موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب MRI از ستون فقرات روماتیسمی: اطلس مبتنی بر مورد
MRI of Rheumatic Spine: A Case-Based Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI از ستون فقرات روماتیسمی: اطلس مبتنی بر مورد

MRI of Rheumatic Spine: A Case-Based Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Paola D'Aprile
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس CT آنژیوگرافی: یافته های نرمال و پاتولوژیک
Atlas of CT Angiography: Normal and Pathologic Findings
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس CT آنژیوگرافی: یافته های نرمال و پاتولوژیک

Atlas of CT Angiography: Normal and Pathologic Findings
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gratian Miclaus and Horia Ples
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابراهنمای عمل جراحی  آسیب فک و صورت
Manual of Operative Maxillofacial Trauma Surgery
نام کتاب:

دانلود کتابراهنمای عمل جراحی آسیب فک و صورت

Manual of Operative Maxillofacial Trauma Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael Perry and Simon Holmes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی فیزیولوژی، بیوشیمی و فارماکولوژی، جلد. 165
Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Vol. 165
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی فیزیولوژی، بیوشیمی و فارماکولوژی، جلد. 165

Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Vol. 165
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bernd Nilius , Susan G. Amara , Thomas Gudermann , Reinhard Jahn , Roland Lill , Stefan Offermanns
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پدیده پیری و سلامت
Aging and Health - A Systems Biology Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب پدیده پیری و سلامت

Aging and Health - A Systems Biology Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: A.I. Yashin , S.M. Jazwinski and T. Fulop
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های تغذیه ای نوزادان متولد نارس : دستورالعمل های علمی و عملی
Nutritional Care of Preterm Infants: Scientific Basis and Practical Guidelines
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های تغذیه ای نوزادان متولد نارس : دستورالعمل های علمی و عملی

Nutritional Care of Preterm Infants: Scientific Basis and Practical Guidelines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: B. Koletzko , B. Poindexter and R. Uauy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای عملی جراحی مغز و اعصاب
Practical Handbook of Neurosurgery: From Leading Neurosurgeons
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی جراحی مغز و اعصاب

Practical Handbook of Neurosurgery: From Leading Neurosurgeons
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marc Sindou
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 26.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی سرطان دهان: راهنمای ویژوال
Oral Cancer Surgery: A Visual Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی سرطان دهان: راهنمای ویژوال

Oral Cancer Surgery: A Visual Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Marco R. Kesting
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست FRCR قسمت 1: کرک آناتومی
Passing the FRCR Part 1: Cracking Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب تست FRCR قسمت 1: کرک آناتومی

Passing the FRCR Part 1: Cracking Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Niall Moore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب مفصلی مچ دست
Articular Injury of the Wrist: FESSH 2014 Instructional Course Book
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب مفصلی مچ دست

Articular Injury of the Wrist: FESSH 2014 Instructional Course Book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » فیزیوتراپی
نویسنده: Marc Garcia-Elias and Christophe Mathoulin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونوگرافی مداخله ای: راهنمای عملی و اطلس
Interventional Ultrasound: A Practical Guide and Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی مداخله ای: راهنمای عملی و اطلس

Interventional Ultrasound: A Practical Guide and Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Christoph Frank Dietrich and Dieter Nuernberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشار طبیعی هیدروسفالی: پاتوفیزیولوژی - تشخیص - درمان
NPH - Normal Pressure Hydrocephalus: Pathophysiology - Diagnosis - Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار طبیعی هیدروسفالی: پاتوفیزیولوژی - تشخیص - درمان

NPH - Normal Pressure Hydrocephalus: Pathophysiology - Diagnosis - Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael J. Fritsch , Uwe Kehler and Ullrich Meier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم تنفسی
Respiratorisches System
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم تنفسی

Respiratorisches System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Berthold Block
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی مکمل: روش کمکی در درمان سرطان
Complementary Oncology: Adjunctive Methods in the Treatment of Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی مکمل: روش کمکی در درمان سرطان

Complementary Oncology: Adjunctive Methods in the Treatment of Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Josef Beuth
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک ترمیمی صورت
Reconstructive Facial Plastic Surgery: A Problem-Solving Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک ترمیمی صورت

Reconstructive Facial Plastic Surgery: A Problem-Solving Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hilko Weerda
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 63.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تداخل درون زا در تست های آزمایشگاهی بالینی
Endogenous Interferences in Clinical Laboratory Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب تداخل درون زا در تست های آزمایشگاهی بالینی

Endogenous Interferences in Clinical Laboratory Tests
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Martin H. Kroll
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر مکمل های گیاهی در نتایج تست های آزمایشگاهی بالینی
Effects of Herbal Supplements on Clinical Laboratory Test Results
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر مکمل های گیاهی در نتایج تست های آزمایشگاهی بالینی

Effects of Herbal Supplements on Clinical Laboratory Test Results
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Amitava Dasgupta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التهاب و سرطان
Inflammation and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب التهاب و سرطان

Inflammation and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Bharat B. Aggarwal , Bokyung Sung and Subash Chandra Gupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کپسایسین به عنوان یک مولکول درمانی
Capsaicin as a Therapeutic Molecule
نام کتاب:

دانلود کتاب کپسایسین به عنوان یک مولکول درمانی

Capsaicin as a Therapeutic Molecule
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Omar M. E. Abdel-Salam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای سرخرگ و دسترسی برای همودیالیز
Diagnostic and Interventional Radiology of Arteriovenous Accesses for Hemodialysis
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای سرخرگ و دسترسی برای همودیالیز

Diagnostic and Interventional Radiology of Arteriovenous Accesses for Hemodialysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luc Turmel-Rodrigues and Claude J. Renaud
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر