موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نارسایی عملکرد میترال و نارسایی دریچه سه لتی یا تری کوسپید قلب : پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان
Functional Mitral and Tricuspid Regurgitation: Pathophysiology, Assessment and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب نارسایی عملکرد میترال و نارسایی دریچه سه لتی یا تری کوسپید قلب : پاتوفیزیولوژی، ارزیابی و درمان

Functional Mitral and Tricuspid Regurgitation: Pathophysiology, Assessment and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Kok Meng John Chan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DNA نانو: از پیش زمینه های زیستی تا نانو تکنولوژی در حال ظهور
DNA Nanoscience: From Prebiotic Origins to Emerging Nanotechnology
نام کتاب:

دانلود کتاب DNA نانو: از پیش زمینه های زیستی تا نانو تکنولوژی در حال ظهور

DNA Nanoscience: From Prebiotic Origins to Emerging Nanotechnology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Kenneth Douglas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 70.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آسیب شناسی تشخیصی غدد لنفاوی
Diagnostic Lymph Node Pathology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی تشخیصی غدد لنفاوی

Diagnostic Lymph Node Pathology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Margaret Ashton-Key , Penny Wright and Dennis Wright
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 90.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد بالینی در ایمپلنت
Clinical Cases in Implant Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد بالینی در ایمپلنت

Clinical Cases in Implant Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Nadeem Karimbux and Hans-Peter Weber
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص کودکان
Challenging Cases in Pediatric Diagnosis: Cases From Pediatrics in Review Index of Suspicion and Visual Diagnosis 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص کودکان

Challenging Cases in Pediatric Diagnosis: Cases From Pediatrics in Review Index of Suspicion and Visual Diagnosis 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Deepak M. Kamat
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی نانومواد
Biomedical Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی نانومواد

Biomedical Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Yuliang Zhao and Youqing Shen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی حیات پیشرفته کودکان: یک رویکرد عملی برای موارد اورژانس
Advanced Paediatric Life Support: A Practical Approach to Emergencies
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی حیات پیشرفته کودکان: یک رویکرد عملی برای موارد اورژانس

Advanced Paediatric Life Support: A Practical Approach to Emergencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Advanced Life Support Group
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سایکوفارماکولوژی (روان داروشناسی) و بارداری: اثر درمان، خطرات، و راهنمایی ها
Psychopharmacology and Pregnancy: Treatment Efficacy, Risks, and Guidelines
نام کتاب:

دانلود کتاب سایکوفارماکولوژی (روان داروشناسی) و بارداری: اثر درمان، خطرات، و راهنمایی ها

Psychopharmacology and Pregnancy: Treatment Efficacy, Risks, and Guidelines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Megan Galbally , Martien Snellen and Andrew Lewis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی بیماری های وابسته به آزبست
Pathology of Asbestos-Associated Diseases 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی بیماری های وابسته به آزبست

Pathology of Asbestos-Associated Diseases 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Tim D. Oury , Thomas A. Sporn and Victor L. Roggli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارک مبتنی بر عمل در طب مکمل و جایگزین
Evidence-Based Practice in Complementary and Alternative Medicine: Perspectives, Protocols, Problems and Potential in Ayurveda
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارک مبتنی بر عمل در طب مکمل و جایگزین

Evidence-Based Practice in Complementary and Alternative Medicine: Perspectives, Protocols, Problems and Potential in Ayurveda
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Sanjeev Rastogi , Francesco Chiappelli , Manisha Harish Ramchandani and Ram Harsh Singh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترجمه نورو سایکو فارماکولوژی
Translational Neuropsychopharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه نورو سایکو فارماکولوژی

Translational Neuropsychopharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Trevor W. Robbins and Barbara J. Sahakian
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورو توکسیکولوژی کودکان: نتایج علمی و روانی- اجتماعی
Pediatric Neurotoxicology: Academic and Psychosocial Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب نورو توکسیکولوژی کودکان: نتایج علمی و روانی- اجتماعی

Pediatric Neurotoxicology: Academic and Psychosocial Outcomes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Cynthia A. Riccio and Jeremy R. Sullivan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب PTSD و روانشناسی قانونی
PTSD and Forensic Psychology: Applications to Civil and Criminal Law
نام کتاب:

دانلود کتاب PTSD و روانشناسی قانونی

PTSD and Forensic Psychology: Applications to Civil and Criminal Law
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Laurence Miller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای درمان در زمینه اختلال طیف اوتیسم
Clinician’s Manual on Autism Spectrum Disorder
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای درمان در زمینه اختلال طیف اوتیسم

Clinician’s Manual on Autism Spectrum Disorder
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Evdokia Anagnostou and Jessica Brian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم کاربردی در اطفال: راهنمای بالینی
Functional Symptoms in Pediatric Disease: A Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم کاربردی در اطفال: راهنمای بالینی

Functional Symptoms in Pediatric Disease: A Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ran D. Anbar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای فن آوری پزشکی و بهداشت و درمان
Handbook of Medical and Healthcare Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای فن آوری پزشکی و بهداشت و درمان

Handbook of Medical and Healthcare Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Borko Furht and Ankur Agarwal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متاستاز پروتکل های پژوهشی
Metastasis Research Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب متاستاز پروتکل های پژوهشی

Metastasis Research Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Miriam Dwek , Udo Schumacher and Susan A. Brooks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم بیولوژیک فعالیت بدنی
Biologic Regulation of Physical Activity 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم بیولوژیک فعالیت بدنی

Biologic Regulation of Physical Activity 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Thomas Rowland
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عصب قلبی
Atlas of Cardiac Innervation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عصب قلبی

Atlas of Cardiac Innervation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Vasken Dilsizian and Jagat Narula
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارما فوبیا
Pharmaphobia: How the Conflict of Interest Myth Undermines American Medical Innovation 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فارما فوبیا

Pharmaphobia: How the Conflict of Interest Myth Undermines American Medical Innovation 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Thomas P. Stossel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر