موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای قلب و عروق پیشگیری کننده ASPC
ASPC Manual of Preventive Cardiology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای قلب و عروق پیشگیری کننده ASPC

ASPC Manual of Preventive Cardiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Nathan Wong, Ezra Amsterdam and Roger Blumenthal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی زیست شناسی سرطان
Cancer Biology Review: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی زیست شناسی سرطان

Cancer Biology Review: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Walter Stadler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت پزشکی و توانبخشی فیزیکی بیمار محور: تسلط بر شایستگی
Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care: Mastering the Competencies
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت پزشکی و توانبخشی فیزیکی بیمار محور: تسلط بر شایستگی

Physical Medicine and Rehabilitation Patient-Centered Care: Mastering the Competencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Adrian Cristian and Sorush Batmangelich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جراحی با امواج رادیویی (رادیوسرجری) در بیماری سیستم عصبی مرکزی
Handbook of Radiosurgery in CNS Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جراحی با امواج رادیویی (رادیوسرجری) در بیماری سیستم عصبی مرکزی

Handbook of Radiosurgery in CNS Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael Lim , Wesley Hsu , Daniele Rigamonti and Lawrence Kleinberg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات الکترودیاگنوستیک پزشکی
Essentials of Electrodiagnostic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات الکترودیاگنوستیک پزشکی

Essentials of Electrodiagnostic Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: William Campbell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب سالمندان
Geriatrics
نام کتاب:

دانلود کتاب طب سالمندان

Geriatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Kevin W. Means, Patrick M. Kortebein and Ralph M. Buschbacher
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی بالینی
Synopsis of Clinical Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی بالینی

Synopsis of Clinical Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Michael D. Stubblefield and Michael W. O'Dell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی قلب: راهنمای تصویری
Cardiac Electrophysiology: A Visual Guide for Nurses, Techs, and Fellows
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی قلب: راهنمای تصویری

Cardiac Electrophysiology: A Visual Guide for Nurses, Techs, and Fellows
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Paul D. Purves , George J. Klein , Peter Leong-Sit , Raymond Yee , Lorne J. Gula and Andrew D. Krahn
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هنر و عمل تفسیر بالینی الکتروکاردیوگرافی
A Master's Approach to the Art and Practice of Clinical ECG Interpretation. Volume 4A, Arrhythmias: Core Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب هنر و عمل تفسیر بالینی الکتروکاردیوگرافی

A Master's Approach to the Art and Practice of Clinical ECG Interpretation. Volume 4A, Arrhythmias: Core Cases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Philip Podrid , Rajeev Malhotra , Rahul Kakkar and Peter A. Noseworthy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 109.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات التهابی پوستی
Inflammatory Skin Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات التهابی پوستی

Inflammatory Skin Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Jose A. Plaza , Victor G. Prieto and Saul Suster
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی سر و گردن
Head and Neck Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی سر و گردن

Head and Neck Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Leon Barnes , Simion I. Chiosea, Raja R. Seethala and David E. Elder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 28.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلورال سیتولوژی: راهنمای عملی برای تشخیص سرطان
Effusion Cytology: A Practical Guide to Cancer Diagnosis
نام کتاب:

دانلود کتاب پلورال سیتولوژی: راهنمای عملی برای تشخیص سرطان

Effusion Cytology: A Practical Guide to Cancer Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Parvin Ganjei-Azar , Merce Jorda and Awtar Krishan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی تشخیصی: کبد و پانکراس
Diagnostic Pathology: Hepatobiliary & Pancreas
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی تشخیصی: کبد و پانکراس

Diagnostic Pathology: Hepatobiliary & Pancreas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Laura Lamps
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق و پژوهش برای متخصص پرتو درمانی: از سوال تا فرهنگ
Research for the Radiation Therapist: From Question to Culture
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق و پژوهش برای متخصص پرتو درمانی: از سوال تا فرهنگ

Research for the Radiation Therapist: From Question to Culture
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Cailtin Gillan , Lisa DiProspero , Nicole Harnett and Lori Holden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسید هیالورونیک برای کاربرد های زیست پزشکی و دارویی
Hyaluronic Acid for Biomedical and Pharmaceutical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اسید هیالورونیک برای کاربرد های زیست پزشکی و دارویی

Hyaluronic Acid for Biomedical and Pharmaceutical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Maurice N Collins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض دیررس ناشی از درمان سرطان
Adverse Late Effects of Cancer Treatment: Volume 2: Normal Tissue Specific Sites and Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض دیررس ناشی از درمان سرطان

Adverse Late Effects of Cancer Treatment: Volume 2: Normal Tissue Specific Sites and Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Philip Rubin , Louis S. Constine and Lawrence B. Marks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته: تکنیک ها و نکات
Advanced Laparoscopic Surgery: Techniques and Tips
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته: تکنیک ها و نکات

Advanced Laparoscopic Surgery: Techniques and Tips
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Namir Katkhouda
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی هسته ای درمانی
Therapeutic Nuclear Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی هسته ای درمانی

Therapeutic Nuclear Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Richard P Baum
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آندوسکوپی در بیماری التهابی روده
Endoscopy in Inflammatory Bowel Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب آندوسکوپی در بیماری التهابی روده

Endoscopy in Inflammatory Bowel Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Richard Kozarek , Michael Chiorean and Michael Bradley Wallace
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مربی پزشکی پرتابل (قابل انتقال): آموزش موفقیت
The Portable Medical Mentor: Training Success
نام کتاب:

دانلود کتاب مربی پزشکی پرتابل (قابل انتقال): آموزش موفقیت

The Portable Medical Mentor: Training Success
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Larry D. Florman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر