موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آزمونهای آناتومی
FRCR Part 1 Anatomy Mock Examinations
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمونهای آناتومی

FRCR Part 1 Anatomy Mock Examinations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Aidan Shaw , Benjamin Smith , David C. Howlett
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک عصبی: از تک نورونها به شبکه و شناخت مدل ها
Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک عصبی: از تک نورونها به شبکه و شناخت مدل ها

Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Wulfram Gerstner, Werner M. Kistler , Richard Naud and Liam Paninski
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری در سیستم های حسی
Plasticity in Sensory Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری در سیستم های حسی

Plasticity in Sensory Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jennifer K. E. Steeves , Laurence R. Harris
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تستوسترون: عملکرد، کمبود، جایگزینی
Testosterone: Action, Deficiency, Substitution
نام کتاب:

دانلود کتاب تستوسترون: عملکرد، کمبود، جایگزینی

Testosterone: Action, Deficiency, Substitution
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Professor Eberhard Nieschlag , Hermann M. Behre, Susan Nieschlag
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیکها  در جراحی صرع
Techniques in Epilepsy Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیکها در جراحی صرع

Techniques in Epilepsy Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: André Olivier , Warren W. Boling and Taner Tanriverdi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی بالینی
Clinical Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی بالینی

Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: K. V. Krishna Das
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های مغز، سر و گردن، ستون فقرات: تصویربرداری تشخیصی و تکنیک های مداخله
Diseases of the Brain, Head & Neck, Spine 2012-2015: Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های مغز، سر و گردن، ستون فقرات: تصویربرداری تشخیصی و تکنیک های مداخله

Diseases of the Brain, Head & Neck, Spine 2012-2015: Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jürg Hodler, Gustav K. von Schulthess, Christoph Zollikofer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی و آناتومی رادیولوژیک برای ایمپلنتولوژی دهان
Surgical and Radiologic Anatomy for Oral Implantology
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی و آناتومی رادیولوژیک برای ایمپلنتولوژی دهان

Surgical and Radiologic Anatomy for Oral Implantology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Louie Al-Faraje
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 211 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبتهای ویژه کودکان
Pediatric Critical Care Study Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبتهای ویژه کودکان

Pediatric Critical Care Study Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Steven E. Lucking , Frank A. Maffei , Robert F. Tamburro and Neal J. Thomas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد سرطان
Cancer Pain
نام کتاب:

دانلود کتاب درد سرطان

Cancer Pain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Magdi Hanna and Zbigniew Zylicz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی داروها
Chemistry of Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی داروها

Chemistry of Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: David Barlow and David Mountford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه توسعه و ارزیابی در پرستاری
Curriculum Development and Evaluation in Nursing, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه توسعه و ارزیابی در پرستاری

Curriculum Development and Evaluation in Nursing, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Sarah B. Keating
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ممارست پرستاری: نمونه ای از تعالی در عمل
DNP (Doctor of Nursing Practice) Capstone Projects: Exemplars of Excellence in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ممارست پرستاری: نمونه ای از تعالی در عمل

DNP (Doctor of Nursing Practice) Capstone Projects: Exemplars of Excellence in Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Barbara A. Anderson , Joyce M. Knestrick and Rebeca Barroso
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی آزمون ها در آموزش پرستاری
Evaluation Beyond Exams in Nursing Education: Designing Assignments and Evaluating With Rubrics
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی آزمون ها در آموزش پرستاری

Evaluation Beyond Exams in Nursing Education: Designing Assignments and Evaluating With Rubrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Robin Donohoe Dennison and John Rosselli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقایق سریع برای پرستار جراحی
Fast Facts for the Medical- Surgical Nurse
نام کتاب:

دانلود کتاب حقایق سریع برای پرستار جراحی

Fast Facts for the Medical- Surgical Nurse
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Margaret Ciocco
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مصور کنترل عفونت
An Illustrated Guide to Infection Control
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مصور کنترل عفونت

An Illustrated Guide to Infection Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Kathleen Motacki , Neeta Bahal O'Mara and Toros Kapoian
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تولید لبنیات دارویی
Dairy Production Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تولید لبنیات دارویی

Dairy Production Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Carlos Risco and Pedro Melendez
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات بالینی برای پرستار خانواده
Clinical Case Studies for the Family Nurse Practitioner
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات بالینی برای پرستار خانواده

Clinical Case Studies for the Family Nurse Practitioner
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Leslie Neal-Boylan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروهای گیاهی و اثرات
Herbal Drugs and Fingerprints: Evidence Based Herbal Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای گیاهی و اثرات

Herbal Drugs and Fingerprints: Evidence Based Herbal Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Devi Datt Joshi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانبخشی دهلیزی
Vestibular Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب توانبخشی دهلیزی

Vestibular Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Susan J. Herdman and Richard Clendaniel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر