موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سرطان سر و گردن: درمان، توانبخشی، و نتایج
Head and Neck Cancer: Treatment, Rehabilitation, and Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان سر و گردن: درمان، توانبخشی، و نتایج

Head and Neck Cancer: Treatment, Rehabilitation, and Outcomes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Elizabeth C. Ward and Corina J. van As Brooks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماریهای گوش و گلو و بینی- جراحی سر و گردن: راهنمای مرجع بالینی
Otolaryngology- Head and Neck Surgery: Clinical Reference Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماریهای گوش و گلو و بینی- جراحی سر و گردن: راهنمای مرجع بالینی

Otolaryngology- Head and Neck Surgery: Clinical Reference Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Raza Pasha and Justin S. Golub
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش جدید روانگردانها
The New Science of Psychedelics: At the Nexus of Culture, Consciousness, and Spirituality
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش جدید روانگردانها

The New Science of Psychedelics: At the Nexus of Culture, Consciousness, and Spirituality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: David Jay Brown
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناهنجاری های مادرزادی اندام فوقانی: علل و مدیریت
Congenital Anomalies of the Upper Extremity: Etiology and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ناهنجاری های مادرزادی اندام فوقانی: علل و مدیریت

Congenital Anomalies of the Upper Extremity: Etiology and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Donald Laub
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 100 فرصت های شغلی ممتاز بهداشت و درمان
Top 100 Health-Care Careers
نام کتاب:

دانلود کتاب 100 فرصت های شغلی ممتاز بهداشت و درمان

Top 100 Health-Care Careers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Saul Wischnitzer and Edith Wischnitzer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شیمی بالینی دامپزشکی
Manual of Veterinary Clinical Chemistry: A Case Study Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شیمی بالینی دامپزشکی

Manual of Veterinary Clinical Chemistry: A Case Study Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Leslie C. Sharkey and Judith Radin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دامپزشکی سگ و نژادهای گربه
Veterinary Medical Guide to Dog and Cat Breeds
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دامپزشکی سگ و نژادهای گربه

Veterinary Medical Guide to Dog and Cat Breeds
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Jerold S. Bell , Kathleen E. Cavanagh , Larry P. Tilley and Jr. Francis C.W. Smith
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات غیر معمول پارکینسون: جنبه های بالینی و تحقیقاتی
Atypical Parkinsonian Disorders: Clinical and Research Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات غیر معمول پارکینسون: جنبه های بالینی و تحقیقاتی

Atypical Parkinsonian Disorders: Clinical and Research Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Irene Litvan
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای مبتنی بر شواهد برای دارو های ضد افسردگی
The Evidence-Based Guide to Antidepressant Medications
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مبتنی بر شواهد برای دارو های ضد افسردگی

The Evidence-Based Guide to Antidepressant Medications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Anthony J. and Rothschild
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتصاب برنامه ریزی در درمان سرپایی کلینیک ها و امکانات تشخیصی
Appointment Planning in Outpatient Clinics and Diagnostic Facilities
نام کتاب:

دانلود کتاب انتصاب برنامه ریزی در درمان سرپایی کلینیک ها و امکانات تشخیصی

Appointment Planning in Outpatient Clinics and Diagnostic Facilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Maartje E. Zonderland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اطفال: روش مراقبت های اولیه
Berkowitz's Pediatrics: A Primary Care Approach, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اطفال: روش مراقبت های اولیه

Berkowitz's Pediatrics: A Primary Care Approach, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Carol D. Berkowitz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلو و بینی کودکان
Pediatric Otolaryngology
نام کتاب:

دانلود کتاب گلو و بینی کودکان

Pediatric Otolaryngology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Scott R Schoem and David H Darrow
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد چالش برانگیز در چشم پزشکی اطفال
Challenging Cases in Pediatric Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد چالش برانگیز در چشم پزشکی اطفال

Challenging Cases in Pediatric Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: David B. Granet, Shira L. Robbins and Leslie Julia Baber
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوپزشکی و سرطان
Nanomedicine and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی و سرطان

Nanomedicine and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Rajaventhan Srirajaskanthan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کد آبی:روش های بالینی و اطلاعات بحرانی
Code Blue: Bedside Procedures and Critical Information
نام کتاب:

دانلود کتاب کد آبی:روش های بالینی و اطلاعات بحرانی

Code Blue: Bedside Procedures and Critical Information
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Rahul Jandial
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های ویروسی انسان: اپیدمیولوژی و کنترل
Viral Infections of Humans: Epidemiology and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های ویروسی انسان: اپیدمیولوژی و کنترل

Viral Infections of Humans: Epidemiology and Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Richard A. Kaslow , Lawrence R. Stanberry and James W. Le Duc
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات شانه: آسیب های ورزشی
Disorders of the Shoulder: Sports Injuries
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات شانه: آسیب های ورزشی

Disorders of the Shoulder: Sports Injuries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Anthony Miniaci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 328.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونداژ قلب، آنژیوگرافی، و مداخله
Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب سونداژ قلب، آنژیوگرافی، و مداخله

Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mauro Moscucci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 89.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انفورماتیک ترجمه ای: تحقق وعده بهداشت و درمان مبتنی بر دانش
Translational Informatics: Realizing the Promise of Knowledge-Driven Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب انفورماتیک ترجمه ای: تحقق وعده بهداشت و درمان مبتنی بر دانش

Translational Informatics: Realizing the Promise of Knowledge-Driven Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Philip R.O. Payne and Peter J. Embi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب ارتوپلاستی هیپ (تعویض کامل مفصل ران)
Total Hip Arthroplasty: Wear Behaviour of Different Articulations
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپلاستی هیپ (تعویض کامل مفصل ران)

Total Hip Arthroplasty: Wear Behaviour of Different Articulations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Karl Knahr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر