موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب رتبه بندی مراقبت های بهداشتی
Health Care State Rankings 2011
نام کتاب:

دانلود کتاب رتبه بندی مراقبت های بهداشتی

Health Care State Rankings 2011
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Scott Morgan and Kathleen Oleary
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ماساژ درمانی برای پاتولوژی
A Massage Therapist's Guide to Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ماساژ درمانی برای پاتولوژی

A Massage Therapist's Guide to Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Ruth Werner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصور بررسی آسیب شناسی روبین
Lippincott's Illustrated Q&A Review of Rubin's Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب مصور بررسی آسیب شناسی روبین

Lippincott's Illustrated Q&A Review of Rubin's Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Bruce A. Fenderson , Raphael Rubin , David S. Strayer and Emanuel Rubin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان و زایمان
NMS Obstetrics and Gynecology
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان و زایمان

NMS Obstetrics and Gynecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Samantha M. Pfeifer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست
Radiobiology for the Radiologist
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست

Radiobiology for the Radiologist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Eric J. Halland Amato J. Giaccia
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی کبد و پانکراس
Master Techniques in Surgery: Hepatobiliary and Pancreatic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی کبد و پانکراس

Master Techniques in Surgery: Hepatobiliary and Pancreatic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Keith Lillemoe and William Jarnagin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 118 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودکان و مراقبت های بهداشتی: مسائل اخلاقی و اجتماعی
Children and Health Care: Moral and Social Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان و مراقبت های بهداشتی: مسائل اخلاقی و اجتماعی

Children and Health Care: Moral and Social Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: L.M. Kopelman and J.C. Moskop
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتق ورزشی: تشخیص و درمان
Sports Hernia and Athletic Pubalgia: Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب فتق ورزشی: تشخیص و درمان

Sports Hernia and Athletic Pubalgia: Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: David Diduch and L. Michael Brunt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ارگانیسم اختلالات طیف اوتیسم
Organism Models of Autism Spectrum Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ارگانیسم اختلالات طیف اوتیسم

Organism Models of Autism Spectrum Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Pierre L. Roubertoux
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومای سر
Handbook of Head Trauma: Acute Care to Recovery
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومای سر

Handbook of Head Trauma: Acute Care to Recovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Charles J. Long and Leslie K. Ross
سال انتشار: 1993
حجم فایل: 53.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری های گیرنده دوپامین
Dopamine Receptor Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری های گیرنده دوپامین

Dopamine Receptor Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Mario Tiberi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیسم انقباض عضلانی
Mechanism of Muscular Contraction
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیسم انقباض عضلانی

Mechanism of Muscular Contraction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Jack A. Rall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپیژنتیک سرطان: ارزیابی ریسک، تشخیص، درمان و پیش آگهی
Cancer Epigenetics: Risk Assessment, Diagnosis, Treatment, and Prognosis
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیژنتیک سرطان: ارزیابی ریسک، تشخیص، درمان و پیش آگهی

Cancer Epigenetics: Risk Assessment, Diagnosis, Treatment, and Prognosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mukesh Verma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت تومور های نورو اندوکرین پانکراسی
Management of Pancreatic Neuroendocrine Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت تومور های نورو اندوکرین پانکراسی

Management of Pancreatic Neuroendocrine Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Joseph R. Pisegna
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قرص هیدروفیل ماتریس برای انتشار کنترل شده دهان و دندان
Hydrophilic Matrix Tablets for Oral Controlled Release
نام کتاب:

دانلود کتاب قرص هیدروفیل ماتریس برای انتشار کنترل شده دهان و دندان

Hydrophilic Matrix Tablets for Oral Controlled Release
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Peter Timmins , Samuel R. Pygall and Colin D. Melia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروگلیا در سلامت و بیماری
Microglia in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروگلیا در سلامت و بیماری

Microglia in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marie-Ève Tremblay and Amanda Sierra
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف و در حال توسعه مولکول ها با خواص شبه دارویی بهینه
Discovering and Developing Molecules with Optimal Drug-Like Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف و در حال توسعه مولکول ها با خواص شبه دارویی بهینه

Discovering and Developing Molecules with Optimal Drug-Like Properties
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Allen C Templeton, Stephen R. Byrn , Roy J Haskell and Thomas E. Prisinzano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تکنیک های مدرن ارزیابی امواج
Modern Electroencephalographic Assessment Techniques: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های مدرن ارزیابی امواج

Modern Electroencephalographic Assessment Techniques: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Vangelis Sakkalis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درسنامه جراحی چاقی ASMBS: جلد 1: جراحی چاقی
The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery: Volume 1: Bariatric Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب درسنامه جراحی چاقی ASMBS: جلد 1: جراحی چاقی

The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery: Volume 1: Bariatric Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ninh T. Nguyen , Robin P. Blackstone , John M. Morton , Jaime Ponce and Raul Rosenthal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلیکوبیولوژی سیستم عصبی
Glycobiology of the Nervous System
نام کتاب:

دانلود کتاب گلیکوبیولوژی سیستم عصبی

Glycobiology of the Nervous System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert Yu and Cara-Lynne Schengrund
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر