موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی پیشرفته
Advanced Acceptance and Commitment Therapy: The Experienced Practitioner’s Guide to Optimizing Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب پذیرش و تعهد درمانی پیشرفته

Advanced Acceptance and Commitment Therapy: The Experienced Practitioner’s Guide to Optimizing Delivery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Darrah Westrup
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی
Single Best Answers and EMQs in Clinical Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی بالینی

Single Best Answers and EMQs in Clinical Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sukhpreet Dubb , Neeral Patel , Nishma Manek , Dhruv Panchal , Shams Shamoon and Karim Meeran
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری توموسنتز
Tomosynthesis Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری توموسنتز

Tomosynthesis Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ingrid Reiser and Stephen Glick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری آلزایمر: اهداف برای  تشخیص بالینی جدید و استراتژی های درمانی
Alzheimer's Disease: Targets for New Clinical Diagnostic and Therapeutic Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری آلزایمر: اهداف برای تشخیص بالینی جدید و استراتژی های درمانی

Alzheimer's Disease: Targets for New Clinical Diagnostic and Therapeutic Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Renee D. Wegrzyn and Alan S. Rudolph
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های مداخله ای در اورو-انکولوژی
Interventional Techniques in Uro-oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های مداخله ای در اورو-انکولوژی

Interventional Techniques in Uro-oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Manit Arya, Hashim Uddin Ahmed , Peter Scardino and Mark Emberton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستیابی به مراحل بهداشت و درمان
Achieving STEEEP Health Care: Baylor Health Care System's Quality Improvement Journey
نام کتاب:

دانلود کتاب دستیابی به مراحل بهداشت و درمان

Achieving STEEEP Health Care: Baylor Health Care System's Quality Improvement Journey
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: David J. Ballard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال های ارتوپدی در پژوهش و عمل
Orthopaedic Biomaterials in Research and Practice, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال های ارتوپدی در پژوهش و عمل

Orthopaedic Biomaterials in Research and Practice, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Kevin L. Ong , Scott Lovald and Jonathan Black
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب ضروری
Essential Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب ضروری

Essential Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Allan Siegel and Hreday N. Sapru
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پزشکان در برنامه درسی مبتنی بر ارزیابی در خواندن
Practitioner's Guide to Curriculum-Based Evaluation in Reading
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکان در برنامه درسی مبتنی بر ارزیابی در خواندن

Practitioner's Guide to Curriculum-Based Evaluation in Reading
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Jason E. Harlacher , Tami L. Sakelaris and Nicole M. Kattelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مراقبت جامع تراکئوستومی
Comprehensive Tracheostomy Care: The National Tracheostomy Safety Project Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت جامع تراکئوستومی

Comprehensive Tracheostomy Care: The National Tracheostomy Safety Project Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Brendan McGrath
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس طب اورژانس
The Atlas of Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس طب اورژانس

The Atlas of Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Kevin Knoop , Lawrence Stack , Alan Storrow and R. Jason Thurman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 88 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی برای عمل جراحی ستون فقرات
Anesthesia for Spine Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی برای عمل جراحی ستون فقرات

Anesthesia for Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Ehab Farag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجربه گرایی پزشکی و فلسفه طبیعت بشر در قرن 17 و 18
Medical Empiricism and Philosophy of Human Nature in the 17th and 18th Century
نام کتاب:

دانلود کتاب تجربه گرایی پزشکی و فلسفه طبیعت بشر در قرن 17 و 18

Medical Empiricism and Philosophy of Human Nature in the 17th and 18th Century
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Claire Crignon , Carsten Zelle and Nunzio Allocca
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی
Essentials of Anatomy and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی

Essentials of Anatomy and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Valerie C. Scanlon and Tina Sanders Medical Illustrator
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم مدرک بالینی
The CDA TM (Clinical Document Architecture ) book
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم مدرک بالینی

The CDA TM (Clinical Document Architecture ) book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Keith W. Boone
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتز کامل: مسیر بالینی
The Complete Denture: A Clinical Pathway
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتز کامل: مسیر بالینی

The Complete Denture: A Clinical Pathway
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Michael I. Macentee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمونهای آناتومی
FRCR Part 1 Anatomy Mock Examinations
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمونهای آناتومی

FRCR Part 1 Anatomy Mock Examinations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Aidan Shaw , Benjamin Smith , David C. Howlett
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک عصبی: از تک نورونها به شبکه و شناخت مدل ها
Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک عصبی: از تک نورونها به شبکه و شناخت مدل ها

Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler , Richard Naud and Liam Paninski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری در سیستم های حسی
Plasticity in Sensory Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری در سیستم های حسی

Plasticity in Sensory Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jennifer K. E. Steeves , Laurence R. Harris
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تستوسترون: عملکرد، کمبود، جایگزینی
Testosterone: Action, Deficiency, Substitution
نام کتاب:

دانلود کتاب تستوسترون: عملکرد، کمبود، جایگزینی

Testosterone: Action, Deficiency, Substitution
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Professor Eberhard Nieschlag , Hermann M. Behre, Susan Nieschlag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر