موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نانوپزشکی و سرطان
Nanomedicine and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی و سرطان

Nanomedicine and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Rajaventhan Srirajaskanthan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کد آبی:روش های بالینی و اطلاعات بحرانی
Code Blue: Bedside Procedures and Critical Information
نام کتاب:

دانلود کتاب کد آبی:روش های بالینی و اطلاعات بحرانی

Code Blue: Bedside Procedures and Critical Information
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Rahul Jandial
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های ویروسی انسان: اپیدمیولوژی و کنترل
Viral Infections of Humans: Epidemiology and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های ویروسی انسان: اپیدمیولوژی و کنترل

Viral Infections of Humans: Epidemiology and Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Richard A. Kaslow , Lawrence R. Stanberry and James W. Le Duc
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات شانه: آسیب های ورزشی
Disorders of the Shoulder: Sports Injuries
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات شانه: آسیب های ورزشی

Disorders of the Shoulder: Sports Injuries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Anthony Miniaci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 328.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونداژ قلب، آنژیوگرافی، و مداخله
Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب سونداژ قلب، آنژیوگرافی، و مداخله

Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mauro Moscucci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 89.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انفورماتیک ترجمه ای: تحقق وعده بهداشت و درمان مبتنی بر دانش
Translational Informatics: Realizing the Promise of Knowledge-Driven Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب انفورماتیک ترجمه ای: تحقق وعده بهداشت و درمان مبتنی بر دانش

Translational Informatics: Realizing the Promise of Knowledge-Driven Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Philip R.O. Payne and Peter J. Embi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب ارتوپلاستی هیپ (تعویض کامل مفصل ران)
Total Hip Arthroplasty: Wear Behaviour of Different Articulations
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپلاستی هیپ (تعویض کامل مفصل ران)

Total Hip Arthroplasty: Wear Behaviour of Different Articulations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Karl Knahr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه پزشکی قانونی
Forensic Laboratory Management: Applying Business Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه پزشکی قانونی

Forensic Laboratory Management: Applying Business Principles
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: W. Mark Dale and Wendy S. Becker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای زیستی از آسیب مغزی و اختلالات عصبی
Biomarkers of Brain Injury and Neurological Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای زیستی از آسیب مغزی و اختلالات عصبی

Biomarkers of Brain Injury and Neurological Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kevin K. W. Wang, Zhiqun Zhang and Firas H. Kobeissy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمنی بهداشت و درمان برای پرسنل پرستاری
Healthcare Safety for Nursing Personnel: An Organizational Guide to Achieving Results
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمنی بهداشت و درمان برای پرسنل پرستاری

Healthcare Safety for Nursing Personnel: An Organizational Guide to Achieving Results
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: MS, CHSP, CPSO, CHEP and James T. Tweedy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سقط راجعه: علل، مباحث، و درمان
Recurrent Pregnancy Loss: Causes, Controversies, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب سقط راجعه: علل، مباحث، و درمان

Recurrent Pregnancy Loss: Causes, Controversies, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Howard J. A. Carp
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی سرمایشی (سرما جراحی) جلدی
Cutaneous Cryosurgery, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی سرمایشی (سرما جراحی) جلدی

Cutaneous Cryosurgery, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Richard P. Usatine , Daniel L. Stulberg and Graham B. Colver
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سموم و ترکیبات فعال بیولوژیکی ریز جلبک ها، جلد 1
Toxins and Biologically Active Compounds from Microalgae, Volume 1
نام کتاب:

دانلود کتاب سموم و ترکیبات فعال بیولوژیکی ریز جلبک ها، جلد 1

Toxins and Biologically Active Compounds from Microalgae, Volume 1
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Gian Paolo Rossini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری عصبی و ریز مغذی ها: پیشگیری و درمان
Neurodegenerative Disease and Micronutrients: Prevention and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری عصبی و ریز مغذی ها: پیشگیری و درمان

Neurodegenerative Disease and Micronutrients: Prevention and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kedar N. Prasad
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب IVF در درمانهای پیچیده پزشکی
IVF in the Medically Complicated Patient, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب IVF در درمانهای پیچیده پزشکی

IVF in the Medically Complicated Patient, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Nick Macklon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای آسیب توانبخشی سر
A Practical Guide to Head Injury Rehabilitation: A Focus on Postacute Residential Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای آسیب توانبخشی سر

A Practical Guide to Head Injury Rehabilitation: A Focus on Postacute Residential Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael D. Wesolowski and Arnie H. Zencius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو و تحویل،دارو
Nanotechnology and Drug Delivery, Volume One: Nanoplatforms in Drug Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو و تحویل،دارو

Nanotechnology and Drug Delivery, Volume One: Nanoplatforms in Drug Delivery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: José L. Arias
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروهای گیاهی به عنوان عوامل درمانی
Herbal Drugs as Therapeutic Agents
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای گیاهی به عنوان عوامل درمانی

Herbal Drugs as Therapeutic Agents
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Amritpal Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی و جراحی متابولیک
Metabolic Medicine and Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی و جراحی متابولیک

Metabolic Medicine and Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Michael M. Rothkopf , Michael J. Nusbaum and Lisa P. Haverstick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تکنسین بیهوشی
The Anesthesia Technician and Technologist's Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تکنسین بیهوشی

The Anesthesia Technician and Technologist's Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Glenn Woodworth , Jeffrey R. Kirsch and Shannon Sayers-Rana
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر