موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی
Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی

Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Cinnamon VanPutte , Jennifer Regan and Andrew Russo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 55.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های فیزیکی مراقبت: تغذیه، پوستی، عصبی و سایر علائم
Physical Aspects of Care: Nutritional, Dermatologic, Neurologic and Other Symptoms
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های فیزیکی مراقبت: تغذیه، پوستی، عصبی و سایر علائم

Physical Aspects of Care: Nutritional, Dermatologic, Neurologic and Other Symptoms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Judith A. Paice and Betty R. Ferrell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخوانشناسی انسان، ویرایش سوم
Human Osteology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استخوانشناسی انسان، ویرایش سوم

Human Osteology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Tim D. White , Michael T. Black and Pieter A. Folkens
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تله جراحی میکرو: ربات کمک میکروسکوپی
Telemicrosurgery: Robot Assisted Microsurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تله جراحی میکرو: ربات کمک میکروسکوپی

Telemicrosurgery: Robot Assisted Microsurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Philippe A. Liverneaux , Stacey H. Berner , Michael S. Bednar , Sijo J. Parekattil
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های شبکیه و ویتره و جراحی
Retinal and Vitreoretinal Diseases and Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های شبکیه و ویتره و جراحی

Retinal and Vitreoretinal Diseases and Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Boyd S.
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 36.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنوع زیستی، محصولات طبیعی و درمان سرطان
Biodiversity, Natural Products and Cancer Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع زیستی، محصولات طبیعی و درمان سرطان

Biodiversity, Natural Products and Cancer Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Victor Kuete and Thomas Efferth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تزریق داخلی : کتاب راهنما برای پرستاران و کارآموزان چشم پزشکی
Intravitreal Injections: A Handbook for Ophthalmic Nurse Practitioners and Trainee Ophthalmologists
نام کتاب:

دانلود کتاب تزریق داخلی : کتاب راهنما برای پرستاران و کارآموزان چشم پزشکی

Intravitreal Injections: A Handbook for Ophthalmic Nurse Practitioners and Trainee Ophthalmologists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Salman Waqar , Jonathan C Park and Michael D Cole
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 45.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوفیزیک محاسباتی پوست
Computational Biophysics of the Skin
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوفیزیک محاسباتی پوست

Computational Biophysics of the Skin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Bernard Querleux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحویل دارو و توسعه ضد میکروب کشی HIV
Drug Delivery and Development of Anti-HIV Microbicides
نام کتاب:

دانلود کتاب تحویل دارو و توسعه ضد میکروب کشی HIV

Drug Delivery and Development of Anti-HIV Microbicides
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: José das Neves and Bruno Sarmento
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب وزیکول های خارج سلولی در سلامت و بیماری
Extracellular Vesicles in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب وزیکول های خارج سلولی در سلامت و بیماری

Extracellular Vesicles in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Paul Harrison , Chris Gardiner and Ian L. Sargent
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماری های نادر: PPPM یکپارچه پزشکی آینده را نزدیک می کند
Rare Diseases: Integrative PPPM Approach as the Medicine of the Future
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های نادر: PPPM یکپارچه پزشکی آینده را نزدیک می کند

Rare Diseases: Integrative PPPM Approach as the Medicine of the Future
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Meral Özgüç
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست ترکیبی و سلامت انسان
Synbio and Human Health
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست ترکیبی و سلامت انسان

Synbio and Human Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Iñigo de Miguel Beriain and Carlos María Romeo Casabona
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افق ها در نانوپزشکی بالینی
Horizons in Clinical Nanomedicine
نام کتاب:

دانلود کتاب افق ها در نانوپزشکی بالینی

Horizons in Clinical Nanomedicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Varvara Karagkiozaki and Stergios Logothetidis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جزایر لانگرهانس
Islets of Langerhans
نام کتاب:

دانلود کتاب جزایر لانگرهانس

Islets of Langerhans
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: M. S. Islam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیوتراپی (زیست درمانی): تاریخچه، اصول و عمل: راهنمای عملی برای تشخیص و درمان بیماری ها با استفاده از موجودات زنده
Biotherapy - History, Principles and Practice: A Practical Guide to the Diagnosis and Treatment of Disease using Living Organisms
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتراپی (زیست درمانی): تاریخچه، اصول و عمل: راهنمای عملی برای تشخیص و درمان بیماری ها با استفاده از موجودات زنده

Biotherapy - History, Principles and Practice: A Practical Guide to the Diagnosis and Treatment of Disease using Living Organisms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Martin Grassberger , Ronald A. Sherman , Olga S. Gileva , Christopher M.H. Kim and Kosta Y. Mumcuoglu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواب تومور، خاموشی، و سالخوردگی: پاتولوژی های پیری، سرطان، و غیرسرطان
Tumor Dormancy, Quiescence, and Senescence, Volume 1: Aging, Cancer, and Noncancer Pathologies
نام کتاب:

دانلود کتاب خواب تومور، خاموشی، و سالخوردگی: پاتولوژی های پیری، سرطان، و غیرسرطان

Tumor Dormancy, Quiescence, and Senescence, Volume 1: Aging, Cancer, and Noncancer Pathologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: M.A. Hayat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمیم DNA سلول های بنیادی سرطانی
DNA Repair of Cancer Stem Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمیم DNA سلول های بنیادی سرطانی

DNA Repair of Cancer Stem Cells
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Lesley A Mathews , Stephanie M Cabarcas and Elaine Hurt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد غذایی و سرطان
Nutraceuticals and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد غذایی و سرطان

Nutraceuticals and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Fazlul H. Sarkar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 3: تومورهای مغزی
Tumors of the Central Nervous system, Volume 3: Brain Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 3: تومورهای مغزی

Tumors of the Central Nervous system, Volume 3: Brain Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M.A. Hayat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 2: گلیوم: گلیوبلاستوما
Tumors of the Central Nervous System, Volume 2: Gliomas: Glioblastoma
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی، جلد 2: گلیوم: گلیوبلاستوما

Tumors of the Central Nervous System, Volume 2: Gliomas: Glioblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: M.A. Hayat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر