موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی
Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تحقیقات بالینی

Foundations of Clinical Research: Applications to Practice 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Leslie G. Portney and Mary P. Watkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک ها و پروتکل های 2fMRI
fMRI Techniques and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک ها و پروتکل های 2fMRI

fMRI Techniques and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Massimo Filippi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش جنین و ترکیبی در بیماریهای قلبی مادرزادی
Fetal and Hybrid Procedures in Congenital Heart Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب روش جنین و ترکیبی در بیماریهای قلبی مادرزادی

Fetal and Hybrid Procedures in Congenital Heart Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Gianfranco Butera , John Cheatham , Carlos AC Pedra , Dietmar Schranz and Gerald Tulzer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی
Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی ضروری: اکوکاردیوگرافی از طریق مری برای متخصص بیهوشی غیر قلبی

Essential Echocardiography: Transesophageal Echocardiography for Non-cardiac Anesthesiologists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Timothy M. Maus , Sonia Nhieu and Seth T. Herway
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افق های در حال ظهور در نورومدولاسیون: مرزهای جدید در تحریک مغز و ستون فقرات
Emerging Horizons in Neuromodulation, Volume 107: New Frontiers in Brain and Spine Stimulation
نام کتاب:

دانلود کتاب افق های در حال ظهور در نورومدولاسیون: مرزهای جدید در تحریک مغز و ستون فقرات

Emerging Horizons in Neuromodulation, Volume 107: New Frontiers in Brain and Spine Stimulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Clement Hamani and Elena Moro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آلرژی و ایمونولوژی بالینی برای اتولارینگولوژیست ها
Manual of Allergy and Clinical Immunology for Otolaryngologists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آلرژی و ایمونولوژی بالینی برای اتولارینگولوژیست ها

Manual of Allergy and Clinical Immunology for Otolaryngologists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: David L. Rosenstreich , Marvin P. Fried , Gabriele S. de Vos and Alexis H. Jackman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 38.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاستیسیته شناختی در اختلالات عصبی
Cognitive Plasticity in Neurologic Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاستیسیته شناختی در اختلالات عصبی

Cognitive Plasticity in Neurologic Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joseph I Tracy , Benjamin M Hampstead and K. Sathian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروکاردیوگرافی عملی
Marriott's Practical Electrocardiography Twelfth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکاردیوگرافی عملی

Marriott's Practical Electrocardiography Twelfth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Galen S. Wagner and David G. Strauss
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 133 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص بالینی و آسیب شناسی بیماریهای دهان
Clinical Oral Medicine and Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بالینی و آسیب شناسی بیماریهای دهان

Clinical Oral Medicine and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Jean M. Bruch and Nathaniel S. Treister
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی اعصاب بالینی در کودکان: یک رویکرد عملی به کنترل و مدیریت بیماریهای مغز
Clinical Neurophysiology in Pediatrics: A Practical Approach to Neurodiagnostic Testing and Management 1st Editio
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی اعصاب بالینی در کودکان: یک رویکرد عملی به کنترل و مدیریت بیماریهای مغز

Clinical Neurophysiology in Pediatrics: A Practical Approach to Neurodiagnostic Testing and Management 1st Editio
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Gloria Galloway
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سلول و بافت
Cell and Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سلول و بافت

Cell and Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Bojana Obradović
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی آب مروارید و لنزهای داخل چشمی
Cataract Surgery and Intraocular Lenses 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی آب مروارید و لنزهای داخل چشمی

Cataract Surgery and Intraocular Lenses 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Lucio Buratto , Stephen Brint and Domenico Boccuzzi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 28 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات استخوان: زیست شناسی، تشخیص، پیشگیری، درمان
Bone Disorders: Biology, Diagnosis, Prevention, Therapy 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات استخوان: زیست شناسی، تشخیص، پیشگیری، درمان

Bone Disorders: Biology, Diagnosis, Prevention, Therapy 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Reiner Bartl and Christoph Bartl
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک: روند در مدلسازی و شبیه سازی
Biomechanics: Trends in Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک: روند در مدلسازی و شبیه سازی

Biomechanics: Trends in Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Gerhard A. Holzapfel and Ray W. Ogden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جراحی قاعده جمجمه
Handbook of Skull Base Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جراحی قاعده جمجمه

Handbook of Skull Base Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Antonio di Ieva , John Lee and Michael Cusimano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتریسیته جانوری
Animal Electricity: How We Learned That the Body and Brain Are Electric Machines
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتریسیته جانوری

Animal Electricity: How We Learned That the Body and Brain Are Electric Machines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert B. Campenot
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی برای جراحی پلاستیک صورت، سر، گردن
Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی برای جراحی پلاستیک صورت، سر، گردن

Anatomy for Plastic Surgery of the Face, Head, and Neck
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Koichi Watanabe , Mohammadali M. Shoja , Marios Loukas , R. Shane Tubbs
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 22.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل جراحی ستون فقرات
Spine Surgery: Tricks of the Trade 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل جراحی ستون فقرات

Spine Surgery: Tricks of the Trade 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Alexander R. Vaccaro and Todd J. Albert
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین پیشرفته پرستاری تسکینی
Advanced Practice Palliative Nursing 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین پیشرفته پرستاری تسکینی

Advanced Practice Palliative Nursing 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Constance Dahlin , Patrick J. Coyne and Betty R. Ferrell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال جنین اسب
Equine Embryo Transfer 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال جنین اسب

Equine Embryo Transfer 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Patrick M. McCue and Edward L. Squires
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر