موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  آنزیبیوتیک ها: آنزیم های آنتی بیوتیکی به عنوان دارو و درمان
Enzybiotics: Antibiotic Enzymes as Drugs and Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب آنزیبیوتیک ها: آنزیم های آنتی بیوتیکی به عنوان دارو و درمان

Enzybiotics: Antibiotic Enzymes as Drugs and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Tomas G. Villa and Patricia Veiga Crespo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیوتراپی
Introduction to Physical Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیوتراپی

Introduction to Physical Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Michael A. Pagliarulo PT
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یبوست: علل، ارزیابی و مدیریت
Constipation: Etiology, Evaluation and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب یبوست: علل، ارزیابی و مدیریت

Constipation: Etiology, Evaluation and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Steven D. Wexner, Graeme S. Duthie, D.C.C. Bartolo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات نورون منفرد مغز انسان
Single Neuron Studies of the Human Brain: Probing Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات نورون منفرد مغز انسان

Single Neuron Studies of the Human Brain: Probing Cognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Itzhak Fried , Ueli Rutishauser, Moran Cerf and Gabriel Kreiman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب، علم اعصاب
Neuroscience: A Historical Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب، علم اعصاب

Neuroscience: A Historical Introduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mitchell Glickstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت نوروسایکولوژی بیماری پارکینسون
The Cognitive Neuropsychiatry of Parkinson's Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت نوروسایکولوژی بیماری پارکینسون

The Cognitive Neuropsychiatry of Parkinson's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Patrick McNamara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و مدلسازی فعالیت چند عصبی هماهنگ
Analysis and Modeling of Coordinated Multi-neuronal Activity
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و مدلسازی فعالیت چند عصبی هماهنگ

Analysis and Modeling of Coordinated Multi-neuronal Activity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Masami Tatsuno
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودکان و جوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD): آخرین پیشرفت ها و نوآوری در ارزیابی، آموزش و پرورش، و مداخله
Children and Youth with Autism Spectrum Disorder (ASD): Recent Advances and Innovations in Assessment, Education, and Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان و جوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (ASD): آخرین پیشرفت ها و نوآوری در ارزیابی، آموزش و پرورش، و مداخله

Children and Youth with Autism Spectrum Disorder (ASD): Recent Advances and Innovations in Assessment, Education, and Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: James K. Luiselli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مسکن های (ضد درد ها) کمکی
Adjuvant Analgesics
نام کتاب:

دانلود کتاب مسکن های (ضد درد ها) کمکی

Adjuvant Analgesics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: David Lussier and Pierre Beaulieu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذهن و  لوب های پیشانی: شناخت، رفتار، و تصویربرداری از مغز
Mind and the Frontal Lobes: Cognition, Behavior, and Brain Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب ذهن و لوب های پیشانی: شناخت، رفتار، و تصویربرداری از مغز

Mind and the Frontal Lobes: Cognition, Behavior, and Brain Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Brian Levine and Fergus I.M. Craik
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانشناسی سالمندان
Oxford Handbook of Clinical Geropsychology
نام کتاب:

دانلود کتاب روانشناسی سالمندان

Oxford Handbook of Clinical Geropsychology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Nancy A. Pachana and Ken Laidlaw
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری زنان : تاریخ سرطان گردن رحم
A Woman's Disease: The history of cervical cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری زنان : تاریخ سرطان گردن رحم

A Woman's Disease: The history of cervical cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Ilana Lowy
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد تصویربرداری اسکلتی عضلانی
Musculoskeletal Imaging Cases (Cases in Radiology)
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد تصویربرداری اسکلتی عضلانی

Musculoskeletal Imaging Cases (Cases in Radiology)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Mark W. Anderson and Stacy E. Smith
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروفایل متابولیک: بیماری و زنوباییوتیک ها
Metabolic Profiling: Disease and Xenobiotics
نام کتاب:

دانلود کتاب پروفایل متابولیک: بیماری و زنوباییوتیک ها

Metabolic Profiling: Disease and Xenobiotics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Martin Grootveld , Diana Anderson , Virendra Gomase, C.J L Silwood , Johan A. Westerhuis and Darius Dzuid
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیچیدگی چاقی نوجوانان: علل، ارتباط، و پیامدها
The Complexity of Adolescent Obesity: Causes, Correlates, and Consequences
نام کتاب:

دانلود کتاب پیچیدگی چاقی نوجوانان: علل، ارتباط، و پیامدها

The Complexity of Adolescent Obesity: Causes, Correlates, and Consequences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Peter D. Vash
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون صدور مجوز پزشکی ایالات متحده (USMLE)
Master the Boards USMLE Step 3
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون صدور مجوز پزشکی ایالات متحده (USMLE)

Master the Boards USMLE Step 3
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Conrad Fischer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومای مغزی
Traumatic Brain Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومای مغزی

Traumatic Brain Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Pieter Vos and Ramon Diaz-Arrastia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 45,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت از قلب
Caring for the Heart: Mayo Clinic and the Rise of Specialization
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از قلب

Caring for the Heart: Mayo Clinic and the Rise of Specialization
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: W Bruce Fye
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشگیری از سرطان
Cancer Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشگیری از سرطان

Cancer Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: H.-J. Senn and U. Kapp
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مایعات بدن
Body Fluid Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مایعات بدن

Body Fluid Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Felice Agrò
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر