما و ارتوپدی در یک نگاه

Trauma and Orthopaedics at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Henry Willmott
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات اعصاب محیطی: آسیب شناسی و ژنتیک
Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات اعصاب محیطی: آسیب شناسی و ژنتیک

Peripheral Nerve Disorders: Pathology and Genetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jean-Michel Vallat
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی دامپزشکی و بی حسی نسبت بدرد
Veterinary Anesthesia and Analgesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی دامپزشکی و بی حسی نسبت بدرد

Veterinary Anesthesia and Analgesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kurt A. Grimm , Leigh A. Lamont , William J. Tranquilli , Stephen A. Greene and Sheilah A. Robertson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هدایت مرجع در پزشکی و بهداشت
Guide to Reference in Medicine and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب هدایت مرجع در پزشکی و بهداشت

Guide to Reference in Medicine and Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Christa Modscheidler and Denise Beaubien Bennett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آناتومی انسان
Atlas of Human Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی انسان

Atlas of Human Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Mark, Miller and Shawn D. Nielsen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 71.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونوری و اکرونوزیس
Alkaptonuria and Ochronosis
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری ادرار سیاه یا آلکاپتونوری و اکرونوزیس

Alkaptonuria and Ochronosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jozef Rovenský , Tibor Urbánek , Olga Boldisová and James A. Gallagher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آکسفورد توانبخشی بالینی مغز و عصاب
Oxford Textbook of Neurorehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب آکسفورد توانبخشی بالینی مغز و عصاب

Oxford Textbook of Neurorehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Volker Dietz and Nick Ward
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضربان ساز، ICD، و عیب یابی CRT: یادگیری مبتنی بر مورد با سوالات چند گزینه
The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربان ساز، ICD، و عیب یابی CRT: یادگیری مبتنی بر مورد با سوالات چند گزینه

The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Harran Burri , Carsten Israel and Jean-Claude Deharo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 51.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت از دیابت: راهنمای عملی
Diabetes Care: A Practical Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از دیابت: راهنمای عملی

Diabetes Care: A Practical Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Rowan Hillson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود زوال عقل مراقبت بلند مدت
Improving Dementia Long-Term Care: A Policy Blueprint
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود زوال عقل مراقبت بلند مدت

Improving Dementia Long-Term Care: A Policy Blueprint
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Regina A. Shih , Thomas W. Concannon and Jodi L. Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پیشرفته خدمات پرستاری جهت رسیدگی مغز و اعصاب
Advanced Practice Nursing Guide to the Neurological Exam
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پیشرفته خدمات پرستاری جهت رسیدگی مغز و اعصاب

Advanced Practice Nursing Guide to the Neurological Exam
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Alexandra Armitage
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار و فرآیندهای مراقبت
Structure and Processes of Care
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار و فرآیندهای مراقبت

Structure and Processes of Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Betty R. Ferrell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لنفوم سلول مانتل: خصوصیات بالینی، شیوع و گزینه های درمانی
Mantle Cell Lymphoma: Clinical Characteristics, Prevalence and Treatment Options
نام کتاب:

دانلود کتاب لنفوم سلول مانتل: خصوصیات بالینی، شیوع و گزینه های درمانی

Mantle Cell Lymphoma: Clinical Characteristics, Prevalence and Treatment Options
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Charles L. Schmidt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حذف چربی: حد فاصل تهاجمی و غیر تهاجمی بدن
Fat Removal: Invasive and Non-invasive Body Contouring
نام کتاب:

دانلود کتاب حذف چربی: حد فاصل تهاجمی و غیر تهاجمی بدن

Fat Removal: Invasive and Non-invasive Body Contouring
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Mathew Avram
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص آزمایشگاهی عفونت های ویروسی
Lennette's Laboratory Diagnosis of Viral Infections, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص آزمایشگاهی عفونت های ویروسی

Lennette's Laboratory Diagnosis of Viral Infections, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Keith R Jerome
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژی های تدریس خلاق برای آموزش پرستاران
Creative Teaching Strategies for the Nurse Educator
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های تدریس خلاق برای آموزش پرستاران

Creative Teaching Strategies for the Nurse Educator
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Judith W. Herrman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی
Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی

Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Cinnamon VanPutte , Jennifer Regan and Andrew Russo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 55.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های فیزیکی مراقبت: تغذیه، پوستی، عصبی و سایر علائم
Physical Aspects of Care: Nutritional, Dermatologic, Neurologic and Other Symptoms
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های فیزیکی مراقبت: تغذیه، پوستی، عصبی و سایر علائم

Physical Aspects of Care: Nutritional, Dermatologic, Neurologic and Other Symptoms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Judith A. Paice and Betty R. Ferrell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخوانشناسی انسان، ویرایش سوم
Human Osteology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استخوانشناسی انسان، ویرایش سوم

Human Osteology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Tim D. White , Michael T. Black and Pieter A. Folkens
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تله جراحی میکرو: ربات کمک میکروسکوپی
Telemicrosurgery: Robot Assisted Microsurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تله جراحی میکرو: ربات کمک میکروسکوپی

Telemicrosurgery: Robot Assisted Microsurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Philippe A. Liverneaux , Stacey H. Berner , Michael S. Bednar , Sijo J. Parekattil
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر