موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تست FRCR قسمت 1: کرک آناتومی
Passing the FRCR Part 1: Cracking Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب تست FRCR قسمت 1: کرک آناتومی

Passing the FRCR Part 1: Cracking Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Niall Moore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب مفصلی مچ دست
Articular Injury of the Wrist: FESSH 2014 Instructional Course Book
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب مفصلی مچ دست

Articular Injury of the Wrist: FESSH 2014 Instructional Course Book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » فیزیوتراپی
نویسنده: Marc Garcia-Elias and Christophe Mathoulin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونوگرافی مداخله ای: راهنمای عملی و اطلس
Interventional Ultrasound: A Practical Guide and Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی مداخله ای: راهنمای عملی و اطلس

Interventional Ultrasound: A Practical Guide and Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Christoph Frank Dietrich and Dieter Nuernberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشار طبیعی هیدروسفالی: پاتوفیزیولوژی - تشخیص - درمان
NPH - Normal Pressure Hydrocephalus: Pathophysiology - Diagnosis - Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار طبیعی هیدروسفالی: پاتوفیزیولوژی - تشخیص - درمان

NPH - Normal Pressure Hydrocephalus: Pathophysiology - Diagnosis - Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael J. Fritsch , Uwe Kehler and Ullrich Meier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم تنفسی
Respiratorisches System
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم تنفسی

Respiratorisches System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Berthold Block
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی مکمل: روش کمکی در درمان سرطان
Complementary Oncology: Adjunctive Methods in the Treatment of Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی مکمل: روش کمکی در درمان سرطان

Complementary Oncology: Adjunctive Methods in the Treatment of Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Josef Beuth
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک ترمیمی صورت
Reconstructive Facial Plastic Surgery: A Problem-Solving Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک ترمیمی صورت

Reconstructive Facial Plastic Surgery: A Problem-Solving Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hilko Weerda
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 63.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تداخل درون زا در تست های آزمایشگاهی بالینی
Endogenous Interferences in Clinical Laboratory Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب تداخل درون زا در تست های آزمایشگاهی بالینی

Endogenous Interferences in Clinical Laboratory Tests
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Martin H. Kroll
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر مکمل های گیاهی در نتایج تست های آزمایشگاهی بالینی
Effects of Herbal Supplements on Clinical Laboratory Test Results
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر مکمل های گیاهی در نتایج تست های آزمایشگاهی بالینی

Effects of Herbal Supplements on Clinical Laboratory Test Results
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Amitava Dasgupta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التهاب و سرطان
Inflammation and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب التهاب و سرطان

Inflammation and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Bharat B. Aggarwal , Bokyung Sung and Subash Chandra Gupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کپسایسین به عنوان یک مولکول درمانی
Capsaicin as a Therapeutic Molecule
نام کتاب:

دانلود کتاب کپسایسین به عنوان یک مولکول درمانی

Capsaicin as a Therapeutic Molecule
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Omar M. E. Abdel-Salam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای سرخرگ و دسترسی برای همودیالیز
Diagnostic and Interventional Radiology of Arteriovenous Accesses for Hemodialysis
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی تشخیصی و مداخله ای سرخرگ و دسترسی برای همودیالیز

Diagnostic and Interventional Radiology of Arteriovenous Accesses for Hemodialysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luc Turmel-Rodrigues and Claude J. Renaud
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشابهت مواد بیولوژیک: نسل جدید بیولوژیک
Biosimilars: A New Generation of Biologics
نام کتاب:

دانلود کتاب مشابهت مواد بیولوژیک: نسل جدید بیولوژیک

Biosimilars: A New Generation of Biologics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jean-Louis Prugnaud and Jean-Hugues Trouvin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری سلیاک: راهنمای زندگی با عدم تحمل گلوتن
Celiac Disease, Second Edition: A Guide to Living with Gluten Intolerance
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری سلیاک: راهنمای زندگی با عدم تحمل گلوتن

Celiac Disease, Second Edition: A Guide to Living with Gluten Intolerance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Sylvia Llewelyn Bower, Mary Kay Sharrett and Steve Plogsted
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بروز اشتباه در تشخیص
Intraoperative Frozen Sections: Diagnostic Pitfalls
نام کتاب:

دانلود کتاب بروز اشتباه در تشخیص

Intraoperative Frozen Sections: Diagnostic Pitfalls
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Pedram Argani and Ashley Cimino-Mathews
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نوروفیزیولوژی بالینی
Clinical Neurophysiology Board Review
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروفیزیولوژی بالینی

Clinical Neurophysiology Board Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Puneet Gupta, Pradeep Modur and Srikanth Muppidi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای قلب و عروق پیشگیری کننده ASPC
ASPC Manual of Preventive Cardiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای قلب و عروق پیشگیری کننده ASPC

ASPC Manual of Preventive Cardiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Nathan Wong, Ezra Amsterdam and Roger Blumenthal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی زیست شناسی سرطان
Cancer Biology Review: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی زیست شناسی سرطان

Cancer Biology Review: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Walter Stadler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت پزشکی و توانبخشی فیزیکی بیمار محور: تسلط بر شایستگی
Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care: Mastering the Competencies
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت پزشکی و توانبخشی فیزیکی بیمار محور: تسلط بر شایستگی

Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care: Mastering the Competencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Adrian Cristian and Sorush Batmangelich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جراحی با امواج رادیویی (رادیوسرجری) در بیماری سیستم عصبی مرکزی
Handbook of Radiosurgery in CNS Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جراحی با امواج رادیویی (رادیوسرجری) در بیماری سیستم عصبی مرکزی

Handbook of Radiosurgery in CNS Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael Lim , Wesley Hsu , Daniele Rigamonti and Lawrence Kleinberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر