موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بهبود سلامت و بهداشت
To Improve Health and Health Care
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود سلامت و بهداشت

To Improve Health and Health Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Stephen L. Isaacs and David C. Colby
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی
Medical Terminology For Dummies
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی

Medical Terminology For Dummies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Beverley Henderson and Jennifer Lee Dorsey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانش بومی گیاه شناسی پزشکی در دامپزشکی: داروهای گیاهی برای سلامتی حیوانات
Ethnoveterinary Botanical Medicine: Herbal Medicines for Animal Health
نام کتاب:

دانلود کتاب دانش بومی گیاه شناسی پزشکی در دامپزشکی: داروهای گیاهی برای سلامتی حیوانات

Ethnoveterinary Botanical Medicine: Herbal Medicines for Animal Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: David R. Katerere and Dibungi Luseba
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترجمه پزشکی: آینده درمان
Translational Medicine: The Future of Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه پزشکی: آینده درمان

Translational Medicine: The Future of Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: James Mittra and Christopher-Paul Milne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در زیست شناسی و درمان مالتیپل میلوما (میلوما چندگانه، تومور بدخیم سلول های مغز استخوان): جلد 2
Advances in Biology and Therapy of Multiple Myeloma: Volume 2: Translational and Clinical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در زیست شناسی و درمان مالتیپل میلوما (میلوما چندگانه، تومور بدخیم سلول های مغز استخوان): جلد 2

Advances in Biology and Therapy of Multiple Myeloma: Volume 2: Translational and Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Nikhil C. Munshi and Kenneth C. Anderson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی جراحی مولکولی
Molecular Surgical Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی جراحی مولکولی

Molecular Surgical Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Liang Cheng and John N. Eble
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشار خون و مکانیک شریانی دیوار به بیماریهای قلب و عروق
Blood Pressure and Arterial Wall Mechanics in Cardiovascular Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار خون و مکانیک شریانی دیوار به بیماریهای قلب و عروق

Blood Pressure and Arterial Wall Mechanics in Cardiovascular Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Michel E. Safar, Michael O'Rourke and Edward D. Frohlich
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شروع به خواندن نوار قلب
Starting to Read ECGs
نام کتاب:

دانلود کتاب شروع به خواندن نوار قلب

Starting to Read ECGs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Alan Davies and Alwyn Scott
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان
Infections in the Adult Intensive Care Unit
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان

Infections in the Adult Intensive Care Unit
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Hilary Humphreys , Bob Winter and Mical Paul
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد بالینی در امراض پوستی سالمندان
Clinical Cases in Geriatric Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد بالینی در امراض پوستی سالمندان

Clinical Cases in Geriatric Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Robert Norman and Justin Endo
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویه های ویژه در جراحی پا و مچ پا
Special Procedures in Foot and Ankle Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب رویه های ویژه در جراحی پا و مچ پا

Special Procedures in Foot and Ankle Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Amol Saxena
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانبخشی قلبی ریوی
Cardiopulmonary Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب توانبخشی قلبی ریوی

Cardiopulmonary Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: C. Rampulla , C. Fracchia , Nicolino Ambrosino and R. Corsico
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث در چاقی
Controversies in Obesity
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث در چاقی

Controversies in Obesity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: David W. Haslam, Arya M. Sharma and Carel W. le Roux
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت در ارزیابی مهارت های بالینی
Succeeding in the Mrcgp CSA: Common Scenarios and Revision Notes for the Clinical Skills Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت در ارزیابی مهارت های بالینی

Succeeding in the Mrcgp CSA: Common Scenarios and Revision Notes for the Clinical Skills Assessment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Milan Mehta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخلات زودهنگام برای پیشگیری و درمان زایمان سخت
The Labor Progress Handbook: Early Interventions to Prevent and Treat Dystocia
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخلات زودهنگام برای پیشگیری و درمان زایمان سخت

The Labor Progress Handbook: Early Interventions to Prevent and Treat Dystocia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Penny Simkin and Ruth Ancheta
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جراحی پیشابراه تناسلی مردان
Atlas of Male Genitourethral Surgery: The Illustrated Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی پیشابراه تناسلی مردان

Atlas of Male Genitourethral Surgery: The Illustrated Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Asif Muneer, Manit Arya and Gerald H. Jordan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 82 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران
Fundamentals of Anatomy and Physiology for Student Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران

Fundamentals of Anatomy and Physiology for Student Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ian Peate and Muralitharan Nair
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد ضروری و دیابت
Essential Endocrinology and Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد ضروری و دیابت

Essential Endocrinology and Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Richard I. G. Holt and Neil A. Hanley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابچه راهنمای بیمارستان گریت اورموند استریت از روش پرستاری کودکان
The Great Ormond Street Hospital Manual of Children's Nursing Practices
نام کتاب:

دانلود کتابچه راهنمای بیمارستان گریت اورموند استریت از روش پرستاری کودکان

The Great Ormond Street Hospital Manual of Children's Nursing Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Susan Macqueen , Elizabeth Bruce and Faith Gibson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفهوم اکوکاردیوگرافی
Making Sense of Echocardiography
نام کتاب:

دانلود کتاب مفهوم اکوکاردیوگرافی

Making Sense of Echocardiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Andrew R Houghton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر