موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش موضعی به توسعه طول عمر
A Topical Approach to Life-Span Development
نام کتاب:

دانلود کتاب روش موضعی به توسعه طول عمر

A Topical Approach to Life-Span Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: John Santrock
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 53.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ملزومات مراقبتهای ویژه پرستاری
AACN Essentials of Critical Care Nursing, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات مراقبتهای ویژه پرستاری

AACN Essentials of Critical Care Nursing, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Suzanne Burns
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب هریسون در پزشکی بالینی
Harrison's Neurology in Clinical Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب هریسون در پزشکی بالینی

Harrison's Neurology in Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Stephen Hauser and Scott Josephson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورژانس پزشکی: راهنمای جامع
Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس پزشکی: راهنمای جامع

Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Judith Tintinalli, J. Stapczynski , O. John Ma , David Cline , Rita Cydulka and Garth Meckler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم پایه انکولوژی
Basic Science of Oncology, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم پایه انکولوژی

Basic Science of Oncology, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ian Tannock , Richard Hill , Robert Bristow and Lea Harrington
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جراحی دهان و فک و صورت
Atlas of Operative Oral and Maxillofacial Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی دهان و فک و صورت

Atlas of Operative Oral and Maxillofacial Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Christopher J. Haggerty and Robert M. Laughlin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب سالمندان
Geriatric Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب سالمندان

Geriatric Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Anil K. Nair and Marwan N. Sabbagh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هسته استانداردهای حسابرسی برای پزشکان
Core Auditing Standards for Practitioners
نام کتاب:

دانلود کتاب هسته استانداردهای حسابرسی برای پزشکان

Core Auditing Standards for Practitioners
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Katharine Bagshaw and John Selwood
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی حیوانات کوچک برای تکنسین دامپزشکی
Small Animal Pathology for Veterinary Technicians
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی حیوانات کوچک برای تکنسین دامپزشکی

Small Animal Pathology for Veterinary Technicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Amy Johnson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروسازی و قانون داروها
Dale and Appelbe's Pharmacy and Medicines Law
نام کتاب:

دانلود کتاب داروسازی و قانون داروها

Dale and Appelbe's Pharmacy and Medicines Law
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Gordon E. Appelbe and Joy Wingfield
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروهای قلبی
Cardiac Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای قلبی

Cardiac Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Kanu Chatterjee and Eric J., M.D. Topol
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه های هیستوپاتولوژی: جنبه های بالینی، پاتولوژیکی و آزمایشگاهی
Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه های هیستوپاتولوژی: جنبه های بالینی، پاتولوژیکی و آزمایشگاهی

Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Derek C. Allen and Iain R Cameron
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی تسکین دهنده مبتنی بر بیمارستان: رویکرد مبتنی بر شواهد عملی
Hospital-Based Palliative Medicine: A Practical, Evidence-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی تسکین دهنده مبتنی بر بیمارستان: رویکرد مبتنی بر شواهد عملی

Hospital-Based Palliative Medicine: A Practical, Evidence-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Steven Z. Pantilat , Wendy Anderson , Matthew Gonzales and Eric Widera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سد خونی مغزی در کشف داروها
Blood-Brain Barrier in Drug Discovery: Optimizing Brain Exposure of CNS Drugs and Minimizing Brain Side Effects for Peripheral Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب سد خونی مغزی در کشف داروها

Blood-Brain Barrier in Drug Discovery: Optimizing Brain Exposure of CNS Drugs and Minimizing Brain Side Effects for Peripheral Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Li Di and Edward H. Kerns
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتوپدی، تروما و روماتولوژی
Textbook of Orthopaedics, Trauma and Rheumatology
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپدی، تروما و روماتولوژی

Textbook of Orthopaedics, Trauma and Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Raashid Luqmani , James Robb , Daniel Porter and Benjamin Joseph
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترومای بالیستیک (ضربه پرتابه ای)
Ballistic Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومای بالیستیک (ضربه پرتابه ای)

Ballistic Trauma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Peter F. Mahoney , James Ryan , Adam J. Brooks and C. William Schwab
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 34.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز
The Brain and Its Self
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز

The Brain and Its Self
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joseph Knoll
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پای انسان
The Human Foot: A Companion to Clinical Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب پای انسان

The Human Foot: A Companion to Clinical Studies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Leslie Klenerman , Bernard Wood and N.L. Griffin
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیپوکامپوس انسان
The Human Hippocampus: Functional Anatomy, Vascularization and Serial Sections with MRI
نام کتاب:

دانلود کتاب هیپوکامپوس انسان

The Human Hippocampus: Functional Anatomy, Vascularization and Serial Sections with MRI
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Henri M. Duvernoy , J.L. Vannson, Françoise Cattin and Thomas P. Naidich
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 23.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی اسکلتی عضلانی در عمل بالینی
Musculoskeletal Medicine in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی اسکلتی عضلانی در عمل بالینی

Musculoskeletal Medicine in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: John K. Paterson
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر