موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب یادنامه – موسسه پزشکی هسته ای: 50 سال
Festschrift - The Institute of Nuclear Medicine: 50 Years
نام کتاب:

دانلود کتاب یادنامه – موسسه پزشکی هسته ای: 50 سال

Festschrift - The Institute of Nuclear Medicine: 50 Years
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: University College
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI بالینی قلب
Clinical Cardiac MRI
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI بالینی قلب

Clinical Cardiac MRI
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jan Bogaert , Steven Dymarkowski , Andrew M. Taylor and Vivek Muthurangu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری بیماری های اندوکرین (غدد درون ریز) در کودکان
Imaging Endocrine Diseases in Children
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری بیماری های اندوکرین (غدد درون ریز) در کودکان

Imaging Endocrine Diseases in Children
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Fred Avni
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک
Neuroanatomy and Pathology of Sporadic Alzheimer's Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروآناتومی و پاتولوژی بیماری آلزایمر اسپورادیک

Neuroanatomy and Pathology of Sporadic Alzheimer's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Heiko Braak and Kelly Del Tredici
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  لاپاروسکوپی پیوند معده
Laparoscopic Gastric Banding
نام کتاب:

دانلود کتاب لاپاروسکوپی پیوند معده

Laparoscopic Gastric Banding
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Karl Miller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماموگرافی دیجیتال
Digital Mammography
نام کتاب:

دانلود کتاب ماموگرافی دیجیتال

Digital Mammography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ulrich Bick and Felix Diekmann
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تصویربرداری استخوان تمپورال
Temporal Bone Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری استخوان تمپورال

Temporal Bone Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Marc Lemmerling and Bert de De Foer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 36.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری رزونانس مغناطیسی از مغز استخوان
Magnetic Resonance Imaging of the Bone Marrow
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری رزونانس مغناطیسی از مغز استخوان

Magnetic Resonance Imaging of the Bone Marrow
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Andrea Baur-Melnyk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متیل گزانتین
Methylxanthines
نام کتاب:

دانلود کتاب متیل گزانتین

Methylxanthines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Bertil B. Fredholm
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی قفسه سینه
Chest Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی قفسه سینه

Chest Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hendrik C. Dienemann , Hans Hoffmann and Frank C. Detterbeck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عصب بینایی نوروپاتی
Ischemic Optic Neuropathies
نام کتاب:

دانلود کتاب عصب بینایی نوروپاتی

Ischemic Optic Neuropathies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Sohan Singh Hayreh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 37.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس سی تی کولونوگرافی: برای تمرین رادیولوژیست
CT Colonography Atlas: For the Practicing Radiologist
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس سی تی کولونوگرافی: برای تمرین رادیولوژیست

CT Colonography Atlas: For the Practicing Radiologist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Emanuele Neri , Lorenzo Faggioni and Carlo Bartolozzi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد پاتلو فمورال، بی ثباتی، و آرتروز: تظاهرات بالینی، تصویربرداری و درمان
Patellofemoral Pain, Instability, and Arthritis: Clinical Presentation, Imaging, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب درد پاتلو فمورال، بی ثباتی، و آرتروز: تظاهرات بالینی، تصویربرداری و درمان

Patellofemoral Pain, Instability, and Arthritis: Clinical Presentation, Imaging, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Stefano Zaffagnini , David Dejour and Elizabeth A. Arendt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تهویه مکانیکی کودکان و نوزادان: از مبانی تا عمل بالینی
Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation: From Basics to Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تهویه مکانیکی کودکان و نوزادان: از مبانی تا عمل بالینی

Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation: From Basics to Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Peter C. Rimensberger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو تومورشناسی: هدف جدید و شیوه ی تحویل
Nano-Oncologicals: New Targeting and Delivery Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو تومورشناسی: هدف جدید و شیوه ی تحویل

Nano-Oncologicals: New Targeting and Delivery Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Maria Jose Alonso and Marcos Garcia-Fuentes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مصور به جراحی اطفال
An Illustrated Guide to Pediatric Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مصور به جراحی اطفال

An Illustrated Guide to Pediatric Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ahmed H. Al-Salem
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 49.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI از ستون فقرات روماتیسمی: اطلس مبتنی بر مورد
MRI of Rheumatic Spine: A Case-Based Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI از ستون فقرات روماتیسمی: اطلس مبتنی بر مورد

MRI of Rheumatic Spine: A Case-Based Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Paola D'Aprile
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس CT آنژیوگرافی: یافته های نرمال و پاتولوژیک
Atlas of CT Angiography: Normal and Pathologic Findings
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس CT آنژیوگرافی: یافته های نرمال و پاتولوژیک

Atlas of CT Angiography: Normal and Pathologic Findings
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gratian Miclaus and Horia Ples
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابراهنمای عمل جراحی  آسیب فک و صورت
Manual of Operative Maxillofacial Trauma Surgery
نام کتاب:

دانلود کتابراهنمای عمل جراحی آسیب فک و صورت

Manual of Operative Maxillofacial Trauma Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael Perry and Simon Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی فیزیولوژی، بیوشیمی و فارماکولوژی، جلد. 165
Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Vol. 165
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی فیزیولوژی، بیوشیمی و فارماکولوژی، جلد. 165

Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Vol. 165
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bernd Nilius , Susan G. Amara , Thomas Gudermann , Reinhard Jahn , Roland Lill , Stefan Offermanns
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر