موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فیلاگرین: علوم پایه، اپیدمیولوژی، ابعاد و مدیریت بالینی
Filaggrin: Basic Science, Epidemiology, Clinical Aspects and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلاگرین: علوم پایه، اپیدمیولوژی، ابعاد و مدیریت بالینی

Filaggrin: Basic Science, Epidemiology, Clinical Aspects and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Jacob P. Thyssen and Howard I. Maibach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سخنرانی های آموزشی اروپا
European Instructional Lectures
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی های آموزشی اروپا

European Instructional Lectures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: George Bentley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مجرای صفراوی و سرطان کیسه صفرا
Biliary Tract and Gallbladder Cancer: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مجرای صفراوی و سرطان کیسه صفرا

Biliary Tract and Gallbladder Cancer: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Joseph M. Herman , Timothy M. Pawlik and Charles R. Thomas Jr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی اولتراسوند عضلات اندام تحتانی: راهنمای عملی
Ultrasound Anatomy of Lower Limb Muscles: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی اولتراسوند عضلات اندام تحتانی: راهنمای عملی

Ultrasound Anatomy of Lower Limb Muscles: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Enzo Silvestri , Alessandro Muda and Davide Orlandi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های شدید پوستی در کودکان
Severe Skin Diseases in Children: Beyond Topical Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های شدید پوستی در کودکان

Severe Skin Diseases in Children: Beyond Topical Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Tom Wynnis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی بی ثباتی شانه
Surgery of Shoulder Instability
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی بی ثباتی شانه

Surgery of Shoulder Instability
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Stephen F. Brockmeier , Mark D. Miller and Guillermo Arce
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزارهای تصمیم گیری برای رادیوتراپی تومور: پیش آگهی، پاسخ به درمان و سمیت
Decision Tools for Radiation Oncology: Prognosis, Treatment Response and Toxicity
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزارهای تصمیم گیری برای رادیوتراپی تومور: پیش آگهی، پاسخ به درمان و سمیت

Decision Tools for Radiation Oncology: Prognosis, Treatment Response and Toxicity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Carsten Nieder and Laurie E. Gaspar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوامبولیزاسیون  کبد با میکروسفیرها 90Y
Liver Radioembolization with 90Y Microspheres
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوامبولیزاسیون کبد با میکروسفیرها 90Y

Liver Radioembolization with 90Y Microspheres
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: José Ignacio Bilbao and Maximilian F Reiser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی ضایعات سربلوپونتین (Cerebellopontine)
Surgery of Cerebellopontine Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ضایعات سربلوپونتین (Cerebellopontine)

Surgery of Cerebellopontine Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Madjid Samii and Venelin Gerganov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 92.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های ارتباطی برای حرفه ای های خارجی و پزشکی سیار
Communication Skills for Foreign and Mobile Medical Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های ارتباطی برای حرفه ای های خارجی و پزشکی سیار

Communication Skills for Foreign and Mobile Medical Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kris van de Poel , Eddy Vanagt , Ulrike Schrimpf and Jessica Gasiorek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکاف لب و کام: تشخیص و مدیریت
Cleft Lip and Palate: Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب شکاف لب و کام: تشخیص و مدیریت

Cleft Lip and Palate: Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Samuel Berkowitz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 58.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب: هنر و تحقیقات علوم اعصاب
Neuromedia: Art and Neuroscience Research
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب: هنر و تحقیقات علوم اعصاب

Neuromedia: Art and Neuroscience Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jill Scott and Esther Stoeckli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جراحی پیشرفته زیبایی بینی: هنر، علم، و تکنیک های جدید بالینی
Advanced Aesthetic Rhinoplasty: Art, Science, and New Clinical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پیشرفته زیبایی بینی: هنر، علم، و تکنیک های جدید بالینی

Advanced Aesthetic Rhinoplasty: Art, Science, and New Clinical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Melvin A. Shiffman and Alberto Di Giuseppe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 103.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادنامه – موسسه پزشکی هسته ای: 50 سال
Festschrift - The Institute of Nuclear Medicine: 50 Years
نام کتاب:

دانلود کتاب یادنامه – موسسه پزشکی هسته ای: 50 سال

Festschrift - The Institute of Nuclear Medicine: 50 Years
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: University College
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI بالینی قلب
Clinical Cardiac MRI
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI بالینی قلب

Clinical Cardiac MRI
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jan Bogaert , Steven Dymarkowski , Andrew M. Taylor and Vivek Muthurangu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری بیماری های اندوکرین (غدد درون ریز) در کودکان
Imaging Endocrine Diseases in Children
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری بیماری های اندوکرین (غدد درون ریز) در کودکان

Imaging Endocrine Diseases in Children
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Fred Avni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک
Neuroanatomy and Pathology of Sporadic Alzheimer's Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک

Neuroanatomy and Pathology of Sporadic Alzheimer's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Heiko Braak and Kelly Del Tredici
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  لاپاروسکوپی پیوند معده
Laparoscopic Gastric Banding
نام کتاب:

دانلود کتاب لاپاروسکوپی پیوند معده

Laparoscopic Gastric Banding
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Karl Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماموگرافی دیجیتال
Digital Mammography
نام کتاب:

دانلود کتاب ماموگرافی دیجیتال

Digital Mammography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ulrich Bick and Felix Diekmann
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تصویربرداری استخوان تمپورال
Temporal Bone Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری استخوان تمپورال

Temporal Bone Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Marc Lemmerling and Bert de De Foer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 36.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر