موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی بالینی سیستم بینایی
Clinical Anatomy of the Visual System, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی بالینی سیستم بینایی

Clinical Anatomy of the Visual System, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Lee Ann Remington
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری کبدی
Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری کبدی

Zakim and Boyer's Hepatology: A Textbook of Liver Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Arun J. Sanyal
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 94.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی
Pharmacology: An Introduction 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی

Pharmacology: An Introduction 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Henry Hitner and Barbara Nagle
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 70.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی با تصویربرداری باند باریک
Atlas of Endoscopy with Narrow Band Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی با تصویربرداری باند باریک

Atlas of Endoscopy with Narrow Band Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Manabu Muto , Kenshi Yao and Yasushi Sano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال قدرت بی سیم برای میکروسیستم های پزشکی
Wireless Power Transfer for Medical Microsystems
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال قدرت بی سیم برای میکروسیستم های پزشکی

Wireless Power Transfer for Medical Microsystems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Tianjia Sun , Xiang Xie and Zhihua Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز
Williams Manual of Hematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز

Williams Manual of Hematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Marshall A. Lichtman , Josef T. Prchal , Kenneth Kaushansky , Marcel Levi , Linda J. Burns and James O. Armitage
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 84.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب انتقال خون
Transfusion Medicine 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب انتقال خون

Transfusion Medicine 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jeffrey McCullough
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های کبد
Schiff's Diseases of the Liver 11th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های کبد

Schiff's Diseases of the Liver 11th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Eugene R. Schiff , Willis C. Maddrey and Michael F. Sorrell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در سیستم های جدید حمل دارو
Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در سیستم های جدید حمل دارو

Recent Advances in Novel Drug Carrier Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Ali Demir Sezer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رتبه بندی واکسن ها
Ranking Vaccines: A Prioritization Software Tool: Phase II: Prototype of a Decision-Support System
نام کتاب:

دانلود کتاب رتبه بندی واکسن ها

Ranking Vaccines: A Prioritization Software Tool: Phase II: Prototype of a Decision-Support System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Institute of Medicine , Board on Global Health , Board on Population Health and Public Health Practice
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان پوست
Manual of Dermatologic Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان پوست

Manual of Dermatologic Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Kenneth A. Arndt , Jeffrey T.S. Hsu , Murad Alam , Ashish C. Bhatia and Suneel Chilukuri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون
Harrison's Gastroenterology and Hepatology 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون

Harrison's Gastroenterology and Hepatology 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dan Longo and Anthony Fauci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل برای حمل و نقل هوایی و زمینی نوزادان  و کودکان بیمار
Guidelines for Air and Ground Transport of Neonatal and Pediatric Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل برای حمل و نقل هوایی و زمینی نوزادان و کودکان بیمار

Guidelines for Air and Ground Transport of Neonatal and Pediatric Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Janice Romito , Robert M. Insoft and Hamilton P Schwartz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحران سلامتی روان سالمندان و آمادگی اضطراری
Geriatric Mental Health Disaster and Emergency Preparedness 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بحران سلامتی روان سالمندان و آمادگی اضطراری

Geriatric Mental Health Disaster and Emergency Preparedness 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: John Toner, Therese Mierswa and Judith Howe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده آینده از وزارت دفاع  آسیب شناسی مشترک
Future Uses of the Department of Defense Joint Pathology Center Biorepository
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده آینده از وزارت دفاع آسیب شناسی مشترک

Future Uses of the Department of Defense Joint Pathology Center Biorepository
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Institute of Medicine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 637.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی
Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی

Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Leslie G. Portney and Mary P. Watkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک ها و پروتکل های 2fMRI
fMRI Techniques and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک ها و پروتکل های 2fMRI

fMRI Techniques and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Massimo Filippi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش جنین و ترکیبی در بیماریهای قلبی مادرزادی
Fetal and Hybrid Procedures in Congenital Heart Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب روش جنین و ترکیبی در بیماریهای قلبی مادرزادی

Fetal and Hybrid Procedures in Congenital Heart Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Gianfranco Butera , John Cheatham , Carlos AC Pedra , Dietmar Schranz and Gerald Tulzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی
Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی

Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Timothy M. Maus , Sonia Nhieu and Seth T. Herway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر