موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  مطالعات موردی ارتباطات برای متخصصان مراقبت های بهداشت و سلامت: رویکرد کاربردی
Communication Case Studies for Health Care Professionals, Second Edition: An Applied Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی ارتباطات برای متخصصان مراقبت های بهداشت و سلامت: رویکرد کاربردی

Communication Case Studies for Health Care Professionals, Second Edition: An Applied Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Michael P. Pagano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد یک برنامه درسی علم مراقبت
Creating a Caring Science Curriculum: An Emancipatory Pedagogy for Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد یک برنامه درسی علم مراقبت

Creating a Caring Science Curriculum: An Emancipatory Pedagogy for Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Marcia Hills and Jean Watson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه برای درک پرستاری جراحی داخلی
Study Guide for Understanding Medical Surgical Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه برای درک پرستاری جراحی داخلی

Study Guide for Understanding Medical Surgical Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Paula D. Hopper and Linda S. Williams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت در روشهای فیزیوتراپی
Management in Physical Therapy Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت در روشهای فیزیوتراپی

Management in Physical Therapy Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Catherine G. Page
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون پزشکی، اخلاق، و اخلاق زیستی برای حرفه های بهداشت
Medical Law, Ethics, & Bioethics for the Health Professions
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون پزشکی، اخلاق، و اخلاق زیستی برای حرفه های بهداشت

Medical Law, Ethics, & Bioethics for the Health Professions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Marcia A. Lewis , Carol D. Tamparo and Brenda M Tatro CMA
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مستندات مربوط به فیزیوتراپیست ها
Documentation for the Physical Therapist Assistant
نام کتاب:

دانلود کتاب مستندات مربوط به فیزیوتراپیست ها

Documentation for the Physical Therapist Assistant
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Wendy Bircher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پوست: سرطان  اولیه غیر لنفاوی پوست
Biopsy Interpretation of the Skin: Primary Non-Lymphoid Neoplasms of the Skin
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پوست: سرطان اولیه غیر لنفاوی پوست

Biopsy Interpretation of the Skin: Primary Non-Lymphoid Neoplasms of the Skin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: A. Neil Crowson, Cynthia M. Magro and Martin C. Mihm
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 38.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی
Pharmacology Case Study Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی

Pharmacology Case Study Workbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Kathy Latch Putman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های بالینی در دندانپزشکی کودکان
Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های بالینی در دندانپزشکی کودکان

Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Jane A. Soxman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بارداری زودهنگام
Early Pregnancy
نام کتاب:

دانلود کتاب بارداری زودهنگام

Early Pregnancy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Roy G. Farquharson and Mary D. Stephenson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول سم شناسی: کاربردهای محیطی و صنعتی
Principles of Toxicology: Environmental and Industrial Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول سم شناسی: کاربردهای محیطی و صنعتی

Principles of Toxicology: Environmental and Industrial Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Stephen M. Roberts , Robert C. James and Phillip L. Williams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آموزش جراحی
The Hands-on Guide to Surgical Training
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آموزش جراحی

The Hands-on Guide to Surgical Training
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Matthew Stephenson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کامل آماده سازی مرحله دوم GPVTS
The Complete GPVTS Stage 2 Preparation Guide: Questions and Professional Dilemmas
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کامل آماده سازی مرحله دوم GPVTS

The Complete GPVTS Stage 2 Preparation Guide: Questions and Professional Dilemmas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Saba Khan and Neel Sharma
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنزیبیوتیک ها: آنزیم های آنتی بیوتیکی به عنوان دارو و درمان
Enzybiotics: Antibiotic Enzymes as Drugs and Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنزیبیوتیک ها: آنزیم های آنتی بیوتیکی به عنوان دارو و درمان

Enzybiotics: Antibiotic Enzymes as Drugs and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Tomas G. Villa and Patricia Veiga Crespo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیوتراپی
Introduction to Physical Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیوتراپی

Introduction to Physical Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Michael A. Pagliarulo PT
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یبوست: علل، ارزیابی و مدیریت
Constipation: Etiology, Evaluation and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب یبوست: علل، ارزیابی و مدیریت

Constipation: Etiology, Evaluation and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Steven D. Wexner, Graeme S. Duthie, D.C.C. Bartolo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات نورون منفرد مغز انسان
Single Neuron Studies of the Human Brain: Probing Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات نورون منفرد مغز انسان

Single Neuron Studies of the Human Brain: Probing Cognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Itzhak Fried , Ueli Rutishauser, Moran Cerf and Gabriel Kreiman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب، علم اعصاب
Neuroscience: A Historical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب، علم اعصاب

Neuroscience: A Historical Introduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mitchell Glickstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت نوروسایکولوژی بیماری پارکینسون
The Cognitive Neuropsychiatry of Parkinson's Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت نوروسایکولوژی بیماری پارکینسون

The Cognitive Neuropsychiatry of Parkinson's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Patrick McNamara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و مدلسازی فعالیت چند عصبی هماهنگ
Analysis and Modeling of Coordinated Multi-neuronal Activity
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و مدلسازی فعالیت چند عصبی هماهنگ

Analysis and Modeling of Coordinated Multi-neuronal Activity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Masami Tatsuno
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر