موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  ارتودنسی
Handbook of Orthodontics
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتودنسی

Handbook of Orthodontics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Martyn T. Cobourne and Andrew T. DiBiase
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب
Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب

Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Anne J. Moore and David W. Newell
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخلات رادیولوژی در درمان درد
Interventional Radiology in Pain Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخلات رادیولوژی در درمان درد

Interventional Radiology in Pain Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Bruno Kastler
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توموگرافی تابش پوزیترون با توموگرافی کامپیوتری (PET / CT)
PET-CT: A Case Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب توموگرافی تابش پوزیترون با توموگرافی کامپیوتری (PET / CT)

PET-CT: A Case Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Peter S. Conti, Daniel K. Cham and H.N. Jr. Wagner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری جراحی : کارآموزی جراحی
Learning Surgery: The Surgery Clerkship Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری جراحی : کارآموزی جراحی

Learning Surgery: The Surgery Clerkship Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Rocco G. Ciocca , Candice S. Rettie and Stephen F. Lowry
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های بیهوشی حیوانات کوچک
Small Animal Anesthesia Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های بیهوشی حیوانات کوچک

Small Animal Anesthesia Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Shelby and Carolyn McKune
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین بهترین  جواب سوالات برای آزمون نهایی FRCA
Practice Single Best Answer Questions for the Final FRCA: A Revision Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین بهترین جواب سوالات برای آزمون نهایی FRCA

Practice Single Best Answer Questions for the Final FRCA: A Revision Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Hozefa Ebrahim , Khalid Hasan, Mark Tindall,Michael Clarke and Natish Bindal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حل و فصل گزارش اشتباه در سم شناسی و مانیتورینگ درمان  دارویی: راهنمای جامع
Resolving Erroneous Reports in Toxicology and Therapeutic Drug Monitoring: A Comprehensive Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب حل و فصل گزارش اشتباه در سم شناسی و مانیتورینگ درمان دارویی: راهنمای جامع

Resolving Erroneous Reports in Toxicology and Therapeutic Drug Monitoring: A Comprehensive Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Amitava Dasgupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تصویربرداری مولتی مودالیتی پستان مولتی: تشخیص و درمان
Multimodality Breast Imaging: Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری مولتی مودالیتی پستان مولتی: تشخیص و درمان

Multimodality Breast Imaging: Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Rajendra Acharya , Rangaraj M. Rangayyan and Jasjit S. Suri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 100 مورد بالینی دیویدسون
Davidson's Clinical Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب 100 مورد بالینی دیویدسون

Davidson's Clinical Cases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Strachen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال سیستم مراقبت های بهداشتی برای پرستاران و پیشگامان بهداشت و درمان: پیاده سازی فرهنگ مراقبت
Health Care System Transformation for Nursing and Health Care Leaders: Implementing a Culture of Caring
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال سیستم مراقبت های بهداشتی برای پرستاران و پیشگامان بهداشت و درمان: پیاده سازی فرهنگ مراقبت

Health Care System Transformation for Nursing and Health Care Leaders: Implementing a Culture of Caring
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Anne , MN Boykin , Savina , BSN Schoenhofer , Kathleen and MS Valentine
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مطالعات موردی ارتباطات برای متخصصان مراقبت های بهداشت و سلامت: رویکرد کاربردی
Communication Case Studies for Health Care Professionals, Second Edition: An Applied Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی ارتباطات برای متخصصان مراقبت های بهداشت و سلامت: رویکرد کاربردی

Communication Case Studies for Health Care Professionals, Second Edition: An Applied Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Michael P. Pagano
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایجاد یک برنامه درسی علم مراقبت
Creating a Caring Science Curriculum: An Emancipatory Pedagogy for Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب ایجاد یک برنامه درسی علم مراقبت

Creating a Caring Science Curriculum: An Emancipatory Pedagogy for Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Marcia Hills and Jean Watson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه برای درک پرستاری جراحی داخلی
Study Guide for Understanding Medical Surgical Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه برای درک پرستاری جراحی داخلی

Study Guide for Understanding Medical Surgical Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Paula D. Hopper and Linda S. Williams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت در روشهای فیزیوتراپی
Management in Physical Therapy Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت در روشهای فیزیوتراپی

Management in Physical Therapy Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Catherine G. Page
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قانون پزشکی، اخلاق، و اخلاق زیستی برای حرفه های بهداشت
Medical Law, Ethics, & Bioethics for the Health Professions
نام کتاب:

دانلود کتاب قانون پزشکی، اخلاق، و اخلاق زیستی برای حرفه های بهداشت

Medical Law, Ethics, & Bioethics for the Health Professions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Marcia A. Lewis , Carol D. Tamparo and Brenda M Tatro CMA
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مستندات مربوط به فیزیوتراپیست ها
Documentation for the Physical Therapist Assistant
نام کتاب:

دانلود کتاب مستندات مربوط به فیزیوتراپیست ها

Documentation for the Physical Therapist Assistant
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Wendy Bircher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پوست: سرطان  اولیه غیر لنفاوی پوست
Biopsy Interpretation of the Skin: Primary Non-Lymphoid Neoplasms of the Skin
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پوست: سرطان اولیه غیر لنفاوی پوست

Biopsy Interpretation of the Skin: Primary Non-Lymphoid Neoplasms of the Skin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: A. Neil Crowson, Cynthia M. Magro and Martin C. Mihm
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 38.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی
Pharmacology Case Study Workbook
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی

Pharmacology Case Study Workbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Kathy Latch Putman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های بالینی در دندانپزشکی کودکان
Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های بالینی در دندانپزشکی کودکان

Handbook of Clinical Techniques in Pediatric Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Jane A. Soxman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر